Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

În atenția entităților contractante și altor persoane interesate | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, Vă aduce la cunoștință că la data de 26.06.2021 intră în vigoare Legea nr. 74 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale.

Respectiv, începând cu data intrării în vigoare a legii menționate, entitățile contractante definite în așa fel în lege, urmează să aplice prevederile acesteia la efectuarea achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări pentru necesitățile sale.

Drept urmare, având în vedere noutatea reglementărilor, Agenția Achiziții Publice cu suportul Programului de Dezvoltare al Dreptului Comercial (CLDP) al Departamentului de Comerț al S.U.A. în perioada 19-22 aprilie 2021 organizează un Webinar cu genericul „Aplicarea Legii privind achizițiile publice în sectorul utilităților”.

În acest context, Agenția Achiziții Publice invită entitățile contractante, precum și alte persoane interesate să se înregistreze la Webinar până la data de 12 aprilie 2021 la numărul de telefon: 022-820-727 – Natalia Braga-Mîța și/sau la adresa electronică: [email protected].

În mesaj vă rugăm să indicați: numele, prenumele participantului, denumirea entității contractante, domeniul de activitate, telefonul și adresa de e-mail al participantului.

Se anexează și Agenda Webinarului.

Webinar

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More