Blog

Revizii

„Ofertele unice” în achizițiile de autoturisme

Continuăm subiectul specificațiilor tehnice aranjate elaborate de către autoritățile contractante în cadrul achizițiilor publice de autoturisme. Din păcate, constatăm, în continuare, că unele AC, fără a ține cont de prevederile Legii 131, copiază caracteristicile tehnice ale automobilelor ce urmează a fi achiziționate, din broșurile publicate online de către anumite branduri, așa încât doar un singur model poate corespunde solicitărilor AC.

Pentru comparație, găsiți mai jos imagini din documentele publicate de către operatorii economici care au participat la procedurile de achiziții publice:

Directia Asistenta Sociala si Protectie a Familiei Ungheni

Ciudat totuși că în anexa la contract nu apare nici marca autoturismului ce urmează a fi livrat de către operatorul economic declarat câștigător, și nici specificațiile tehnice ale acestuia, deși la litera b) este menționat că:

b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului:
Specificaţia tehnică;
Specificația de preț;
Specificatie Automobil.PDF.pdf

A se vedea imaginea de mai jos:

Pe lângă specificațiile ajustate, AC nu a publicat nici documentația standard, și nici DUAE-ul ajustat procedurii respective, doar anunțul de participare.

Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei din or. Leova:

Odată cu mărirea pragurilor (noile amendamente ale Legii 131/2015 din 14.12.2018), unele proceduri de achiziționare a automobilelor au devenit achiziții de valoare mică (!) – doar pentru că valoare estimată se încadrează în aceste limite – prin urmare, astfel de proceduri sunt desfășurate fără a respecta principiile concurenței (A se compara puterea motorului, viteza maximă, garda la sol, capacitate portbagaj, etc., solicitată de AC cu cea propusă de OE – valorile sunt identice!).

În cadrul procedurii de achiziționare a automobilelor, Agenția de Mediu, de asemenea, a elaborat specificații tehnice foarte restrictive, astfel încât să se potrivească doar autoturisme marca Hyundai, care au și fost propuse de către operatorul economic care a participat la procedura de achiziție (A se compara dimensiunile automobilului, volumul rezervorului, viteza maximă, etc, solicitate de AC cu cele propuse de OE).

Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică, la fel, a inclus parametri tehnice înguști, în care s-ar încadra doar mașini marca Skoda (Skoda Superb si Skoda Rapid). Chiar dacă AC a specificat fie min, fie max pentru unele valori precum lungimea, lățimea, înălțimea, puterea motorului, cuplu maxim, capacitate rezervor, ș.a.m.d, toate împreună sunt caracteristici doar ale modelelor Skoda, iar dacă veți găsi mașini cu aceeași putere a motorului sau viteza maximă, atunci vor avea alte dimensiuni, prin urmare, nu vor corespunde tuturor solicitărilor AC.

Deși specificațiile tehnice analizate mai sus, aparent, nu ar putea fi considerate restrictive (AC incluzând min sau max pentru a menționa dimensiunile automobilului, capacitatea portbagajului sau capacitatea motorului, ș.a.m.d), per ansamblu, ele sunt atât de apropiate de cele ale unui anumit producător, încât ridică semne de întrebare cum au fost acestea elaborate și cât de obiectivă a fost AC în întocmirea caietului de sarcini și asigurarea concurenței.