Blog

Revizii

Mobilier fără certificat de garanție pentru toți copiii din grădinițele DETS Centru

Autor:  Carolina Chirilescu, Olga Diaconu

Direcția Educație, Tineret și Sport Centru a procurat paturi pentru grădinița nr. 7 din capitală, care s-au deteriorat după numai un an, deoarece agentul economic nu a prezentat niciun certificat de garanție a mobilierului

În decembrie 2018, DETS Centru a semnat un contract de achiziție a mobilierului pentru instituțiile de educație timpurie în valoare de 830.000 lei cu agentul economic Anstelux SRL, prin procedura de achiziții de mobilier pentru instituțiile npreșcolare din subordinea DETS Centru.

 După un an, în decembrie 2019, la grădinița nr.7, părinților li s-a propus să adune bani pentru a repara paturile, deoarece s-au deteriorat. „La ședință ni s-a spus că paturile s-au defectat și prezintă pericol pentru copii, și să strângem bani pentru patrui noi”, ne spune un părinte a cărui copil frecventează această grădiniță.

Verficând  procedura de achiziții, am constatat că procedura respectivă ridică mai multe semne de întrebare. O primă problemă ar fi neîmpărțirea pe loturi a achiziției, astfel încât un singur operator economic urmează să livreze paturi, mese, scaune și dulapuri, ceea ce reduce concurența și posibilitatea eficientizării folosirii banilor publici. Legea 131/2015 prevede expres la art. 39 alin. (2) lotizarea achizițiilor astfel încît să corespundă mai bine capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale întreprinderilor mici și mijlocii, sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului”. Conform alin. (3) din același articol, Dacă nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, autoritatea contractantă are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi”, justificare care lipsește în acest caz.

O altă problermă ține de modul de elaborare a specificațiilor tehnice, care par să favorizeze un anumit operator economic. Dimensiunile paturilor sunt descrise milimetric, iar autoritatea a prevăzut exact culorile și materialele pentru fiecare detaliu al paturilor ce urmau a fi procurate.

Termenul de livrare a mobilierului este de 10 zile lucrătoare, care este ireal pentru fabricarea unei cantități atât de mari de piese de mobilier, conform specificațiilor tehnice. Respectiv, rămâne doar ipoteza în care potențialii ofertanți trebuiau să aibă deja în stoc, înainte de desfășurarea licitației, 180 de paturi cu 3 nivele pentru copii, 122 de măsuțe cu 8 locuri, 145 de scaune și 77 dulapuri cu 5 locuri. Acest detaliu denotă un risc sporit de aranjare a licitației.

O altă problemă vizează iresponsabilitatea autorității contractante pentru calitatea bunurilor ce urmau a fi achiziționate. Autoritatea contractantă nu a solicitat, iar operatorul economic nu a oferit termen de garanție pentru bunuri. Observăm că aceasta este o practică frecventă în cadrul procedurilor de achiziții la care participă acest operator economic, pentru că omite în mod constant să prezinte acte ce confirmă termenul de garanție a mobilierului. Această omitere este foarte gravă, în condițiile în care, la criteriul de evaluare, autoritatea contractantă a specificat „Cel mai scăzut preț”, deși, conform art. 26 al  Legii 131/2015, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire:
a) preţul cel mai scăzut;
b) costul cel mai scăzut;
c) cel mai bun raport calitate-preţ;
d) cel mai bun raport calitate-cost.

 (5) În sensul alin. (3) lit. c), criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ include, de regulă, un element de preţ sau de cost. În situaţia în care autoritatea contractantă iniţiază o procedură de achiziție publică cu buget fix, în care elementul de preţ sau de cost este un preţ sau cost fix, factorii de evaluare se referă numai la aspecte calitative ale bunurilor, lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul achiziţiei.

Deci DETS Centru procură mobilier, la cel mai scăzut preț, în condițiile în care nu solicită, iar agentul economic nu prezintă niciun certificat de garanție pentru producția pe care o livrează.

Cel mai favorizat agent economic, chiar dacă nu prezintă certificat de garanție a mobilierului

Chiar dacă agentul economic Anstelux SRL a încălcat legea achizițiilor, iar marfa livrată a fost de proastă calitate, după incidentul cu paturile deteriorate de la grădinița nr. 7, DETS Centru a continuat și mai departe să lucreze cu același operator economic. Pe 21 august 2019, DETS Centru a semnat un nou contract cu acest agent economic în valoare de 800.000 lei, în temeiul procedurii de achiziții nr. ocds-b3wdp1-MD-1564560678611 privind procurarea mobilierului, printre care și paturi ce 3 nivele și saltea.

Noua procedură conține exact aceleași încălcări ca și procedura din anul precedent: lipsa lotizării, specificații tehnice care favorizează un singur operator economic, termene de livrare care favorizează doar operatorul economic care are deja marfa în stoc și, evident, lipsa certificatelor de garanție a mobilierului.

Tot acest agent economic, Anstelux SRL are contracte semnate și cu alte direcții de educație din capitală pentru achiziționarea mobilierului, la fel fără a prezenta acte de garanție a producției, doar specificări. De exemplu DETS sectorul Râşcani a semnat în decembrie 2018 un contract de achiziții a paturilor cu trei nivele și saltele în valoare de 1.351.875 lei, în temeiul procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1542119870510

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED și ale Ministerului Ceh de Externe.