Blog

Revizii

Procedură anulată sau contract de achiziții publice atribuit?

Autor: Olga Diaconu

Autoritățile contractante din Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia par să se conducă de propriile reguli atunci când vine vorba de achiziții publice. Ajungem la această concluzie după ce am constatat iregularități care par să devină o normă în această regiune.

În raportul de monitorizare al AGER pentru perioada martie – august 2019, am scris despre cazul Direcției Generale de Construcții și Infrastructură al Găgăuziei, care a reușit să înregistreze la Agenția Achiziții Publice contractul privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a Centrului de Sănătate din s. Copceac, UTA Găgăuzia, cu valoarea estimată de 1 986 158,34 MDL, deși procedura fusese anulată prin Decizia ANSC.

Mai nou, Comitetul executiv al UTA Găgăuzia a lansat procedura privind renovarea zonei sportiv-recreaționale din s. Congazcic, UTA Găgăuzia, nr. ocds-b3wdp1-MD-1563949674431, cu valoarea estimată de 4 667 765 MDL, anunțul fiind plasat pe pagina www.mtender.gov.md pe data de 24.07.2019. În procedura de achiziții, și-au depus ofertele 5 operatori economici, toate ofertele fiind însă refuzate din motive nespecificate la data de 03.09.2019, ora 14:56. Procedura respectivă figurează ca fiind anulată. 

Totuși, deși procedura apare ca fiind anulată pe platforma  www.mtender.gov.md, pe pagina web a Agenției Achiziții Publice este indicat despre înregistrarea contractului de achiziții publice încheiat cu „Comod Construct” SRL la data de 11.09.2019, cu valoarea de 3 040 760,85 MDL. În același timp, din postarea de pe pagina Agenției Achiziții Publice reiese că în cadrul procedurii de achiziții ar fi participat 6 ofertanți, ceea ce nu corespunde informației de pe pagina mtender.gov.md, unde figurează 5 ofertanți.

Pentru elucidarea situației respective, ne-am adresat autorității contractante și Agenției Achiziții Publice cu solicitarea de a ne pune la dispoziție mai multe informații cu privire la procedura de achiziții. Autoritatea contractantă ne-a informat că decizia de atribuire a contractului operatorului economic „Comod Construct” SRL a fost emisă la data de 02.09.2019, totuși nu a explicat discrepanța de pe platforma MTender, unde toate ofertele apar a fi refuzate la data de 03.09.2019, ora 14:56. 

Agenția Achiziții Publice nu ne-a oferit un răspuns, deocamdată, respectiv urmează să revenim cu detalii suplimentare în acest caz.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED și ale Ministerului Ceh de Externe.