Blog

Licitații fără concurență pentru servicii de reparație a echipamentelor de scanare cu raze X ale Serviciului Vamal
Revizii

Licitații fără concurență pentru servicii de reparație a echipamentelor de scanare cu raze X ale Serviciului Vamal

 

Autor: AGER

Serviciul Vamal al Republicii Moldova a organizat mai multe licitații pentru reparație a echipamentelor de scanare cu raze X. La toate licitațiile însă a participant doar SRL “Control & Service”. Documentația de atribuire la aceste licitații nu a fost suficient de detaliată pentru clarifica defecțiunile ce urmează a fi reparate, incidența lor, precum și starea tehnică a echipamentelor. Astfel, există un risc considerabil, că aceste licitații sunt folosite pentru a scoate bani în mod ilicit din bugetul statului.

Astfel, primele două licitații au fost organizate de către Biroul Vamal Centru:

Obiectul acestor licitații au fost servicii de reparație pentru anii 2019 și respectiv 2020 a unor echipamente neidentificate de marca Rapiscan systems. În cele două achiziții de 100 000 MDL (fără TVA) fiecare, SRL “Control & Service” a câștigat oferind exact prețul estimat. Iată cum a arătat caietul de sarcini la ambele licitații:

 

 

Recent, Serviciul Vamal a organizat o nouă licitație pentru achiziția de Servicii de întreținere, reparare și înlăturare a defecțiunilor pentru cinci sisteme de control a containerelor și camioanelor cu mărfuri prin scanare cu raze X – Rapiscan Eagle M4507 (https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605182318039?tab=contract-notice). Valoarea licitației este acum deja de tocmai 13 600 000 MDL fără TVA.

De această dată, Serviciul Vamal a prevăzut expres modelul sistemelor de control și anume Raspican Eagle M4507 EU Specification Model Mobile X-Ray bazate pe șasiul Mercedes Benz cu accelerator liniar 4.5 MEV seria M3. Totuși, nu este indicată starea tehnică a echipamentelor, și tipurile de defecțiuni care pot avea loc. Nu este clar cum Serviciul Vamal a evaluat serviciile respective la tocmai 13 600 000 MDL (fără TVA). Mai mult, conform documentației de atribuire a licitației, s-a cerut ca ofertantul să dispună de un centru de deservire autorizat de Raspican Systems, cerință ce îngustează semnificativ concurența.

 

 

La această ultimă licitație, ca și anterior, a participat doar SRL “Control & Service”. Oferta depusă este din nou exact la prețul estimat: 13 600 000 MDL fără TVA. Acest fapt denotă că SRL “Control & Service” nu se aștepta la nicio concurență, respectiv nu a văzut necesitatea de a reduce prețul pentru a-și mări șansele de câștig.

În legătură cu aceste licitații, AGER a depus o petiție la Serviciul Vamal pentru a clarifica cum au fost calculate valorile acestor achiziții, care este starea echipamentelor și ce fel de defecțiuni tehnice există. La fel, am cerut să ne comunice ce se va întîmpla și care vor fi măsurile Serviciului Vamal, în cazul în care echipamentele vor fi supuse unor reparații pe perioada contractului, valoarea cărora nu se va ridica pînă la suma indicată în oferta SRL “Control & Service”.

La momentul publicării acestui material, Serviciul Vamal nu a oferit încă un răspuns, însă îl vom publica în cazul recepționării.

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).