Blog

Revizii

Erori în cadrul desfășurării procedurilor de achiziție de valoare mică

În prezent, desfășurarea achizițiilor de valoare mică prin intermediul SIA RSAP MTender nu este obligatorie, aceste proceduri fiind printre cele mai netransparente. Există totuși și autorități contractante ce decid benevol să utilizeze sistemul pentru a procura bunurile/serviciile/lucrările de care au nevoie. Este de apreciat faptul că aceste AC asigură transparența felului cum sunt cheltuiți banii publici, însă depistăm totuși erori în ceea ce privește asigurarea concurenței.

Astfel, la procedura de achiziționare a serviciilor hoteliere desfășurată de către IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” au participat 5 ofertanți. Valoarea estimată a fost 180 000 lei, iar în documentul intitulat Cerințe de calificare AC a menționat la serviciile solicitate: cazare în camera lux – 10, camera delux – 5 și camera single – 5.

Unul dintre participanți  I.M. „Leutis” SRL nu a încărcat nici un document, ci doar a indicat valoarea ofertei, prin urmare, oferta acestuia nefiind analizată de către autoritatea contractantă. Cel mai mic preț a fost propus de către SRL „Vinestop” (Hotel IRIS) – 16 000 lei, fiind încărcate și toate documentele solicitate de către AC.

Următorul ofertant – Kiwiban SRL (Hotel Weekend Boutique Hotel)  a indicat în sistem valoarea ofertei 179 999 lei, iar în documentul încărcat valoarea ofertei (fără TVA) este de 23 400 lei. În imaginea de mai jos, puteți vedea valoarea ofertei prezentate de către „Kiwiban” SRL.

Deși AC a solicitat prezentarea certificatului de înregistrare, OE a depus odată cu oferta doar autorizația de funcționare.

Următorul ofertant – Leogrand Hotel SRL a propus prețul de 64 100 lei și, la fel ca ofertantul precedent, a înlocuit certificatul de înregistrare cu autorizația de funcționare. Toate celelalte documente solicitate de către AC au fost depuse.

Ultimul ofertant este I.M. JOLLY ALON S.A., oferta căruia este de 33 363.63 lei. Chiar dacă la rubrica „Registrul propunerilor” observăm toate cele 5 oferte, la rubrica „Protocolul de evaluare” apar doar 3 dintre acestea. Am putea presupune că AC a analizat doar 3 din cele 5 oferte care au fost depuse.

Totodată, analizând specificațiile solicitate de către AC, constatăm că ultimul ofertant, cu care AC a încheiat contractul, satisface aproape toate cerințe, cu excepția celei subliniate:

–  hotelul să fie situat în centrul orașului,  în raza de 1,2 km de la blocul central al USMF (bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165), în zona parcului Ștefan cel Mare;

–  să dispună de magazin de suvenire, să fie hotel ECO: sistemul de încălzire și răcire pe aburi;

–  să dispună de bazin;

–  parcare gratuită;

–  sală de forță 24 ore/gratis;

–  TV, Wi-Fi gratuit.

Analizând documentele prezentate de către ofertanți, am constatat că în descrierea hotelului Leogrand/Radisson Blu  nu se menționează despre sistemul de încălzire și răcire pe aburi, sala de forța, magazin de suvenire, dar nici distanța până la USMF. În ceea ce privește documentele prezentate de către ofertantul Kiwiban SRL, de asemenea, nu regăsim aceste informații, hotelul neavând nici piscina solicitată de către AC. Similar și în cazul hotelului IRIS (ofertantul Vinestop SRL).

Așadar, deși procedura a fost desfășurată transparent, există încă neajunsuri ce trebuie evitate, precum specificațiile tehnice ce restricționează concurența. Or, în cazul achiziției analizate anterior, este evident că un singur operator economic ar putea satisface cerințele AC. Totodată, analizând și contractul ce a fost semnat, observăm suma de 36 700 lei, și-atunci ne întrebăm cum a calculat AC valoarea estimată a achiziției?

În concluzie, deși achizițiile de valoare mică nu cad sub incidența Legii 131, desfășurarea acestora nu trebuie să încalce principiul concurenței și al tratamentului egal. În acest sens, încurajăm includerea doar a celor specificații ce sunt necesare și justificate, astfel încât un număr cât mai mare de ofertanți să aibă posibilitatea de a participa la procedurile de achiziții publice.  

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED și ale Ministerului Ceh de Externe.