Blog

Dovedită în instanță, dar nepedepsită: schemă de însușire a banilor publici de către funcționari ai DETS Râșcani prin depășirea atribuțiilor de serviciu
Revizii

Dovedită în instanță, dar nepedepsită: schemă de însușire a banilor publici de către funcționari ai DETS Râșcani prin depășirea atribuțiilor de serviciu

Autor: Valeriu Ciorbă

În dosarul penal nr. 1-19159487-12-1-08102019 intentat în anul 2019, a cărui Sentință a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău pe data de 24.11.2022, este documentată detaliat o schemă de spălare de bani publici prin depășirea atribuțiilor de serviciu ale unor funcționari din Direcția  Educație Tineret și Sport Râșcani din municipiul Chișinău. Unele informații expuse de către procuror care se referă la fostul șef al DETS Râșcani și actualul șef interimar al Direcției Generale Educație Tineret și Sport din mun. Chișinău, Andrei Păvăloi, nu au fost examinate de către instanță pe motiv că a expirat termenul de prescripție. Menționăm faptul că, Păvăloi Andrei a participat la congresul de constituire al partidului Mișcarea Alternativa Națională, condus de Ivan Ceban, actualul primar de Chișinău, care l-a promovat pe dl. Păvăloi la conducerea DGETS, primarul fiind șeful direct al acestuia.

În hotărârea instanței se menționează faptul că: ,,Păvăloi Andrei în calitate de autor al infracțiunii, depășindu-și atribuțiile de serviciu, intenționat a trucat procedura de achiziții publice. În rezultat, a fost încheiat un contract formal de achiziționare a serviciilor pentru mai multe licee din mun. Chișinău, în sumă totală de 297 000 lei . . . prin semnătura lui Păvăloi Andrei au fost transferați pe contul lui Todorova Nadejda, sumele 239 900 lei, 4 000 lei și 54 000 lei, care, la rândul ei, le-a transmis beneficiarului real, inginerului din cadrul DETS sect. Râşcani cet. Lilia Manoila, pe care i-a împărțit cu Păvăloi Andrei . . .

Procurorul Irina CATANĂ a calificat aceste fapte drept infracțiune prevăzută de art.328 al. (1) Cod Penal.
Judecătorul Aurelia CAZACLIU a recalificat fapta în contravenție prevăzută de art.327/1 al.(3) Cod Contravențional al RM.
Judecătorul Aurelia CAZACLIU a hotărât încetarea procesului contravențional în privința lui Păvăloi Andrei și Manoila Lilia în baza art. 327/1 al.(1) Cod Contravențional al RM, în legătură cu expirarea termenului de prescripție a răspunderii contravenționale.

Să fie aceste lucruri o coincidență ?

Sentința dată a fost atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău, fiind admisă, iar prima ședință a fost stabilită pentru data de 13.06.2023.

Păvăloi Andrei, prin Decizia „Cu privire la modificarea raporturilor de serviciu în cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău” semnată de către Ivan Ceban, a fost numit Șef adjunct al DGETS a Consiliului Municipal Chișinău la data de 03.01.2020. Din acea dată este șef interimar al DGETS. Anterior a activat în funcție de Șef la Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Râșcani (10.08.2017 – 02.01.2020).

Ne exprimăm îngrijorarea că astfel de acțiuni ale funcționarilor DETS-urilor din Chișinău sunt des utilizate și de mult timp, iar prejudiciile aduse sistemului educațional preuniversitar din Chișinău sunt enorme. Considerăm că, devizele de cheltuieli făcute prin astfel de scheme conțin date eronate care depășesc volumele de materiale și lucrări reale, în scopul de a toca din bugetul public bani care, ulterior, prin „otkaturi” de cca. 20% se întorc către funcționarii implicați în procesele decizionale, conform constatărilor organelor de drept.

Mai jos prezentăm unele informații documentate de către procurori, acceptate de instanță și expuse în Hotărârea Judecătoriei Chișinău.

Este acuzat Andrei Păvăloi, care exercitând funcția de șef la DETS Râșcani, acționând în coparticipare cu Manoila Lilia, au comis infracțiunea de depășire atribuțiilor de serviciu. Pentru a beneficia de mijloacele bănești publice, repartizate din bugetul CMC pentru elaborarea devizelor de cheltuieli pentru anul 2019 DETS sect. Râşcani mun. Chişinău, fără a convoca „grupul de lucru pentru achiziții în anul 2019, creat tot de el prin ordinul intern nr. 8 din 28.01.2019″, Păvăloi Andrei, intenționat a omis procedura de achiziții bunuri și servicii prin sistemul informațional „M-Tender”, faptul dat fiind posibil prin divizarea sumei și/sau bunului/serviciilor, care urmează a fi achiziţionate, doar pentru a contracta antreprenorul sau agentul economic direct, contrar Regulamentului cu privire la achiziţii publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.665 din 27.05. 2016.

Inculpata Manoila Lilia, se învinuiește de faptul că, exercitând funcția de inginer la DETS sect. Râșcani mun. Chișinău, din cadrul DGETS a CMC, pentru a ascunde faptul că ea este beneficiarul real al mijloacelor bănești, dar și conflictul de interes în care se afla cu șeful DETS Păvăloi Andrei, acționând în calitate de complice, a identificat-o pe cet. Todorova Nadejda, persoana certificată în atestarea tehnico-profesională pentru elaborarea devizelor de cheltuieli (devizier), pentru a legifera formal contractele de prestări servicii prin semnătură și ștampilă de devizier.

În urma acţiunilor menționate supra, Păvăloi Andrei, se învinuiește că, din numele instituţiei publice pe care o conduce, a încheiat contractele formale de achiziționare a lucrărilor (elaborarea devizelor) cu nr. 17/02 din 08.02.2019 şi contractul nr. 18/02 din 11.02.2019, direct cu persoana certificată în atestarea tehnico-profesională, Todorova Nadejda, iar de facto, devizele urmau să fie elaborate de subalterna sa, inginerul din cadrul DETS sect. Râşcani, Lilia Manoila, iar Todorova Nadejda, urma numai de jure să le semneze.
Ulterior, continuându-și acțiunile infracționale stabilite din timp, Manoila Lilia, este învinuită că, în calitate de complice, a elaborat o parte din devizele de cheltuieli pentru achiziționarea serviciilor de construcție/reparație la instituțiile subordonate DETS sect. Râșcani mun. Chișinău, pe care le-a transmis pentru semnare și ștampilare persoanei cu care au fost semnate contractele menționate supra și anume persoana abilitată/atestată în calitate de devizier – Todorova Nadejda.

Păvăloi Andrei, este învinuit de faptul că, continuându-și acțiunile sale infracționale, la 09.04.2019, în pofida faptului că lucrările nu au fost prestate integral de către prestatorul formal Todorova Nadejda, dar de facto de Manoila Lilia, devizele nefiind semnate și aprobate, pe obiectul „Instituția de educaţie timpurie nr. 118″, pe obiectul LT „G.Meniuc, str. Albișoara, 84″, pe obiectul „CPPC Orfeu, str. Hajdeu, 4″, pe obiectul LT „Sadoveanu”, pe obiectul LT „Waldorf’ str. Studenţilor, 11, pe obiectul LT „Levski”, str. Studenților, 3/3, pe obiectul Gim.8 „Sevcenco, str. M. Costin 26″, pe obiectul LT „Lomonosov, str. Madan, 83″ și pe obiectul LT „Russo, str. Russo, 10/2″, le-a transmis, șefului DETS sect. Râșcani, Păvăloi Andrei.

În consecință, Păvăloi Andrei, se învinuiește de faptul că, pentru a putea intra în posesia mijloacelor bănești ale statului, a semnat toate procesele verbale de recepție a lucrărilor executate pentru întocmirea documentație de aviz și ordinul de plată, către transfer la contul lui Todorova Nadejda, a sumelor 239 900 lei, 4 000 lei și 54 000 lei, după care sumele indicate i-au fost transmise de către Todorova Nadejda, beneficiarului real, inginerului din cadrul DETS sect. Rișcani cet. Lilia Manoila, prin ce se invocă că în urma acțiunilor menționate supra, Consiliului Municipal Chișinău i-a fost cauzat daune în proporții considerabile, în sumă totală de 297 900 lei.

Astfel, Păvăloi Andrei, este învinuit de săvârșirea infracţiunii de depășire a atribuțiilor de serviciu, infracțiune prevăzută de art.328 al. (1) Cod Penal, iar inculpata Manoila Lilia este învinuită de complicitate la săvârșirea acestei infracțiuni în baza art. 42 al. (5) , 328 al. (1) Cod Penal.

În urma examinării învinuirii și a pozițiilor părților, instanța a hotărât:
Procesul penal de învinuire a lui Păvăloi Andrei, în baza art. baza art.328 al.(1) Cod Penal și Manoila Lilia în baza art.42 al(5), art.328 al.(1) Cod Penal se încetează pe motiv că, fapta constituie contravenția prevăzută de art.327/1 al.(3) Cod Contravențional al RM.
Procesul contravențional în privința lui Păvăloi Andrei și Manoila Lilia în baza art. 327/1 al.(1) Cod Contravenţional al RM se încetează în legătură cu expirarea termenului de prescripție a răspunderii contravenționale.

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).