Blog

Jocul de-a achizițiile publice sau cum Inspectoratul de Politie Rezina a oferit un contract de peste 800 mii lei unei companii, oferta căreia a fost respinsă inițial
Revizii

Jocul de-a achizițiile publice sau cum Inspectoratul de Politie Rezina a oferit un contract de peste 800 mii lei unei companii, oferta căreia a fost respinsă inițial

În data de 29 octombrie 2018, Inspectoratul de Politie Rezina al IGP a anunțat procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri cu licitare electronică pentru Lucrări de reparaţie a acoperişului sediului Inspectoratului de poliţie Rezina, cu valoarea estimată a achiziției 1 021 262,15 lei fără TVA. Pentru clarificări au fost oferite șase zile, iar pentru depunerea ofertelor trei zile.

Au fost depuse în total zece oferte, iar la 9 noiembrie 2018, ora 12:46 a pornit licitarea electronică, la care cel mai mic preț oferit inițial a coborît destul de mult, pînă la cca. 65 % din valoarea estimată.

Procesul verbal de evaluare a ofertelor (nr. 6 din 09.11.2018) a fost perfectat și semnat în aceeași zi cînd a avut loc licitarea electronică. Asta în condițiile cînd la ora 12:46 a pornit licitarea electronică, iar procesul propriu zis a durat cel puțin o oră. De facto, ofertele depuse au putut fi accesate pentru a fi analizate de către grupul de lucru abia după orele 14:00, cînd a fost finalizată procedura de licitare electronică și sistemul a publicat clasamentul celor mai mici oferte și a recomandat oferta cîștigătoare. Cu toate acestea, grupul de lucru a reușit pînă la finele zilei de muncă să acceseze, să stabilească dacă ofertele corespund cerințelor de calificare, evalueze și compare ofertele depuse și să stabilească cîștigătorul. Necătînd la complextatea achiziției date și a ofertelor depuse, grupul de lucru a reușit să identifice argumente pentru descalificarea a nouă din cele zece oferte și să desemneze cîștigătoare oferta poziționată tocmai pe poziția a șaptea în clasamentul celor mai mici oferte – compania SRL „Cadom Gaz” cu oferta de 868 174,95 lei (cu 213 274,95 lei mai mult ca oferta cu cel mai mic preț). Tot în data de 09.11.2018, grupul de lucru a formulat și expediat tuturor celor șase companii care au oferit preț mai mic decît compania desemnată cîștigătoare, solicitări de informații privind justificarea prețului anormal de scăzut. Trei companii au expediat răspunsul în data de 12.11.2018, iar trei companii nu au prezentat răspunsuri. În data de 12.11.2018, autoritatea contractanta a expediat repetat unor companii ofertante scrisori de informare privind respingerea ofertelor.

În plus, Inspectoratul de Poliție Rezina al IGP încheie cu compania desemnată cîștigătoare SRL „Cadom Gaz”, contractul numărul MD-2018-10-29-000008-1-11/34, data de începere a perioadei de contract 22.11.2018, data de încheiere a perioadei contractului 22.11.2018. Constractul dat a fost mai tîrziu anulat prin Decizia ANSC nr. 03D-532-18 din 05.12.2018.

Paralel, două companii respinse „DSI CONSTRUCT GRUP” SRL și „Profmarket Prim” SRL au depus contestații la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, care la data de 28.11.2018 a organizat o ședință deschisă de examinare a cauzei. În data de 05.12.2018, ANSC decide anularea procesului-verbal nr. 6 din 09.11.2018, inclusiv actele subsecventive acestuia, și obligă Inspectoratul de poliție Rezina al IGP, în termen de pînă la șapte zile, să reevalueze ofertele procedurii respective. Vezi Decizia ANSC nr. 03D-532-18 din 05.12.2018.

Tot în ziua cînd a fost emisă Decizia ANSC, grupul de lucru, prin Decizia nr. 8 din 05.12.2018 (menționată în Darea de Seamă) atribuie contractul de achiziție către SC „Foremcons” SRL, care a depus oferta de 689 900 lei fără TVA, fiind clasată pe a patra poziție în clasamentul celor mai mici oferte (cu 42 mii lei mai mult ca oferta cu cel mai mic preț). În același timp, o altă Decizie de atribuire a contractelor, are nr. 1 și este datată cu 12.12.2018 (document publicat în MTender). Atenție – această companie, prin decizia anterioară a grupului de lucru a fost RESPINSĂ* !!!

În data de 15.12.2018, Inspectoratul de Politie Rezina al IGP încheie contract cu compania desemnată cîștigătoare – SC „Foremcons” SRL, în sumă de 827 880 lei.

Anterior, Ziarul de Gardă a relatat despre o altă procedură de achiziție publică: Lucrări de construcţie a apeductului în comuna Pleşeni, Cantemir. Aici, câştigătoare a devenit „Foremcons” SRL, firmă clasată abia pe locul opt după preţul propus (9,6 milioane de lei), cu 2,6 milioane de lei mai mult decât oferta cu cel mai mic preţ (7 milioane). Vedeți aici cine sunt fondatorii „Foremcons SRL, dar și date din istoricul acestei firme (situație neschimbată pîna la moment).

Pe perioada anilor 2017-2018, Compania SC „Foremcons” SRL a depus 16 contestații la ANSC prin care nu era de acord cu documentele sau cu rezultatele procedurilor de achiziții publice la care a participat.

Menționăm faptul că începînd cu anul 2013, compania SC „Foremcons” SRL a obținut peste 160 contracte cu statul în valoare totală de peste 200 milioane lei.

* Argumentarea respingerii inițiale a SC „Foremcons” SRL:

– conform devizului local (formularul nr. 3) multe materiale nu corespund cu devizul aprobat anexat la proiect, astfel unele materiale lipsesc, altele sunt mărite iar unele sunt adăugate suplimentar și nu sunt necesare la repararea și construcția acoperișului conform proiectului de execuție, cum ar fi: LIPSESC: a) lipsesc plăci de rușinoase, lambriu din lemn -178,200 m/p, b) cui de construcție – 230,886 kg c) confecții metalice diverse/anchere dn 18 mm h-500/ – 112,940 kg d) elemente de legătură 16,892 buc e) cot de jgheab 33,784 buc. f) piese de racordare jgheab- burlan – 33,784 buc j) cîrlige din oțel zn pentru jgheaburi – 236,488 buc, h) scoabe din oțel pentru construcții – 13,384 kg, k) accesorii metalice pentru fixare – 10395 buc, l) fise – 13596 buc – făcînd trimitere la prevederile Art. 66 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 ,,privind achiziţiile publice”, a fost prezentat un preț exagerat de scăzut, ca urmare prin poșta electronică indicată ([email protected]) solicitînd argumentarea și caracteristica a materialelor ce urmau a fi folosite la construcția și repararea acoperișului al IP Rezina, s-a prezentat argumentarea incompletă, nefiind clară Grupului de lucru al IP Rezina, ceea ce ține de salarizare nefăcînd trimitere la Nota informativă emisă de către Ministerul Economiei și Infrastructurii al RM 10/1-0086 din 15.06.2018, salariu mediu pe oră al muncitorilor constructori la întocmirea proiectului pe obiectiv fiind de 57,66 lei/oră, astfel riscăm să apară un contract suplimentar sau acord adițional, ceea ce ar însemna majorarea la contractul de bază în suma de 689 900.00 lei RM; – garanția oferită este de 2 ani, iar alți ofertanți oferă o perioadă de garanție mai mare fapt pe ce grupul de lucru pune accent; – caracteristicile învelitorilor din placi din tablă amprentată (tip țiglă) pentru invelitorile acoperișurilor (tip Lindab), grosimea fiind de 0.45 mm, iar alți ofertanți oferă grosime mai mare, nu sunt indicate datele stratului de protecție, astfel Grupul de lucru al IP Rezina pune accentul la compartimentul dat. – decizia Grupului de lucru unanimă de a respinge ofertantul ,,SC Foremcons” SRL

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.

Sursa foto: provincial.md