Blog

Încălcări vădite în achiziția de autobuze pentru Chișinău
Revizii

Încălcări vădite în achiziția de autobuze pentru Chișinău

Pe data de 02.01.2019 a fost anunțată achiziția a 31 de autobuze pentru mun. Chișinău, în valoare totală de 80 milioane lei. Amintim că pe parcursul ultimilor ani, municipalitatea a eșuat să obțină oferte în cadrul mai multor licitații anunțate în această privință. Doar pe parcursul anului 2018 au fost anulate 3 proceduri din motivul lipsei ofertelor. Din păcate însă, această ultimă achizitie, deși s-a finalizat cu desemnarea unui câștigător, a fost desfășurată cu multiple încălcări ale legislației in vigoare:

1. Reprezentanții societății civile, Andrei Tudos si Vitalie Voznoi, au depus, la data de 29.01.2019, o cerere de participare în grupul de lucru privind achiziția dată. Însă autoritatea contractanta a „omis” să-i includă, astfel, încălcând art. 14 al Legii 131 privind achizițiile publice care prevede urmatoarele: alin (5) Autoritatea contractantă include obligatoriu în componența grupului de lucru reprezentanți ai societății civile în cazul în care a fost depusă o cerere scrisă în acest sens cu două zile pînă la data-limită de depunere a ofertelor, dar aceștia nu pot constitui mai mult de o treime din componența totală a grupului. Reprezentanții societății civile incluși în grupul de lucru au drept de vot consultativ sau dreptul la opinie separată, care se expune în actul deliberativ al grupului respectiv.”

2. Termenul limită de depunere a ofertelor a fost 08.02.2019. Pagina de achiziții electronice Mtender nu arată cînd ar fi fost adoptată/anunțată decizia de atribuire a contractului, ci doar că contractul ar fi fost încheiat tot la 08.02.2019, fapt care nu poate fi adevărat, cel puțin din două motive. Unu, legea 131 prevede un termen minim de așteptare de 11 zile, între data transmiterii comunicării prin SIA „RSAP” privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și încheierea contractului (art. 32 Legea 131). Doi, chiar reprezentanții autoritatii publice locale au declarat în presă că contractul nu a fost semnat, fiind întrebați ce caută autobuzele în PAMN, iar ulterior, se confirmă că contractul a fost semnat pe 20.02.2019.

3. Contractul a fost semnat cu încălcarea flagrantă a legislației în vigoare, or, cunoaștem că unul dintre competitori a depus o contestație la ANSC la 18.02.2019. Legea 131 prevede că autoritatea contractantă nu are dreptul de a încheia contractul de achiziţii publice pînă la emiterea unei decizii finale pe marginea contestaţiei de către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (alin 18 art. 85). Coincidență sau nu, începînd cu 19.02.2019 și pînă pe 21.02 (cel puțin) rubrica dedicată contestațiilor în examinare de pe pagina ANSC nu a putut fi accesată.

4. Compania câștigătoare[1] a oferit cel mai mare preţ – 78,08 milioane lei (fără TVA) pentru 31 de autobuze. Deși criteriul de evaluare stabilit în documentația de atribuire a fost raportul preț-calitate, și nu doar prețul, analiza documentației de atribuire și a ofertelor depuse ridică semne mari de întrebare referitor la evaluarea corectă și imparțială a ofertelor, precum și aprecierea justă a factorilor de calitate în procesul evaluării.

Însăși procedura de evaluare a ofertelor (care s-a petrecut în doar cîteva ore, din cîte se vede) a fost defectuoasă. Mai exact, în caietul de sarcini AC solicită o garanție de 3 ani pentru caroserie (pct 2.1), iar in punctul 4.10 se specifică termenul minim de garanție pentru autobuze – 24 luni. Ofertantul câștigător oferă o garanție totală de doar 2 ani sau 100,000 km, și asta este o garanție oferită de uzina producătoare intermediarului, care ne va livra autobuzele, cu anumite condiții:

Condițiile nu sunt printre cele mai simple de pus în practică, ținând cont de realitățile din Moldova.

În plus, în ofertă se menționează 2 ani sau 100,000 km, oricare survine prima. Or, luînd o medie de 200 km/zi, avem 73,000 km într-un singur an. Deci chiar excluzînd condiția de 3 ani garanție pentru caroserie, nici condiția de 2 ani sau 100,000 km nu satisface solicitarea AC privind garanția, iar oferta urma sa fie descalificată. Mai mult decît atît, celălalt ofertant a prezentat o garanție de 30 de luni.

O altă prevedere controversată a caietului de sarcini este solicitarea ca autobuzele să fie noi, fără a specifica anul producerii. Astfel, se poate înțelege că niște autobuze produse în 2010, de exemplu, pot fi bine-merci propuse în cadrul acestui concurs drept noi, dacă nu au fost utilizate între timp? Totodată, practica arată că autobuzele procurate nici nu sunt noi, de fapt. Or, autobuzele care au fost expuse în PAMN au fost deja observate în data de 21.02.2019 circulînd pe rută. Iar mai mulți activiști civici, jurnaliști și oponenți politici au postat poze și filmulețe demonstrând uzura autobuzelor.

La fel, caietul de sarcini specifică necesitatea demonstrării calității de Dеаlеr oficial, la саrе să fie anexate copiile сопtrасtеlоr similare pentru ultimii 3 ani. Unipay Danismanlik Yazilim Teknolojileri Ltd. este dealer autorizat ANADOLU ISUZU, doar pentru achiziția dată din Republica Moldova. 

Iar lista contractelor similare evident nu poate fi prezentată de către ofertant, ci doar de către ANADOLU ISUZU.

Or, noi nu am avea dubii referitor la capacitatea producătorului de a livra bunurile, însa în ce măsură exemplele de mai sus ilustrează experiența ofertantului?

Mai mult decît atît, unul dintre factorii de evaluare a fost consumul de combustibil, pentru care puteau fi acordate 15 puncte din totalul de 100. Analizând documentele celor doi ofertanți, nu am putut face o comparație reală a ratelor de consum, căci sunt prezentate date pentru regimuri diferite. Astfel Isuzu are un consum de la 32 litri la 42 litri/100 km (dar pentru o viteza de la 17 la 28 km/h), în timp ce BMC prezintă un consum de 21 litri/100 km, la o viteza de 50km/ora. Cum a putut grupul de lucru să acorde punctaj pentru această categorie, fara să solicite clarificari adiționale de la ofertanți, nu ne este clar.

În concluzie, deși autoritatea contractantă susține că celălalt ofertant a fost descalificat pe motivul necorespunderii cerințelor documentației de atribuire, suntem de părerea că în aceste condiții ofertantul desemnat cîștigător, ar fi trebuit descalificat cu certitudine.

Mizăm pe competența și profesionalismul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, în a analiza corect și echidistant contestația depusă și a emite o decizie care să fortifice încrederea cetățenilor în autoritatea sa.

Totodată, contăm pe faptul că organele de drept, CNA, Procuratura Anticorupție, se vor autosesiza pe marginea acestui caz, și vor demonstra că acționează în spiritul legii și în interesul cetățenilor acestei țări.

La fel, îndemnăm Inspecția Financiară și Curtea de Conturi, care sunt responsabili de controlul ex-post și auditul financiar al achizițiilor publice, să verifice minuțios această procedură, iar persoanele care se fac vinovate de încălcarea legislației să fie corespunzător sancționate.

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă

Andrei Tudos, activist civic și blogger

Vitalii Voznoi, activist civic, reprezentant al Inițiativei civice ”Orașul meu drag”

Ala Revenco, AO ”Părinți Solidari”

Elena Prohnitchi

Promo-LEX


[1] Concursul a fost cîştigat de Unipay Danismanlik Yazilim Teknolojileri Ltd, companie, despre care presa a scris că este o companie off shore, înregistrata în Ciprul de Nord, regiune separatistă, nerecunoscută, similară Transnistriei.