Blog

Încălcări în cazul unei achiziții publice din cadrul programului Satul European
Achiziții în mass media Revizii

Încălcări în cazul unei achiziții publice din cadrul programului Satul European

 

Autor: Olga Diaconu

 

În anul 2022, Guvernul Republicii Moldova a lansat Programul Satul European, finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, menit să sprijine dezvoltarea infrastructurii regionale. În cadrul programului, primăriile au depus propuneri de proiecte care contribuie la dezvoltarea durabilă a localităților și asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate. 

În cadrul programului sus menționat, primăria satului Colonița a desfășurat o procedură de licitație deschisă pentru achiziționarea de lucrări de reparație capitală a clădirii IMSP Centrul de Sănătate Publică din mun. Chișinău, s. Colonița, str. Hipocrat nr. 3, Etapa II: reparații interioare. În rezultatul licitației, contractul în sumă de 7 355 398,78 lei, inclusiv TVA, a fost atribuit operatorului economic „Comod Construct” SRL, care a oferit cel mai mic preț. Oferta acestuia era de 6 129 498.98 fără TVA, ceea ce constituia doar 58,99% din valoarea estimată a procedurii de achiziție, de peste 10 milioane de lei fără TVA, deci cu peste 40% mai mică decât valoarea estimată.

La prima vedere, contractul semnat de primărie a fost unul avantajos, prețul fiind mult mai mic decât cel estimat inițial. Totuși, depunerea, și respectiv acceptarea unor oferte cu prețuri mult mai mici decât cele estimate reprezintă un steguleț roșu în achizițiile publice. Atunci când costurile estimate de ofertant sunt semnificativ mai mici decât cele estimate de autoritatea contractantă, există riscul că operatorul economic nu a inclus unele costuri, fie le-a subestimat. Din acest motiv, Legea 131/2015 privind achizițiile publice prevede expres că în cazul unei oferte aparent anormal de scăzute, valoarea căreia este cu 15% sau mult mai mică decât valoarea estimată, autoritatea contractantă solicită în mod obligatoriu justificarea prețului aparent anormal de scăzut. În cazul în care ofertantul nu prezintă o justificare rezonabilă a prețului aparent anormal de scăzut, oferta urmează a fi respinsă. 

Subestimarea costurilor reprezintă un indicator de risc și sub aspectul unei potențiale înțelegeri ilicite între autoritatea contractantă și anumiți operatori economici favoriți. Operatorul economic depune o ofertă cu preț mult mai mic decât costurile de executare a contractului, pentru a obține contractul, eliminând din cursă alți operatori economici care au oferit prețuri mai mari. Ulterior, părțile încheie acorduri de majorare a contractului inițial, sub pretextul unor lucrări neprevăzute, dar strict necesare pentru ducerea la bun sfârșit a contractului.

Din darea de seamă nr. 27/09 din 27.09.2022, pusă la dispoziție de Agenția Achiziții Publice, aflăm că autoritatea contractantă nu a solicitat operatorului economic desemnat câștigător justificarea prețului aparent anormal de scăzut, deși legea stabilește o obligație în acest sens. Primăria s. Colonița nu a răspuns solicitării de informații cu privire la procedura de achiziție în cauză. Operatorul economic ,,Comod Construct” SRL a confirmat că în procesul de evaluare a ofertelor în adresa sa nu au parvenit careva solicitări de argumentări suplimentare.

Așa cum se întâmplă frecvent atunci când suma contractului e mult mai mică decât valoarea estimată a achiziției, Primăria s. Colonița și operatorul economic ,,Comod Construct” SRL au încheiat un acord de majorare a valorii contractului cu 1 095 675,10 lei inclusiv TVA, la data de 09.03.2023. Suma majorării reprezintă 14,89% din valoarea contractului inițial, deci imediat sub limita maximă de 15% stabilită de legea 131/2015. Încheierea unui acord adițional de majorare cu valoarea imediat sub pragul limită prevăzut de legislație reprezintă un steguleț roșu, deoarece denotă posibilitatea că părțile au majorat artificial valoarea unui contract, încercând să păstreze aparența de legalitate. Acordul adițional a fost înregistrat la data de 09.03.2023, iar anunțul de modificare a contractului a fost publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 35 din 2 mai 2023 (pag. 269).

Atât din anunțul de modificare, cât și din darea de seamă pusă la dispoziție de Agenția Achiziții Publice, observăm că autoritatea contractantă argumentează necesitatea includerii următoarelor lucrări necesare, dar omise inexplicabil la etapa inițială:

 • Grunduirea tavanelor cu grund de cuart (Betonocontact) – plan parter, plan etaj;
 • Montarea plasei din fibră de sticlă la tavane și pereți – plan parter, plan etaj;
 • Aplicarea stratului adăugător de 5 mm din amestec uscat pe bază de ipsos la tavane – plan parter, plan etaj;
 • Chituirea tavanelor cu chit pe bază de ipsos – plan parter, plan etaj;
 • Montarea tavanelor din armstroung la ambele etaje; 
 • Demontarea balustradei metalice existente la casa scării; 
 • Montarea balustradei din inox la casa scării; Vopsirea confecțiilor metalice la casa scării (Prifil U); 
 • Tencuieli interioare de 2 cm grosime pe bază de mortar ciment – strat adăugător – plan parter, plan etaj; 
 • Armarea pardoselilor cu plasa VR– plan parter, plan etaj; 
 • Sapa din mortar de 10 cm grosime – plan parter, plan etaj; 
 • Glasvanduri din profile de mase plastice – plan parter, plan etaj;   
 • Demolarea pereților despărțitori în blocurile sanitare – plan etaj; 
 • Demontarea placajelor din teracota de pe pereți – plan etaj; 
 • Montarea peliculei anticondens la stratul termoizolant din vată minerală – planseu cota 6.300; 
 • Construcția platformei metalice la cota 4.475 la scara metalică de evacuare. 

Nici darea de seamă privind majorarea contractului, și nici anunțul de modificare nu indică cantitățile de lucrări incluse. Lucrările de construcție fiind similare celor care se regăsesc în caietul de sarcini, iar enumerarea lucrărilor incluse fiind foarte vagă, este imposibilă delimitarea acestora. Astfel, nu este clar dacă unele lucrări incluse suplimentar nu s-ar regăsi deja în proiectul inițial. În acest sens, am solicitat autorității contractante să ne pună la dispoziție lista cu cantitățile de lucrări incluse suplimentar. Cu regret, nu am primit niciun răspuns din partea primăriei s. Colonița. Lipsa de reacție și de transparență a autorităților publice reprezintă întotdeauna un indicator de risc, deoarece astfel pot fi mușamalizate unele cazuri de fraudă. 

Distribuirea alocațiilor suplimentare pentru acordul adițional este reflectată în anexa la Dispoziția primarului s. Colonița din 3 mai 2023.

 

Prezența indicatorilor de risc menționați mai sus nu este suficientă pentru a constata anumite acorduri ilicite între autoritatea contractantă și agentul economic desemnat câștigător. Considerăm totuși necesar să menționăm că același operator economic a mai beneficiat și anterior de contracte de achiziții publice substanțiale atribuite de Primăria s. Colonița, conform informației disponibile pe pagina web a Agenției Achiziții Publice.

 

Având în vedere faptul că, achiziția sus menționată face parte din Programul Satul European, finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, lansat de Guvernul Republicii Moldova, considerăm că Executivul ar trebui să monitorizeze mai îndeaproape respectarea prevederilor legale de către beneficiarii de finanțare, pentru evitarea unor posibile fraude.

Amintim, prin intermediul programului Satul European, autoritățile și-au propus să sprijine dezvoltarea infrastructurii rurale, prin finanțarea proiectelor depuse de către primării. Pentru anul 2022 s-au alocat 770 milioane lei. 

 

Notă: La solicitarea de informații din partea AGER referitor la justificarea operatorului economic privind prețul anormal de scăzut și detaliile privind modificarea unui acord adițional de majorarea a contractului, Primăria Colonița a răspuns că toate informațiile sunt disponibile pe platforma MTender.

 

Sursa foto: colonita.md

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).