Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

În atenția autorităților contractante | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștința autorităților contractante că au fost făcute unele modificări în următoarele formulare tipizate:

Decizie de atribuire a contractului de achiziții publice / acordului cadru / de anulare a procedurii de atribuire

https://tender.gov.md/ro/content/model-decizie-de-atribuire

Dare de seamă privind atribuirea contractului de achiziții publice / acordului cadru / de anulare a procedurii de atribuire

https://tender.gov.md/ro/content/model-dare-de-seam%C4%83

Anunțul de atribuire

https://tender.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-de-atribuire

Acordul adițional

https://tender.gov.md/ro/content/modele-de-documente-pentru-%C3%AEnregistrarea-acordurilor-adi%C8%9Bionale

Anunț de modificare a contractului de achiziții publice /acordului-cadru  

https://tender.gov.md/ro/content/modele-de-documente-pentru-%C3%AEnregistrarea-acordurilor-adi%C8%9Bionale

Decizie de modificare a contractului de achiziții publice/acordului-cadru

https://tender.gov.md/ro/content/modele-de-documente-pentru-%C3%AEnregistrarea-acordurilor-adi%C8%9Bionale

Dare de seamă de modificare a contractului de achiziții publice /acordului-cadru

https://tender.gov.md/ro/content/modele-de-documente-pentru-%C3%AEnregistrarea-acordurilor-adi%C8%9Bionale

 

ATENȚIE!!! Începând cu data de 1 martie 2023 Agenția Achiziții Publice va procesa doar documentele prezentate și completate în conformitate cu modelele de formulare modificate.

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More