Blog

«Integritatea» Autorității Naționale de Integritate
Revizii

«Integritatea» Autorității Naționale de Integritate

Recent publicasem un material în care prezentam cîteva achiziții cu specificații aranjate. Una dintre acestea era achiziția anunțată de ANI, pentru procurarea computerelor și imprimantelor. Din formularea specificațiilor era evident că acestea erau alcătuite astfel încît să se potrivească unei anumite mărci comerciale, și anume pentru computere – DELL, iar în cazul imprimantelor – CANON.  Solicitasem o clarificare de la autoritatea contractantă, iar răspunsul a fost unul cât de vag posibil (a se vedea în materialul precedent).

Am decis să vedem cum se va desfășura, de facto, procedura de achiziție în acest caz și le-am adresat o scrisoare prin care solicitam să fim incluși în cadrul grupului de lucru, conform Legii 131. Deși expediasem cererea cu mai bine de 2 saptămîni înainte de data deschiderii ofertelor, iar legea prevede că aceasta urmează a fi depusă nu mai tîrziu de 2 zile înainte de termenul deschiderii ofertelor, am primit răspuns de la ANI exact în ziua deschiderii ofertelor, 10 decembrie, acesta fiind emis vineri, 7 decembrie, deci, oricum, cu doar 1 zi lucrătoare înainte, deoarece celelalte două erau în week-end. Răspunsul (în anexă) făcea referință la două ”erori” care urmau a fi corectate de AGER, și anume, corectarea datei de adoptare a Legii 131 din 2016 în 2015 și indicarea adresei poștale. În timp ce prima eroare este, în mod evident una de ordin tehnic, a doua nu este nici măcar o eroare, deoarece adresa poștală a fost indicată, or, scrisoarea a fost livrata exact la adresa poștala a asociației și nu la cea juridică. Astfel, este absolut evident că ANI a utilizat aceste așa-numite ”erori” pentru a evita participarea noastră la procedura de achiziție. De ce oare?

Evident, am corectat erorile si am transmis scrisoarea repetat. Au urmat multe apeluri telefonice și cîteva mesaje electronice, la care autoritatea contractantă nu s-a obosit să folosească timpul de lucru, achitat din banii noștri, să ne ofere un răspuns.

Achiziția este, la moment, finalizată, dintre cei doi operatori economici fiind selectat E-Market S.R.L. din or. Hîncești. Cum era de așteptat, în oferta acestuia sunt propuse computere DELL și imprimante Canon. Probabil acest echipament este unul de calitate, însă care este argumentarea autorității contractante de a opta pentru specificații atît de înguste, favorizînd astfel anume aceste mărci? Or Legea 131 prevede expres că specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”. Totdată, specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.

Este regretabil faptul că noua autoritate, al cărei rol este să protejeze, să promoveze și asigure integritatea în spațiul public, nu dă dovadă de această integritate, or, nu ar trebui să fie un model, pentru celelalte autorități publice, în toate aspectele activității sale?

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.