Blog

Pentru cine cumpără Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare echipamente de fitness  de 4 831 250 lei?
Revizii

Pentru cine cumpără Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare echipamente de fitness de 4 831 250 lei?

Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare a mun. Chișinău desfășoară periodic proceduri de achiziționare a echipamentelor de fitness sau de joacă pentru copii. Cea mai recentă achiziție de acest fel este procedura inițiată la data de 21.02.2020, cu valoarea estimată de 4 831 250 lei.

Autoritatea contractantă nu a indicat cine va beneficia de aceste echipamente, respectiv unde anume vor fi instalate acestea, deși procedura de achiziții prevede inclusiv instalarea și amenajare. Prin urmare, va fi aproape imposibil să monitorizăm executarea contractului și dacă echipamentele au ajuns la destinație.

Un alt aspect care ridică dubii este și faptul că DGLCA a elaborat caietul de sarcini în așa mod încât doar anumite modele de echipament pot corespunde parametrilor. Mai exact, specificațiile tehnice au fost descrise milimetric, este indicată nuanța echipamentelor de fitness de urmează a fi procurate, fiind atașate și imaginile acestora.

În documentația de atribuire nu este indicat care sunt motivele precizării atât de exacte a acestor specificații și dacă acestea reies din anumite necesități concrete ale beneficiarilor.

Conform prevederilor art. 37 alin. (9) din Legea 131/2015 Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici.  Conform alin. (5) al aceluiași articol, […]autoritatea contractantă efectuează descrierea fizică a bunurilor, lucrărilor sau serviciilor solicitate doar în cazurile în care nu este posibilă descrierea performanţelor şi/sau a cerinţelor funcţionale […].

Vom face abstracție de utilitatea acestor echipamente și de prioritatea alocării banilor publici pentru aceste echipamente de fitness, față de alte cheltuieli stringente ale municipalității care, la fel, ridică semne de întrebare. Evident este însă că modul în care DGLCA a elaborat specificațiile tehnice pentru echipamentele de fitness încalcă principiului asigurării concurenţei şi combaterii practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice. Astfel, se crează impresia că autoritatea contractantă a elaborat docuementația de atribuire „cu dedicație” unui anumit agent economic.