Blog

Revizii

Erori intenționate sau…?

După procedura de achiziție publică monitorizată la Judecătoria Bălți, am continuat să urmărim achizițiile din domeniul justiției, în special la Curtea de Apel Bălți, depistând și aici un caz similar. Conform anunțului publicat în BAP Nr.71, pentru licitația publică Nr. 432/18, termenul de depunere/deschidere a ofertelor a fost stabilit: 02 octombrie 2018, ora 15:00. Curtea de Apel intenționa să achiziționeze pachet software, echipament informatic și servicii de instalare a acestuia.

Reprezentanții Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI au depus cerere pentru a fi incluși în calitate de membri ai grupului de lucru, din partea societății civile. Ulterior, am fost contactați de către persoana responsabilă de achiziții publice din cadrul autorității contractante și invitați la ședința de deschidere a ofertelor. Din păcate, am constatat că data stabilită a fost 05 octombrie 2018, ora 10:00, și nu data publicată oficial în Buletinul Achizițiilor Publice. Conchidem deci că părțile interesate (jurnaliștii, activiștii civici, companiile care participă cu oferte la această procedură) necunoscând informațiile respective, nu ar fi avut posibilitate să participe la ședința de deschidere a ofertelor, care, de altfel, este una publică. Ținând cont de faptul că pentru lotul 2 a fost un singur ofertant, ne întrebăm dacă lipsa concurenței a fost cauzată de lipsa operatorilor economici care ar fi putut oferi produsele solicitate sau de datele eronate privind deschiderea ofertelor, îngrădind, astfel, accesul oricăror alți agenți economici?

Totodată, o altă problema observată a fost solicitarea, de către autoritatea contractantă, a unor documente obligatorii care nu mai pot fi prezentate datorită schimbarilor în domeniul legislației cu privire la antreprenoriat. Pentru procedura în cauză, a fost solicitată licența pentru o activitate care deja nu mai este supusă licențierii. Conform Legii Nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activitații de întreprinzător, comercializarea de echipament IT  nu constituie o activitate supusă licențierii.

Odată cu reforma în domeniul achizițiilor publice, prin introducerea sistemului on-line, o parte din problemele legate de lipsa de transparență vor fi eliminate, dar reprezentanții Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI vor continua să urmărească cum sunt cheltuiți banii publici.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.