Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

În atenția Autorităților Contractante și Operatorilor Economici! | Agenția Achiziții Publice

Ministerul Finanțelor aduce la cunoștință că în rezultatul deficiențelor de funcționare al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) la data de 14 decembrie, în intervalul orelor 8:00 – 13:00, în cazul procedurilor la care termenul de depunere a ofertelor a expirat în această perioadă, termenul limită de depunere a ofertelor va fi prelungit până la data de 16.12.2022, ora 10:00, după cum urmează:

1. ocds-b3wdp1-MD-1667479791891
2. ocds-b3wdp1-MD-1667806108372
3. ocds-b3wdp1-MD-1669189174355
4. ocds-b3wdp1-MD-1669636033422
5. ocds-b3wdp1-MD-1669643866152
6. ocds-b3wdp1-MD-1669714576090
7. ocds-b3wdp1-MD-1669726434720
8. ocds-b3wdp1-MD-1669801683160
9. ocds-b3wdp1-MD-1669810272829
10. ocds-b3wdp1-MD-1669817199126
11. ocds-b3wdp1-MD-1669818136989
12. ocds-b3wdp1-MD-1669894490031
13. ocds-b3wdp1-MD-1669900231942
14. ocds-b3wdp1-MD-1669984533183
15. ocds-b3wdp1-MD-1670310596028
16. ocds-b3wdp1-MD-1670318444028
17. ocds-b3wdp1-MD-1670483626929
18. ocds-b3wdp1-MD-1670573316397
19. ocds-b3wdp1-MD-1669370769678
20. ocds-b3wdp1-MD-1669817067962
21. ocds-b3wdp1-MD-1670337804194
22. ocds-b3wdp1-MD-1667912000840
23. ocds-b3wdp1-MD-1669029756374
24. ocds-b3wdp1-MD-1669650742799
25. ocds-b3wdp1-MD-1669813740984
26. ocds-b3wdp1-MD-1670510079879
27. ocds-b3wdp1-MD-1669894091699
28. ocds-b3wdp1-MD-1669820111815
29. ocds-b3wdp1-MD-1667908996861
30. ocds-b3wdp1-MD-1669199376847

Astfel, în conformitate cu art.7 alin. (h) al Legii nr. 131/2015 cu privire la tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor, operatorii economici care au avut interes în obținerea contractului de achiziții publice la procedurile menționate, urmează să depună ofertele în SIA RSAP până la data de 16.12.2022, ora 10:00.

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More