Blog

Parlamentul procură tablete de la o companie sancționată pentru nelivrarea acelorași tablete
Revizii

Parlamentul procură tablete de la o companie sancționată pentru nelivrarea acelorași tablete

Schimbarea de situație în procedura de achiziție a tabletelor pentru deputați. Deși inițial refuzase toate 3 oferte cu cele mai mici prețuri, Scretariatul Parlamentului și-a revăzut decizia și a desemnat câștigătoare oferta „Fors-Computer” SRL, în valoare de 2 249 625 lei.

Spre comparație, la data deschiderii ofertelor, situația evaluării ofertelor în sistemul MTender arăta în felul următor.

Deoarece criteriul de atribuire a contractului conform documentației de atribuire era „cel mai mic preț”, autoritatea contractantă urma să examineze în primul rând oferta cu cel mai mic preț. Numai în cazul în care aceasta nu ar fi corespuns specificațiilor din documentația de atribuire, autoritatea contractantă urma să treacă la examinarea următoarei oferte. Practica de a refuza toate ofertele pentru a face actele vizibile și a le examina în paralel  constituie o abatere de la aplicarea criteriului de evaluare „cel mai mic preț”, prevăzut în documentația de atribuire.

Compania „Fors-Computer” SRL s-a bucurat și anterior de succes în achiziții publice, inclusiv în achizițiile Secretariatului Parlamentului. Conform informației de pe pagina Agenției Achiziții Publice, acesteia i-au fost atribuite mai multe contracte de achiziții de echipamente IT, inclusiv tablete pentru deputați, în lunile noiembrie și decembrie ale anului 2019.

Conform Raportului Parlamentului privind executarea contractelor de achiziție pentru trimestrul IV, anul 2019, operatorul economic „Fors-Computer” SRL nu a livrat bunurile în termenul stabilit.

Din motivul neexecutării obligațiilor contractuale de către „Fors-Computer” SRL, achiziția tabletelor a fost inclusă repetat în Planul de achiziții al Parlamentului pentru anul 2020.

Dată fiind nelivrarea bunurilor, Secretariatul Parlamentului era obligat să declanșeze procedura de includere a operatorului economic în lista de interdicție. Această obligație este prevăzută la pct. 10 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, anexă la Hotărârea de Guvern nr. 1418 din 28.12.2016, „Autoritatea contractantă care a constatat îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate în cadrul procedurilor de achiziţie publică, ceea ce a cauzat un prejudiciu sau a afectat activitatea acesteia, sau conduita contrară prevederilor legislaţiei a operatorului economic va iniţia obligatoriu procedura de înscriere în Listă, în termen de 60 de zile din momentul apariţiei temeiurilor prevăzute la pct. 14 din prezentul Regulament”.

Printr-o petiție adresată Secretariatului Parlamentului, Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER a solicitat să fie informată dacă a fost inițiată o procedură de includere a operatorului economic „Fors-Computer” SRL în lista de interdicție. Secretariatul Parlamentului ne-a informat că operatorul economic „Fors-Computer” SRL a fost sancționat conform legislației în vigoare. Autoritatea contractantă nu a specificat însă ce sancțiuni concrete a aplicat.

 

Încălcarea de către autoritatea contractantă a obligației de a solicita includerea în lista de interdicție a unui operator economic care nu  a livrat marfa contribuie la perpetuarea practicilor neperformante în sistemul achizițiilor publice. Astfel, operatorii economici care nu-și onorează obligațiile contractuale pot participa și câștiga în continuare alte proceduri de achiziții publice, ceea ce contribuie la crearea unui mediu neconcurențial pe piața achizițiilor publice.