Blog

Achiziții în mass media IDIS Viitorul

IDIS „Viitorul” și Ministerul Finanțelor au semnat un acord de cooperare pentru îmbunătățirea transparenței și a eficienței procesului de achiziție publică | IDIS Viitorul


Română

 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” și Ministerul Finanțelor au semnat pe 26 septembrie 2023 un Acord de cooperare în scopul intensificării colaborării, îmbunătățirii transparenței și a eficienței procesului de achiziție publică și obținerea unei valori corespunzătoare banilor publici cheltuiți. Acordul a fost semnat în contextul în care IDIS „Viitorul” implementează, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență din SUA, proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice”, scopul căruia este de a sprijini reforma sectorului achizițiilor publice din Republica Moldova, pentru a crește transparența și echitatea procedurilor de achiziție publică, prin abilitatea cetățenilor în sensul responsabilizării instituțiilor relevante.

Părțile semnatare ale Acordului, consideră că parteneriatul dintre societatea civilă și autoritățile publice permite creșterea calității serviciilor publice în interesul cetățenilor. În Acord este menționat faptul că achizițiile publice reprezintă o componentă importantă a finanțelor publice, fapt demonstrat de volumul de resurse financiare publice care sunt cheltuite prin sistemul de achiziții în scopul procurării de bunuri, servicii și lucrări, de către autoritățile contractante din țară. „În anul 2022, volumul achizițiilor publice a depășit 13 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că asigurarea și îmbunătățirea transparenței și eficienței acestui proces este imperios necesară”, se spune în Acord.

Semnatarii Acordului precizează că, din iunie 2022, Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată pentru a deveni membră a Uniunii Europene, iar întreprinderea măsurilor pentru îmbunătățirea achizițiilor publice la toate nivelurile de guvernare și creșterea implicării societății civile în procesele decizionale de la toate nivelurile, sunt recomandări ale Comisiei Europene. Astfel, acest fapt reiterează necesitatea colaborării tuturor actorilor din sectorul achizițiilor publice, având contribuția societății civile, atât la monitorizare, cât și la dezvoltarea politicilor, instrumentelor digitale și la îmbunătățirea cadrului de reglementare.

„Stabilirea unei comunicări eficiente și permanente, între reprezentanții instituțiilor publice, cu atribuții în domeniul achizițiilor publice, autoritățile contractante, operatorii economici și societatea civilă, este precondiția de bază pentru coordonarea și armonizarea intereselor cetățenilor cu cele de stat, într-o atmosferă democratică și în spiritul principiilor statului de drept”, se mai menționează în Acord.

Potrivit Acordului, părțile vor organiza ședințe comune, mese rotunde, alte activități, unde vor aborda diverse subiecte de actualitate din domeniul achizițiilor publice, probleme ce necesită discuții și consultări cu toți actorii din sector, precum și vor lucra la găsirea de soluții pentru redresarea dificultăților. De asemenea, părțile vor asigura participarea sistemică și organizată a reprezentanților lor în cadrul activităților ale Platformei Naționale în Achiziții Publice (PNAP).

Totodată, vor discuta rapoarte, analize, alte informații utile, își vor oferi asistență și suport, în direcția creării unui sector de achiziții publice care generează valoare pentru banii publici și asigură furnizarea unor servicii publice de calitate. La fel, vor face schimb de opinii, experiențe, idei, concepții, informații, materiale de analiză, cu scopul creării unui mecanism eficient de dialog și colaborare a actorilor din sectorul achizițiilor publice, atât guvernamentali (instituțiile statului), cât și neguvernamentali (societatea civilă, monitori și experți), în vederea susținerii principiilor de transparență și eficiență în procesul de achiziție publică.

Nu în ultimul rând, vor conveni asupra elaborării și prezentării de poziții consolidate pe subiecte majore ale procesului de achiziții publice, în special pe problemele care afectează funcționarea eficientă și eficacitatea achizițiilor publice la nivel național.

——————————————

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizeaz ăcercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

Image: 
Images: 

Sursa: IDIS Viitorul | Read More