Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

EU4Environment sprijină Republica Moldova în orientarea cheltuielilor publice către criterii de sustenabilitate | Agenția Achiziții Publice

Cu sprijinul programului EU4Environment, finanțat de Uniunea Europeană (UE), și al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), Agenția Achiziții Publice (AAP) continuă eforturile de promovare a tranziției către achiziții publice orientate spre bunuri, servicii și lucrări mai sustenabile. Pentru cinci categorii de produse achiziționate în mod obișnuit de instituțiile publice, printre care hârtie pentru imprimante A4, automobile, computere, fructe și legume, precum și ferestre și uși din PVC au fost elaborate specificații tehnice bazate pe criterii de sustenabilitate. Această activitate a fost realizată în contextul obiectivului mai amplu de a aplica criterii de sustenabilitate în cel puțin 15% din achizițiile publice din Moldova până în 2026, și este de asemenea un pas înainte către alinierea legislației și a procedurilor de achiziții publice ale Moldovei cu practicile UE, conform Acordului de Asociere UE-Moldova.

 

Pentru a marca acest progres important în tranziția către achiziții publice durabile, un eveniment de înalt nivel a fost organizat la Chișinău pe 6 noiembrie 2023. Întâlnirea a fost urmată de sesiuni de instruire pentru instituțiile publice și mediul de afaceri cu privire la procedurile de achiziții durabile – organizate de AAP, Ministerul Finanțelor și UNEP. Participanții au discutat despre stadiul actual, cadrul legal și perspectivele privind promovarea și implementarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova, evidențiind importanța acestora în realizarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.

 

„Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova recunoaște importanța achizițiilor publice durabile în strategia sa de gestionare a finanțelor publice. Cu un buget anual de achiziții de aproximativ 20 miliarde de MDL, Guvernul intenționează să promoveze politici care să ia în considerare nu numai eficiența economică, ci și implementarea de politici sociale și de mediu”, a declarat Vladimir Arachelov, Secretar de Stat al Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova, adăugând că „scopul final este de a educa atât operatorii economici, cât și autoritățile contractante să gândească într-un mod mai durabil, ca să avem la final produse și servicii procurate care să îndeplinească în mod eficient standardele de sustenabilitate și să aducă beneficii unui număr mare de consumatori finali”.

 

Sesiuni similare de instruire vor fi organizate în regiunile de nord și de sud ale Moldovei, în vederea lansării unor licitații pilot de achiziții publice pe criterii de sustenabilitate. Până la finalul anului 2023, vor fi instruite circa 160 de persoane. În paralel, sunt elaborate ghiduri pentru licitațiile pilot de achiziții publice durabile și materiale de informare pentru publicul larg și consumatori, pentru a comunica în mod eficient importanța și beneficiile achizițiilor publice durabile.

 

 

Acțiunea „Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment – Economie Verde) susține statele Parteneriatului Estic să păstreze capitalul natural și să îmbunătățească mediul pentru bunăstarea oamenilor, prin sprijinirea acțiunilor legate de mediu, prin demonstrarea și deblocarea oportunităților pentru o dezvoltare mai ecologică și prin stabilirea de mecanisme pentru gestionarea mai bună a riscurilor și a impactului asupra mediului.

 

 

Acțiunea este finanțată de Uniunea Europeană și implementată de cinci organizații partenere – OCDE, UNECE, UNEP, UNIDO și Banca Mondială – în perioada 2019-2024, cu un buget de 20 milioane EURO.

Website-ul EU4Environment: https://www.eu4environment.org/.

În atenția autorităților/entităților contractante!

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More