Blog

Raport de monitorizare a achizițiilor publice iunie – septembrie 2020 | AGER
AGER Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice iunie – septembrie 2020 | AGER

Concluziile scurte ale raportului:

Pandemia a continuat să servească drept adăpost pentru achiziții trucate desfășurate de unele autorități contractante. Autorizarea folosirii unor proceduri de achiziție netransparente și majorarea pragurilor pentru unele tipuri de achiziții determină posibilități reduse de monitorizare din partea societății civile și riscuri sporite de folosire ineficientă a unor sume mai mari de bani publici. Prevederi legale permisive, în combinație cu lipsa unor mecanisme legale de asigurare a respectării mecanismelor de transparență, datorate unor lacune legislative, a favorizat urmărirea unor interese meschine în procedurile de achiziții publice.

Descarcă: Raport de monitorizare a achizițiilor publice iunie – septembrie 2020 | AGER

AGER_Raport_monitorizare_AP_iun-sep_2020