Blog

Direcția Educație Tineret și Sport a sectorului Rîșcani – campion la achiziții „PE SUB MASĂ”. Partea I
Revizii

Direcția Educație Tineret și Sport a sectorului Rîșcani – campion la achiziții „PE SUB MASĂ”. Partea I

În anul curent, DETS Rîșcani i-au fost alocate din bugetul mun.Chișinău peste 10 milioane lei pentru lucrări de reparație în instituțiile de educație timpurie sau, altfel spus, în grădinițele din acest sector. Resursele finaciare au fost alocate în două tranșe: prima tranșă – în sumă de 4,292 milioane lei, conform bugetului aprobat al mun.Chișinău, iar a doua tranșă – în sumă de 6 milioane lei, conform Dispoziției Primarului interimar Ruslan Codreanu. Dar în procesul de valorificare a acestor resurse financiare, DETS Rîșcani dă dovadă de reavoință și tendință de trucare a procedurilor de achiziții publice, manifestată prin divizarea achizițiilor, în scopul evitării procedurilor de achiziții publice transparente.

Astfel, Grupul de lucru al DETS Rîșcani a micșorat artificial pragul financiar al achiziției pentru a avea posibilitatea de aplicare a procedurii Cererea Ofertelor de Prețuri Fără publicare (COPF), care, evident, nu prevede  publicarea anunțului în Buletinul Achizițiilor Publice sau pe pagina web a autorității contractante. De asemenea, în cazul acestor proceduri lipsește posibilitatea participării societății civile în cadrul grupului de lucru sau de vizualizare a informației privind achiziția efectuată în Registrul achizițiilor publice. Respectiv, în condițiile date, are loc favorizarea unui ofertant concret, dat fiind faptul că autoritatea contractantă (în cazul dat DETS Rîșcani) transmite documentația doar la agenții economici selectați, iar 3 dintre aceștia înaintează și oferte, pentru a asigura respectarea condiției necesare de valabilitate, dar se presupune existanța între ei a unei înțelegeri cu privire la cine urmează să cîștige contractul.

E necesar de menționat că, doar în prima jumătate a lunii iulie 2018, DETS Rîșcani a efectuat cel puțin 15 proceduri de achiziții de tip COPF, uneori pînă la 3 proceduri separate zilnic, după cum se poate vedea în tabel:

  • 6 iulie 2018 -3 proceduri;
  • 10 iulie 2018 – 3 proceduri  (cu încheierea a 4 contracte).

Încă o dovadă  a reavoinței Grupului de lucru DETS Rîșcani este micșorarea valorii achiziției publice (în raport cu suma alocată) în scopul evitării procedurilor de achiziții publice transparente, în următoarele cazuri:

  1. Primul caz se referă achiziționarea lucrărilor de reparație pentru gradinița nr.196, suma alocată fiind de 300 000  lei pentru blocul alimentar și 200 000 lei pentru blocurile sanitare. Cu toate acestea, au fost efectuate proceduri separate pentru fiecare tip de lucrări (ceea ce reprezintă, de fapt, divizarea achiziției). De asemenea, valoarea achiziției lucrărilor de reparație pentru blocul alimentar a fost micșorată până sub pragul de 240 000 lei, pentru a putea aplica procedura de achiziție fără publicare. În rezultatul acesteia, cîștigător al ambelor proceduri COPF a devenit un singur agent economic – SONDICOM SRL (nr. d/o 7 și 8 din tabel).
  2. Al doilea caz, similar cu precedentul, se referă la achiziționarea lucrărilor de reparație pentru gradinița nr.76, suma alocată fiind de 300 000 lei pentru reparația pavilioanelor și 100 000 lei pentru cea a blocului alimentar. Ca și în primul caz analizat, au fost efectuate proceduri separate pentru fiecare tip de lucrări, iar valoarea achiziției pentru lucrările de reparație a pavilioanelor a fost micșorată pînă sub pragul de 240 000 lei, așa încât să fie aplicată procedura de achiziție fără publicare. Cîștigător al ambelor proceduri COPF a devenit un singur agent economic – BELOCTAN SRL (nr. d/o 10 și 11 din tabel).
Nr. d/o

Data încheierii contractului

Nr. procedurii de achiziție

Tipul procedurii

Autoritatea contractantă

Agent economic care a cîștigat procedura de achiziție

Obiectul contractului

Valoarea contractului, lei

1

15.05.2018

201804286

COPFDETS RiscaniBeloctan SRLLucrări de reparație la grădinița nr. 150149.911,00
2

15.05.2018

201804287

COPFDETS RiscaniBeloctan SRLLucrări de reparație la grădinița nr. 56199.880,00
3

03.07.2018

201806827

COPFDETS RiscaniFrabo Grup SRLLucrări de reparație la grădinița nr. 66238.815,00
4

04.07.2018

201806885

COPFDETS RiscaniSARDIS EXIMLucrări de reparație la grădinița nr. 150197.450,85
5

04.07.2018

201806884

COPFDETS RiscaniSARDIS EXIMLucrări de reparație la grădinița nr. 137197.796,81
6

06.07.2018

201806809

COPFDETS RiscaniAQUAPARC CAPITALA SRLLucrări de reparație la grădinița nr.51 (bloc alimentar)198.527,74
7

06.07.2018

201807157

COPFDETS RiscaniSONDICOMLucrări de reparație la grădinița nr. 196 (bloc sanitar)198.483,04
8

06.07.2018

201807149

COPFDETS RiscaniSONDICOMLucrări de reparație la grădinița 196 (depozit)238.642,99
9

10.07.2018

201807077

COPFDETS RiscaniIM 5AQ INVEST SRLLucrări de reparație la scoala auxiliara nr.6205.984,00
10

10.07.2018

201807563

COPFDETS RiscaniBeloctan SRLLucrări de reparaţie la grădiniţa nr. 76 (Pavilioane)237.600,00
11

10.07.2018

201807564

COPFDETS RiscaniBeloctan SRLLucrări de reparaţie la grădiniţa 76 (bloc alimentar) şi nr.127 (pavilioane)98.970,00
12

10.07.2018

201807564

COPFDETS RiscaniBeloctan SRLLucrări de reparaţie la grădiniţa 76 (bloc alimentar) şi nr.127 (pavilioane)98.830,00
13

16.07.2018

201807617

COPFDETS RiscaniIM 5AQ INVEST SRLLucrări de reparație la grădinița nr.38198.600,00
14

16.07.2018

201807618

COPFDETS RiscaniIM 5AQ INVEST SRLLucrări de reparație la grădinița nr.25 (pavilioane) și nr.137 (pavilioane)123.333,33
15

16.07.2018

201807618

COPFDETS RiscaniIM 5AQ INVEST SRLLucrări de reparație la grădinița nr.25 (pavilioane) și nr.137 (pavilioane)
  1. 139.900,00

În acest sens, Articolul 3271 al Codului Contravenţional al Republicii Moldova prevede că includerea de date false în dările de seamă şi explicaţiile oficiale pe marginea contestaţiilor prezentate Agenţiei Achiziţii Publice se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. De asemenea, în cazul neplanificării achiziţiilor publice sau planificării acestora cu încălcarea prevederilor actelor normative […], divizarea achiziţiei publice prin încheierea unor contracte separate în scopul aplicării altei proceduri de achiziţie decît cea care ar fi fost utilizată conform actelor normative, se sancţionează cu amendă de la 25 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.[1]

 


[1] Articolul 3271. Încălcarea regulilor de iniţiere şi desfăşurare a procedurilor de achiziţii publice

http://lex.justice.md/md/330333/

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.