Blog

Raport de monitorizare a achizițiilor publice decembrie 2015 – aprilie 2016 | AGER
AGER Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice decembrie 2015 – aprilie 2016 | AGER

Concluziile scurte ale raportului:

1. Legislația în domeniul achizițiilor publice este în continuă perfecționare, însă lipsesc mecanismele de control al implementării acesteia
2. Supravegherea respectării legislației în domeniul achizițiilor publice este imperfectă
3. Capacitatea dar și responsabilitatea redusă sau interesul ascuns al autorităților contractante influențează negativ utilizarea banilor publici

Descarcă: Raport de monitorizare a achizițiilor publice decembrie 2015 – aprilie 2016 | AGER

AGER_Raport_monitorizare_AP_dec15-apr_2016