Blog

Achiziții în mass media IDIS Viitorul

Experiența Băncii Naționale a Moldovei în implementarea achizițiilor verzi, împărtășită în cadrul unui club de presă desfășurat de IDIS „Viitorul” | IDIS Viitorul


Română

 

Experiența Băncii Naționale a Moldovei (BNM) în implementarea cerințelor tehnice și a criteriilor de evaluare pentru achizițiile verzi a fost împărtășită la 30 octombrie 2023 în cadrul unui club de presă găzduit de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”. Evenimentul a fost desfășurat în cadrul proiectului de cercetare și inovare „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”, şi a adunat reprezentanți ai autorităților contractante și societății civile care activează în domeniul achizițiilor publice.

„Ne dorim să avem cât mai multe autorități contractante, să educăm cetățenii și operatorii economici să țină cont de criteriile de sustenabilitate, și să achiziționeze lucruri care sunt în concordanță cu mediul ambiant, căci impactul social, economic și de mediu sunt extrem de importante pentru achizițiile sustenabile”, a declarat Carolina Ungureanu, vicedirector „Viitorul” și cercetător în cadrul proiectului.

Iar Maria Cojocari, doctor conferențiar universitar din cadrul USM, cercetător științific, coordonator în cadrul proiectului, a menționat „Având în vedere impactul asupra mediului și al consumului, instituțiile publice sunt acelea care pot diminua impactul negativ al achizițiilor care nu sunt prietenoase mediului prin achizițiile publice durabile, cum ar fi exemplul BNM în acest sens”.

Clubul de presă a evidențiat eforturile și experiența BNM în promovarea și implementarea achizițiilor publice durabile și a fost moderat de Olga Pisarenco, șefa Direcției achiziții și management contracte, și Ludmila Ionițel, jurisconsult principal, din cadrul Direcţiei Achiziţii şi Management din cadrul instituției. Specialistele au oferit o perspectivă amplă asupra procesului de achiziții publice verzi și au răspuns la întrebările participanților.  

Achizițiile publice verzi au un rol-cheie în eforturile Republicii Moldova de a asigura o tranziție spre o dezvoltare economică verde. În acest sens, BNM a adoptat o abordare riguroasă pentru a se asigura că toate procedurile de achiziție respectă cerințele de protecție a mediului, astfel încât majoritatea procedurilor de achiziție au loc electronic, contribuind astfel la o gestionare eficientă și transparentă a acestora. De menționat că achizițiile verzi reprezintă circa 4% din totalul achizițiilor desfășurate de BNM în anul 2023.

„Achiziționează responsabil – achiziționează pentru durabilitate este îndemnul Băncii Naționale a Moldovei pentru alte autorități contractante în procesul planificării și realizării achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări care conțin cerințe tehnice prietenoase mediului înconjurător, precum și cerințe de calificare care vizează respectarea standardelor de mediu”, a subliniat Olga Pisarenco.

Unul din principiile de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice îl reprezintă protecția mediului şi promovarea unei dezvoltări durabile prin intermediul achizițiilor publice. Astfel, potrivit reglementărilor naționale, utilizarea sistemelor și schemelor de management de mediu (de exemplu EMAS, ISO 14001); materiale de construcție și aprovizionare durabilă, utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat, instalarea sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero; reciclarea sau reutilizarea ambalajelor care însoțesc produsele; introducerea specificațiilor pentru vehicule cu cel mai mic nivel posibil de emisii de CO2 și a variantelor electrice sau hibride; achiziționarea vehiculelor cu sisteme de aer condiționat sunt câteva dintre criteriile generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor livrarea bunurilor și prestarea serviciilor pe care autoritățile contractante le pot utiliza.

Pentru identificarea lucrărilor, bunurilor sau serviciilor durabile și verzi este esențial să fie luați în considerare următorii factori principali: impactul asupra mediului, importanța bugetară, prioritățile actuale, potențialul de a influența piața, disponibilitatea preferințelor alternative ecologice și considerațiile de cost.

Achizițiile care pot include criterii verzi și/sau durabile pot fi: produse și servicii de curățenie; echipamente electrice și electronice; echipament IT de birou; produse alimentare ecologice și servicii de catering; lucrări de reconstrucții/renovare; servicii de proiectări; produse biodegradabile și de birotică; piese mobiliere; transport.

„Pentru atingerea performanței, propunem autorităților contractante să planifice un anumit procent din numărul total de achiziții publice preconizate anual, întru desfășurarea procedurilor cu includerea elementelor de achiziții verzi și durabile. Recomandăm identificarea categoriilor de achiziții care pot să includă criterii verzi și durabile, conform necesităților instituționale, utilizarea cerințelor privind etichetele ecologice, dar și estimarea impactului asupra mediului de-a lungul ciclului de viață al produselor, serviciilor sau lucrărilor pe care le achiziționați”, îndeamnă Ludmila Ionițel, jurisconsult principal, din cadrul Direcţiei Achiziţii şi Management din cadrul BNM.

La rândul lor, participanții au povestit experiența lor, menționând că unele organe de control continuă practica documentelor pe hârtie și au sugerat că este important să fie identificate și solicitate la agenții economici documente care să demonstreze angajamentul lor față de sustenabilitate, cum ar documente care atestă utilizarea materialelor reciclate, a energiei regenerabile sau a altor practici ecologice. Totodată, se cer anumite modificări la nivel legislativ pentru a institui criterii clare și obligatorii de sustenabilitate, ce ar putea servi drept standarde pentru agenții economici și ar putea contribui la promovarea achizițiilor verzi în sectorul privat și public.

„Este necesar ca să existe capacități tehnice și de personal a instituției care să poată să gestioneze informația securizată și procesul achizițiilor durabile, lucru ce necesită investiții. Totodată, este important ca în calitate de stat, să ne racordăm după principiul preț-cost de întreținere, lucru ce ar aduce doar beneficii”, consideră Alexandru Marin de la Agenția Proprietății Publice.

Iar Valeriu Rusu de la Asociația Habitat, susține că este crucial ca atât societatea civilă, cât și autoritățile, să colaboreze pentru a promova achizițiile verzi, cu scopul de a proteja mediul în beneficiul atât al generațiilor actuale, cât și al celor viitoare: „Este important ca atât societate civilă, cât și autoritățile, să punem numărul împreună pentru achizițiile verzi și să salvăm viața pe pământ pentru noi și generațiile următoare”.

În scopul asigurării durabilității procesului de achiziție publică, BNM recomandă autorităților contractante să își seteze în programele sau planurile anuale de activitate implementarea unui procent minim de achiziții durabile de cel puțin 1-2%. Printre alte măsuri pentru autoritățile naționale în acest sens putem menționa: elaborarea catalogului electronic al bunurilor, serviciilor și lucrărilor ce corespund cerințelor sociale și de mediu; realizarea unei liste orientative a achizițiilor eco cu posibile cerințe tehnice, criterii de calificare ce ar răspunde standardelor de mediu; ajustarea prevederilor actelor normative ce vizează casarea bunurilor în vederea asigurării aplicabilității principiului „unul la unu” din Legea privind deșeurile și, organizarea atelierelor de lucru mixte privind derularea achizițiilor verzi.

Proiectul „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”, este finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat 2020-2023 și are ca scop să contribuie la soluționarea problemelor de protecție a mediului, concomitent cu reducerea semnificativă a inegalităților în plan social și a încurajării afacerilor durabile și a consumului sustenabil.

Amintim că în cadrul proiectului a fost creat Ghidul de bune practici „Achiziţii publice durabile”, document care are ca scop prezentarea și analiza practicilor europene privind aplicarea criteriilor de durabilitate în procesul de achiziție publică a fost lansat pentru a promova practicile de achiziții publice durabile, în conformitate cu politicile și prioritățile naționale. De asemenea, a fost elaborată ediția a III-a a Indicelui de percepție a sistemului de achiziții publice, inclusiv percepția privind reglementarea și implementarea achizițiilor publice durabile/ecologice în Republica Moldova. Totodată, angajamentele internaționale, cadrul legal primar, dar și cel normativ-secundar al Republicii Moldova, în materie de achiziții publice au fost analizate, în cadrul următoarelor studii (1) Cartografierea angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul acordurilor internaționale cu referire la achizițiile publice durabile; (2) Conceptul de durabilitate în legea achizițiilor publice: reglementare versus aplicare; și (3) Durabilitatea și protecția mediului. Componente ale cadrului normativ secundar în achiziții publice.

 

 

Image: 

Sursa: IDIS Viitorul | Read More