Blog

Oferta electronică și semnătura . . . olografă ?!
Revizii

Oferta electronică și semnătura . . . olografă ?!

Odată cu obligativitatea desfășurării achizițiilor publice prin intermediul sistemului electronic Mtender, autoritățile contractante, dar și agenții economici care doresc să-și prezinte ofertele pentru o anumită procedură, se confruntă cu o serie de confuzii, în special, cu referire la completarea și semnarea documentației. Deși Legea Nr. 91 privind semnătura electronică și documentul electronic a intrat în vigoare încă din 29.05.2014, operatorii economici fiind familiarizați cu utilizarea acesteia, există totuși cazuri când se utilizează semnătura olografă și ștampila umedă sau chiar toate 3!

Actualmente, sistemul electronic de achiziții publice presupune depunerea documentelor electronice, care, conform Legii 91/2014, reprezintă o informaţie în formă electronică, creată, structurată, prelucrată, păstrată şi/sau transmisă prin intermediul computerului sau al altor dispozitive electronice, semnată cu semnătură electronică în conformitate cu prezenta lege; Analizând doar câteva proceduri (exemplu 1: operatorul economic – IS SERVICII PAZA A MAI, exemplu 2: OE – Carnprodlux SRL, PREMIUM CATERING, etc, exemplu 3: AMAGER-COM, Nipetgal SRL – nu au semnat electronic, OE BAGUETTE SRL a semnat electronic doar Formularul ofertei, )* observăm că documentele au fost semnate pe hârtie, aplicată ștampila umedă,  ulterior, fiind scanate și depusă oferta. Însă, conform Articolului 33, lit.i) al Legii 131 privind achizițiile publice, pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică. Prin urmare, autoritatea contractantă este în drept să respingă oferte ca cele din exemplele anterioare, neavând posibilitatea să verifice validitatea acelor semnături.

Este important să cunoaștem că validitatea semnăturilor electronice trebuie verificată exclusiv prin încărcarea documentului pe www.msign.md, deoarece mesajul „digitally signed”, ce apare, de obicei, pe una din paginile documentului, nu este o dovadă suficientă. Mai mult decât atât, acest mesaj nu apare la toate tipurile de semnături electronice, dar asta nu înseamnă că documentul nu a fost semnat. Totodată, există cazuri când, deși pe prima pagină apare acea informație grafică, la verificarea pe site-ul indicat mai sus, veți vedea specificat „invalid”, ceea ce denotă că, probabil, au fost făcute modificări în document după ce s-a aplicat semnătura electronică. Deci nefiind recunoscută semnătura electronică, documentul este lipsit de valoarea juridică.

*La rubrica Evaluarea ofertelor, secțiunea Documentele OE, putem accesa documentele prezentate de fiecare ofertant.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.