Blog

Prezentarea de acte false – temei de anulare a deciziei de atribuire și de excludere a ofertantului
Revizii

Prezentarea de acte false – temei de anulare a deciziei de atribuire și de excludere a ofertantului

Prezentarea de acte false în documentele ofertelor depuse se pedepsește cu excluderea operatorului economic din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice.

Un exemplu recent vine să conforme încă o dată obligativitatea respectării legii. În luna decembrie 2018, Directia Educatie, cultură, tineret, sport și turism Căușeni, a desfășurat achiziția ,,Desființarea Bunului imobil cu nr.cadastral 2701223.263.01(cladirea Liceului Teoretic ” A.Pușkin” nr 2) și a Bunului imobil cu nr.cadastral 2701123.263.02 (clădirea cazangeriei Liceului Teoretic ”A.Pușkin”nr 2) din or.Căușeni, str.Păcii,24A”. Procedura selectată a fost Cererea Ofertelor de Preț, achiziția a avut două loturi, iar Valoarea Estimată a fost de 523 624 .00 lei fără TVA.

Pentru ambele loturi au foste depuse oferte de la două companii. După deschiderea și evaluarea ofertelor, Grupul de lucru a decis atribuirea contractului companiei „EXPOCOSTAS” S.R.L., care a depus oferta cea mai mică – 325 321.2 lei fără TVA. Cealaltă ofertă depusă a avut prețul de 415 232.97 lei fără TVA (cu 89 911.77 lei mult). Prin scrisoarea din data de 26.12.2018, ambii operatori economici au fost informați despre decizia de atribuire.

În data de 27.12.2018, „Lecocons” S.R.L., operatorul economic care nu a fost selectat cîștigător, a depus o contestație la ANSC, în care solicta abrogarea decizei grupului de lucru și includerea EXPOCOSTAS în lista de interdicție. Drept argumente au fost aduse: oferta și documentele depuse nu au fost semnate electronic, documentul privind lipsa restanțelor la buget nu corespunde modelului standard (data de valabilitate a certificatului este de doar 14 zile, pe cînd toate certificatele sunt eliberate pe o perioadp de 15 zile, ceia ce pune la îndoială autenticitatea lui).

În Decizia din 25.01.2019 asupra cazului dat, ANSC a constatat faptul că  EXPOCOSTAS S.R.L. a modificat conținutul certificatului privind lipsa sau restanța datoriilor față de bugetul național, prezentînd copia unui act cu data eliberării și termenul de valabilitate diferit de cel emis de autoritatea publică competentă. În acest caz, Autoritatea Contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant care a prezentat informații false în scopul calificării la procedura de achiziție publică.

Menționăm faptul că Directia Educatie, cultură, tineret, sport și turism Căușeni nu a verificat autenticitatea actului prezentat, în privința căruia „Lecocons” S.R.L. a cerut anularea deciziei de atribuire.

Tot prin Decizia respectivă, ANSC a anulat procesul-verbal nr. 02 din 26.12.2018 al ședinței grupului de lucru, inclusiv actele subsecvente acestuia. Deasemenea, a fost obligată Autoritatea Contractantă să reevalueze ofertele prezentate în cadrul procedurii de achiziție publică.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.