Blog

DETS Botanica are propriile „reguli” manipulatorii pentru procedurile de achiziții publice
Revizii

DETS Botanica are propriile „reguli” manipulatorii pentru procedurile de achiziții publice

O adevărată bătălie virtuală s-a dat între operatorii economici și Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica. Nedumeriți de solicitările abuzive indicate în documentația de atribuire, operatorii economici au solicitat clarificări, la care autoritatea contractantă a insistat pe ilegalităție indicate anterior. Ba mai mult, a oferit explicații care nu au suport legal și au recurs la manipulări grosolane. Cîțiva operatori economici s-au arătat hotărîți să depună contestații referitor la documentația de atribuire.

Achiziția „Lucrărilor de reparație capitală (grupelor) în cadrul IET nr. 181” cu valoarea estimată de 556 208,56 lei fără TVA, a fost lansată de către DETS Botanica pe data de 15 februarie 2019. Perioada clarificărilor a fost pînă pe 20 februarie, iar ofertele urmează a fi depuse pînă la data de 4 martie 2019.

Amintim faptul că DETS Botanica a dat dovadă de rea intenție în  mai multe proceduri de achiziții publice pe care le desfășoară.

DETS Botanica a descalificat șase oferte din nouă și le-a „oferit” termen de atac doar 2 zile

Discuțiile aprinse au avut loc prin intermediul MTender, la secțiunea „clarificări”.

ATENȚIE, explicații abuzive și manipulatoare ale Direcției Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica:

  • ”Pentru a preveni situații de a descalifica operatorii economici pe motivul că doc. nu a fost semnată cerem că documentația să fie semnată și ștampilată de operator economic.”
  • ”AC cere prezentarea documentelor încărcate în sistem după petrecerea concursului la sediu direcției cu semnătura și ștampila umedă a operatorului economic.”
  • „TOȚI OPERATORI ECONOMICI VOR PREZENTA DOCUMENTAȚIA”
  • ”ÎN TERMEN DE O ZI – FĂRĂ SOLICITARE SUPLIMENTARĂ AC (ÎN CAZUL DE NE PREZENTARE DOCUMENTAȚIEI, EVALUAREA VA FI FĂCUTĂ DUPĂ DOC. CARE SUNT VIZIBILE PENTRU AC ÎN SISTEM – ȘI OE VA FI RESPINS ÎN CONFORMITATE CU ART. 69 ALIN.(6) LIT. B) LEGII NR. 131)”
  • ”PARTICIPAȚI APLICÂND SEMNĂTURA ELECTRONICĂ. NU VEDEM IMPEDIMENTE PENTRU PARTICIPAREA OPERATORILOR ECONOMIC CARE NU AU ȘTAMPILĂ, DOAR MOTIVAȚI PRI SCRISOARE ÎN FORMA LIBERĂ LIPSA ȘTAMPILEI.”

MTender_clarificari_eronate (PDF)