Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Publicarea în Monitorul Oficial a Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice | Agenția Achiziții Publice

În atenția autorităților contractante!

Agenția Achiziții Publice informează că în Monitorul Oficial nr. 33-41 din 05.02.2021 a fost publicată Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice (nr. 10 din 20.01.2021) și de abrogare a Hotărârii Guvernului nr. 667/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții.

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More