Blog

Achiziții în mass media IDIS Viitorul

IDIS „Viitorul” prezintă ediția actualizată a Ghidului de monitorizare a achizițiilor publice | IDIS Viitorul


Română

 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență prezintă Ghidul de monitorizare a achizițiilor publice: instrument pentru societatea civilă, ediția actualizată.

Ghidul este semnat de experții Diana Enachi și Viorel Pîrvan și are scopul de asista organizațiile societății civile, monitorii civici și jurnaliștii în activitățile de monitorizare a achizițiilor publice la orice nivel și în orice sector.

„Societatea civilă are un rol esențial în monitorizarea achiziţiilor publice şi asigurarea transparenţei în atribuirea şi executarea contractelor de achiziţii. În cazurile în care autoritățile publice nu respectă principiile de transparență, integritate și eficiență în procesul de achiziție, sau chiar sunt parte a unor scheme de corupție, organizațiile societății civile pot utiliza constatările și riscurile de corupție identificate, atât pentru sesizarea organelor de control/drept, cât și pentru mobilizarea cetățenilor, pentru ca aceștia să ceară mai multă responsabilitate din partea guvernării. Prin urmare, societatea civilă este cea care, prin supravegherea modului în care sunt utilizați banii publici, poate avea o contribuție importantă la consolidarea bunei guvernări și la dezvoltarea punților de legătură dintre societate și guvernare la toate nivelurile”, se menționează în publicație.

Structura logică a ghidului permite înțelegerea mecanismului de funcționare a sistemului de achiziții (cadrul legal și instituțional, etapele procesului de achiziție, accesarea și analiza datelor disponibile etc.) și, ulterior, selectarea achizițiilor pentru monitorizare împreună cu instrumentele de monitorizare. Ghidul oferă instrucțiuni pas cu pas pentru procesul de identificare a indicatorilor de risc (stegulețe roșii) la fiecare etapă a procesului de achiziție. Autorii formulează și recomandări post-monitorizare, inclusiv care se referă la acțiuni de advocacy, sesizare a organelor competente, coalițiile cu alți actori din societatea civilă, mass-media etc. Aceste acțiuni au drept scop să contribuie la sporirea transparenței, asigurarea eficienței în utilizarea banilor publici, sancționarea celor responsabili de ilegalități, precum și responsabilizarea autorităților contractante în fața cetățenilor.

Publicația poate fi accesată aici: Ghid de monitorizare a achizițiilor publice: instrument pentru societatea civilă

Ghidul este un produs al proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

,……………………………..

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

 

Image: 

Sursa: IDIS Viitorul | Read More