Blog

DETS Rîșcani stabilește un nou record la divizarea achizițiilor – 8 contracte în aceeași zi!
Revizii

DETS Rîșcani stabilește un nou record la divizarea achizițiilor – 8 contracte în aceeași zi!

8 contracte în valoare de 1 087 845 lei a încheiat Direcția Educație, Tineret și Sport din sectorul Rîșcani cu 3 agenți economici favoriți, ca urmare a 6 proceduri NETRANSPARENTE de achiziții publice, toate acestea având aceeași dată – 26 iulie 2018.

În anul 2018 DETS Rîșcani, în calitate de autoritate contractantă, a comis abuzuri sistematice la organizarea procedurilor de achiziție publică, în special în domeniul achizițiilor de lucrărilor/reparații pentru instituțiile de educație timpurie din sect.Rîșcani a municipiului Chișinău. Menționăm că, în anul curent, pentru efectuarea lucrărilor de reparație capitală la 31 grădinițe, aflate în gestiunea Direcției menționate, au fost alocate peste 10 milioane lei, iar valoarea  alocațiilor variază simțitor în dependență de instituție –  de la câte 100 000 lei pentru grădinițele nr.25, 68, 129 și 136 până la sumele maxime a câte 750 000 lei 800 000 lei, care au fost alocate grădinițelor 137 și 196.

În majoritatea cazurilor (inclusiv și cele 6 achiziții publice menționate mai sus) DETS Rîșcani a achiziționat lucrări de reparație aplicând una din cele mai NECOMPETITIVE și NETRANSPARENTE proceduri – Cerere a Ofertelor de Prețuri Fără publicare (COPF). Specificăm că această procedură este aplicată ca urmare a divizării achizițiilor și permite autorității contractante să micșoreze sau chiar să  excludă riscul de atribuire a contractului altui agent economic, decât cel „preferat”. Ca urmare  a distribuirii „pe sub masă” a milionului de lei, agenții economici favoriți a DETS Rîșcani s-au ales doar într-o zi cu contracte în valoare de:

„Anreal Cons” SRL – 296 926 lei;

„Frabo Grup” SRL – 246 462 lei;

„Gravels Lux” SRL – 544 457 lei.

În același timp, agenții economici respectivi evită să participe la puținele proceduri de achiziții publice transparente și competitive, chiar dacă acestea au avut loc în aceeași perioadă cu achizițiile de tip COPF, fapt care este un indiciu suplimentar că are loc aranjarea/trucarea achizițiilor publice organizate de DETS Rîșcani.

Data încheierii contractului

Nr. procedurii de achiziție

Tipul proced.

Autoritatea Contractanta

Agent economic cîștigător

Tipul de lucrări achiziționate

Valoarea contractului, lei

26.07.2018

201807746

COPF DETS Riscani Anreal Cons SRL Lucrari de reparatie Ia gradinita 136 si nr.146 (bloc alimentar) 98 988

26.07.2018

201807746

COPF DETS Riscani Anreal Cons SRL Lucrari de reparatie Ia gradinita 136 si nr.146 (bloc alimentar) 98 946

26.07.2018

201808131

COPF DETS Riscani Frabo Grup SRL Lucrări de reparație la grădinița nr. 80 (bloc alimentar) 147 988

26.07.2018

201808132

COPF DETS Riscani Gravels Lux SRL Lucrări de reparație la grădinița nr. 81 (bloc sanitar) 148 499

26.07.2018

201808146

COPF DETS Riscani Gravel Lux SRL Lucrări de reparație la grădinița nr. 88 (bloc sanitar) 197 983

26.07.2018

201808151

COPF DETS Riscani Anreal Cons SRL Lucrări de reparație la grădinița 129 și 159 (bloc alimentar) 98 992

26.07.2018

201808151

COPF DETS Riscani Frabo Grup SRL Lucrări de reparație la grădinița 129 și 159 (bloc alimentar) 98 474

26.07.2018

201808149

COPF DETS Riscani Gravels Lux SRL Lucrări de reparație la grădinița nr 108 (bloc sanitar) 197 975

1 087 845

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.