Blog

Achiziții în mass media IDIS Viitorul

Peste 30 de reprezentanți ai societății civile, mass-media și business și-au consolidat capacitățile în monitorizarea achizițiilor publice | IDIS Viitorul


Română

 

Treizeci și cinci de jurnaliști, reprezentanți ai organizațiilor societății civile, dar și operatori economici și-au consolidat capacitățile în monitorizarea achizițiilor publice participând la un program complex de instruire, organizat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (PTF). Programul de instruire face parte din proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și integritatea achizițiilor publice prin împuternicirea societății civile de a responsabiliza autoritățile publice.

Programul s-a desfășurat în perioada 7 octombrie – 17 decembrie 2021 și a inclus 12 module de instruire, fiecare a câte două sesiuni de instruire. Subiectele programului de consolidare a capacităților au abordat cadrul legal și instituțional al achizițiilor publice, achizițiile sectoriale, procesul unei achiziții publice electronice, accesul la informație și analiza datelor deschise, procedura de contestație, cât și instrumentele de identificare și analiză a riscurilor de corupție. De asemenea, mai multe studii de caz despre problemele și riscurile achizițiilor publice au fost prezentate participanților în cadrul programului.

 „Rolul de watchdog pe care îl au reprezentanții societății civile și jurnaliștii de investigație pot responsabiliza autoritățile contractante, operatorii economici dar și factorii de decizie să fie mai eficienți, mai integri, mai transparenți. Pentru o monitorizare eficiență a achizițiilor publice societatea civilă și jurnaliștii de investigație trebuie să dispună de cunoștințe profunde pe subiecte precum: mecanismul de funcționare a sistemului de achiziții publice, cadrul legal și instituțional, instrumente de colectare și analiză a datelor, aplicarea instrumentelor de monitorizare și identificare a neregulilor și acțiunilor de responsabilizare a autorităților publice. In acest context, am considerat oportun de a consolida capacitățile și de a furniza un program complex de instruire în care monitorizarea din partea societății civile ar putea ulterior avea un impact pozitiv asupra cheltuirii eficiente a banilor publici și ar consolida buna guvernare”, consideră Carolina Ungureanu, vicedirector IDIS „Viitorul” și managerul proiectului.

„Programul va continua cu suportul oferit organizațiilor societății civile și jurnaliștilor de a aplica cunoștințele, abilitățile și instrumentele pe care le-au învățat și să monitorizeze procesul de achiziție publică. Acest sprijin va include finanțare pentru organizațiile selectate în mod competitiv, precum și mentorat pentru ca neregulile depistat să fie bine întemeiate înainte de a fi prezentate autorităților relevante”, a declarat Karin Millett, director de proiect și membru al Consiliului PTF.

Programul de training pe achiziții publice a demonstrat încă o dată necesitatea unor instruiri permanente pentru societatea civilă și jurnaliștii care monitorizează și investighează achizițiile publice. În procesul de monitorizare a achizițiilor este, în egală măsură, importantă, cunoașterea cadrului normativ, a instrumentelor de monitorizare, a procesului de achiziție electronic și procedurile de atribuire a contractelor de achiziții. Cu toate că participanții au avut un nivel diferit de pregătire și experiență, programul a fost o oportunitate bună de networking și schimb de bune practici. Ne-am dori foarte mult ca toate cunoștințele și instrumentele însușite în cadrul programului de training să fie aplicate în practică, astfel încât achizițiile publice din toate regiunile să fie sub lupa societăți civile și autoritățile publice să se responsabilize”, subliniază Diana Enachi, coordonatoare monitorizare achiziții publice.

„Trainingul nu a luat sfârșit; el abia a început. Scopul așteptat este identificarea, de către participanți a practicilor ineficiente și corupte în procesul de achiziție publică. Doar atunci când aceste practici se vor transforma în acțiuni realizate de instituțiile de control și reglementare atunci ne vom apropia de final”, a declarat Lars Jeurling, consilier principal al proiectului din partea PTF.

„Etapa de lansare a unei proceduri de achiziție, deschidere si evaluare a ofertelor este guvernata de unele reguli prestabilite. La fel, există o multitudine de aspecte ce țin de factorul uman. Cunoașterea acestora este primordială în monitorizarea obiectivă a achizițiilor publice de către societatea civilă, dar și pentru investigațiile jurnalistice, reprezentanții acestor segmente fiind beneficiarii instruirii date”, spune Ecaterina Meaun, una dintre moderatoarele programului de instruire.

Iar expertul juridic Viorel Pîrvan le-a vorbit explicat participanților la programul de instruire toate aspectele legale ale unei achiziții publice, conflictul de interese și etapele de contestare: Un subiect important abordat în cadrul programului îl reprezintă cel al conflictelor de interese și corupției în achizițiile publice. Participanții au fost familiarizați cu practicile interzise în procedurile de achiziții, responsabilitățile actorilor implicați în procesul de achiziție și modalitățile de sesizare a organelor competente în privința unor practici ilegale, dar și consecințele pentru procedurile de achiziții publice în cazul demonstrării actelor de corupție și conflictelor de interese. De asemenea, beneficiarii programului de instruire au înțeles mai bine care este rolul diferitor instituții publice în tot ce ține de achizițiile publice, cum pot să sesizeze aceste instituții pentru a raporta o anumită problemă”.

„Participanții au arătat o bună perspectivă asupra problemelor și riscurilor procesului de achiziție, de la identificarea nevoilor până la implementarea și gestionarea contractului. Aceștia au subliniat, de asemenea, necesitatea de a depăși cadrul legal și instituțional și de a asigura aplicarea normelor și sancțiunilor existente pentru nerespectare. Participanții au înțeles, de asemenea, că cooperarea sporită între părțile interesate-cheie în procesul de achiziție publică contribuie la un sistem de achiziții publice mai transparent și eficient”, a declarat Sabine Engelhard, Specialist juridic la Fondul de Parteneriat pentru Transparență.

Fiecare dintre beneficiarii programului a avut posibilitatea să se expună referitor la utilitatea cursului de instruire, să vină cu recomandări și sugestii pentru procesul de monitorizare a achizițiilor publice.

Deși în mare parte cunoșteam anumiți termeni și proceduri, în cadrul sesiunilor de astăzi am aflat lucruri noi. De exemplu nu cunoșteam că autoritățile au asemenea pârghie precum garanția pentru ofertă și nu o folosesc. Studiile de caz prezentate și analizate au fost relevante și utile pentru a înțelege cum funcționează în practică anumite prevederi. De asemenea, importantă și utilă a fost metoda de calcul a ofertei cea mai avantajoasă economic”, a subliniat Marcela Zamosteanu, jurnalistă RISE Moldova.

La rândul ei, Olesea Harti, membră a Asociației Băștinașilor „Zubrea” din satul Zubrești, consideră: „Cursul e foarte bine venit. Fiind practic fără experiență în domeniul achizițiilor, acesta a venit să contribuie considerabil la îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților mele în acest domeniu. A fost foarte utilă combinarea aspectului teoretic cu cel practic și este mult mai ușor de asimilat informația în acest fel”. 

„Instruirea a fost bine foarte bine organizată. Prezentările moderatorilor, combinate cu rundele de sesiuni și răspunsuri au permis ca informația să fie mai ușor asimilată. Agenda fiecărei sesiuni a fost bine gândită, inclusiv din punctul de vedere al timpului, pentru comoditatea participanților”, spune Tatiana Djamanov, jurnalistă la Radio Orhei.

Am decis să particip la acest program deoarece compania nu a luat parte niciodata la vreo procedură de achiziție publică, motivul fiind lipsa cunoștințelor în domeniu. Această instruire m-a ajutat să înțeleg toate etapele unei achiziții publice, cadrul legal și toate informațiile necesare de a ne lansa în astfel de proceduri”, menționează Nălea Demian, administrator la SRL „Bioenergy Company”.

„O informație foarte utilă și importantă pentru noi jurnaliști. Am primit răspunsuri la întrebări ca mă vor ajuta foarte mult în activitatea mea. Mulțumesc mult!”, a opinat Vera Bulgaru, directoarea postului TV Drochia.

De asemenea, la final de program, participanții au primit certificate din partea organizatorilor și au făcut schimb de impresii și de informații utile.

Participanții la programul de instruire vor avea ulterior oportunitatea de a aplica la un program de granturi prin intermediul căreia organizațiile eligibile care vor fi selectate în baza unui concurs deschis, vor primi suport și expertiză în procesul de monitorizare a achizițiilor. Recomandările formulate de reprezentanții societății civile după procesul de monitorizare a achizițiilor vor fi transmise decidenților pentru a fi examinate și întreprinse acțiuni de îmbunătățire a situației, responsabilizând astfel autoritățile implicate. Rezultatul așteptat ar fi obținerea eficienței în utilizarea banilor publici, minimizarea riscurilor autorităților publice, și în final, bunuri, lucrări și servicii publice de calitate pentru cetățenii Republicii Moldova.

Pentru mai multe informații, contactați Ofițerul de presă al proiectului, Ana – Maria Veverița: [email protected]/[email protected] sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

 ……………….

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.

Image: 

Sursa: IDIS Viitorul | Read More