Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Desfășurarea atelierului de lucru cu genericul „Grupul de lucru regional pentru achiziții durabile” | Agenția Achiziții Publice

În perioada 10-12 octombrie, la Vilnius, Lituania, a avut loc atelierul de lucru cu genericul „Grupul de lucru regional pentru achiziții Europa de Est: achiziții durabile” (Eastern Europe Regional Procurement Working Group: Sustainable Procurement, organizat cu suportul Programului de  Dezvoltare al Dreptului Comercial (CLDP) al Departamentului de Comerț al SUA,  în cooperare cu Agenția Achiziții Publice.

 

La eveniment au participat 15 reprezentanți din partea Republicii Moldova, reprezentanții entităților publice din Ucraina, Georgia, experți din SUA și Lituania. În cadrul evenimentului au fost discutate subiecte privind aplicarea achizițiilor publice durabile, iar participanții au vorbit despre experiența țării pe care o reprezentă. La rîndul său, experții străini au prezentat instrumentele privind achizițiile durabile, abordarea guvernului federal al SUA privind achizițiile durabile cu accent pe infrastructură, efectuarea cercetării de piață pentru achizițiilor durabile, fiind aduse exemple de bune practici în domeniul achizițiilor durabile.

 

Scopul atelierului de lucru a fost de a consolida capacitățile reprezentanților autorităților contractante în domeniul achizițiilor durabile, în special în sectoarele construcțiilor și infrastructurii. Discuțiile din cadrul evenimentului s-au totalizat cu propuneri, recomandări și soluții concrete, implementarea cărora va contribui la dezvoltarea și eficientizarea domeniului achizițiilor publice durabile.

 

Totodată, evenimentul sus menționat a fost  transmis online prin intermediul aplicației Zoom, astfel că toți doritoriidin cadrul autorităților contractante din Republica Moldova au avut posibilitatea să participe la atelierul de lucru.

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More