Blog

Milioane de lei în vânt: unde este trotuarul de pe strada Mihail Sadoveanu din municipiul Bălți?
Revizii

Milioane de lei în vânt: unde este trotuarul de pe strada Mihail Sadoveanu din municipiul Bălți?

Autor: Valeria Ciolac

 

  • Situația actuală

La data de 5 iulie 2023, portalul de știri Nord-News a publicat articolul „Zeci de milioane de lei pentru drumuri care rămân nereparate. Explicația Primăriei Bălți”. În acest articol aflăm că, în conformitate cu dispoziția primarului nr. 164 din 05.06.2023 «Cu privire la modificarea dispoziției nr. 49 din 20.02.2023 „Cu privire la aprobarea Planului lucrărilor de reparație și întreținere a străzilor și podurilor din municipiului Bălți 2023″», în anul 2023 sunt planificați 303 mii lei pentru reparația trotuarului pietonal din str. Sadoveanu (tronsonul de la intersecția cu str. Pușkin până la intersecția cu str. Dostoevschi). 

Acest lucru este destul de curios, or Ghenadie Șmulschi, vice-primarul mun. Bălți, a declarat anterior că „reparația trotuarului pietonal din str. Sadoveanu a fost realizată în proporție de 100 %″. Eroare? Incompetență? Corupție? Vă invit să aflăm în articolul de mai jos. 

 

  • Scurt istoric

Pe de 3 august 2022, Primăria municipiului Bălți a publicat Anunțul de Participare privind executarea lucrărilor de reparație capitală a trotuarelor pietonale din municipiul Bălți, conform necesităților DGC a Primăriei municipiului Bălți. 

Documentația de atribuire a fost anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP Mtender și pe pagina web a Primăriei mun. Bălți. Valoarea estimată fără TVA a acestei achiziții este de 21. 906. 333,34 MDL. Această procedură a fost divizată în cinci loturi, fiecare lot vizând lucrările de reparație capitală a unui trotuar pietonal distinct. Unul dintre aceste trotuare este și trotuarul pietonal din str. Sadoveanu (tronsonul de la intersecția cu str. Pușkin până la intersecția cu str. Dostoevski, numere pare). 

Deși au fost recepționate în total 24 de oferte electronice, patru din cele cinci loturi au fost câștigate de către compania Vladmih Company SRL. Conform Deciziei de Atribuire a contractului de achiziții publice nr. DAC-25/2022 din 24.08.2022, pentru toate cele patru loturi , compania Vladmih Company SRL a propus cel mai mic preț. Astfel, agentul economic Vladmih Company SRL, administrat de Marian Negru (100%), a câștigat mandatul legal de efectuare a lucrărilor de reparație capitală a trotuarelor de pe patru străzi din municipiul Bălți, semnând, la data de 3 octombrie 2022, patru contracte de antrepriză cu Primăria municipiului Bălți în acest sens, pentru fiecare lot în parte (contractele de antrepriză nr. 184, nr. 185, nr. 186 și nr. 187).

Deosebit de interesant este contractul de antrepriză nr. 187, prin intermediul căruia agentul economic Vladmih Company SRL s-a angajat să presteze servicii de reparație capitală a trotuarului pietonal din str. Sadoveanu (tronsonul de la intersecția cu str. Pușkin până la intersecția cu str. Dostoevski, numere pare), urmând să încaseze pentru acest lot o sumă de 1. 237. 833 MDL (cu TVA, 1. 485. 400 MDL). Important de menționat este faptul că, în contractul de antrepriză nr. 187 semnat între Primăria municipiului Bălți și agentul economic, durata de execuție a lucrărilor este indicată evaziv, fără menționarea datei limită de finalizare a lucrărilor, indicându-se doar termenul de executare general de 1,5 luni. 

  • Unde este trotuarul din strada Mihail Sadoveanu?

În conformitate cu prevederile contractului de antrepriză nr. 187 semnat la data de 3 octombrie 2022 între Primăria municipiului Bălți și agentul economic, termenul de executare a lucrărilor de reparație capitală a trotuarului din strada Mihail Sadoveanu este de 1,5 luni, termen ce ar fi expirat încă în luna noiembrie 2022. 

Cu toate acestea, până în prezent, trotuarul din strada Mihail Sadoveanu este pe departe de a fi reparat, cauzând stupefiere și nedumerire în rândul locuitorilor municipiului Bălți. 

Astfel, deși caietul de sarcini aferent documentației de tender prevedea reparația acestei porțiuni de trotuar prin instalarea de pavaj, dar și lărgirea pistei de bicicliști, observăm din prima imagine că nici pavaj, nici pistă pentru bicicliști nu au fost instalate. 

  • Bani transferați pentru lucrări neexecutate? 

În pofida lucrărilor neexecutate, consilierul municipal Sergiu Burlacu a obținut documente care confirmă efectuarea unor transferuri bănești în contul operatorului economic. În opinia lui Burlacu, aceste transferuri au fost efectuate și în lipsa actelor de primire-predare a serviciilor, așa cum este reglementat de legislația în vigoare a Republicii Moldova. Astfel, pe data de 10 martie curent, Burlacu a depus o sesizare în adresa Procuraturii Anticorupție și Procuraturii Generale, invocând scheme dubioase la transferarea resurselor financiare, în cadrul cărora Primăria municipiului Bălți a refuzat să ofere toate actele în baza cărora s-au făcut transferurile.

Totodată, vorbim aici despre o sumă destul de impunătoare or, în urma a două tranzacții (pe 26 și 27 decembrie), pe contul Vladmih Company SRL au fost virați 1. 411. 129 MDL, bani transferați de urgență pentru lucrările de reparație capitală a trotuarului pietonal din str. Sadoveanu.

  • Concluzii și recomandări

În baza celor expuse mai sus, se înaintează următoarele recomandări de fond către Primăria municipiului Bălți:

  • În cazul în care operatorul economic nu respectă graficul de execuție a lucrărilor prezentat în cadrul ofertei la procedura de achiziție publică, să aplice măsuri preventive, cum ar fi reținerea garanției pentru buna executare a contractului, sau aplicarea penalizărilor pentru întârzierea execuției lucrărilor;
  • Să achite operatorul economic exclusiv în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate conform art. 3.2 din Contractul de antrepriză. 

 

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).