Blog

RAPORT DE MONITORIZARE A ACHIZITIILOR PUBLICE noiembrie 2022 – aprilie 2023
Rapoarte

RAPORT DE MONITORIZARE A ACHIZITIILOR PUBLICE noiembrie 2022 – aprilie 2023

Concluzii și recomandări

În perioada de referință, monitorii AGER au constatat persistența erorilor ce țin de planificarea, desfășurarea achizițiilor publice și chiar  executarea contractelor. Lacunele legislative și dezvoltarea insuficientă a sistemului electronic de achiziții publice au creat dificultăți suplimentare sub aspect.

Analizând o serie de proceduri, am constatat următoarele:

 1. Planificarea defectuoasă a procedurilor de achiziții publice (prin stabilirea unor condiții nefavorabile; caiete de sarcini elaborate incorect; utilizarea unor proiecte învechite), ceea ce determină eficiența scăzută a achizițiilor și irosirea banilor publici;
 2. Transparența este limitată prin abuzuri în organizarea neargumentată a
  procedurilor de Negociere Fără Publicarea prealabilă a unui anunț de
  participare;
 3. Concurența în cadrul procedurilor de achiziții publice este
  limitată/denaturată prin includerea specificațiilor restrictive sau a
  acordurilor neconcurențiale între potențialii ofertanți;
 4. Anularea abuzivă a procedurilor de achiziții publice;
 5. Contractele de achiziții publice sunt executate necalitativ, fiind utilizată
  excesiv posibilitatea majorării valorii acestuia sau a termenului de
  execuție;
 6. Lipsesc mecanisme de executare a deciziilor ANSC, ceea ce determină
  ignorarea acestora de către unele autorități contractante;
 7. Controlul eficient și sancționarea încălcărilor în domeniul achizițiilor
  lipsește;
 8. Societatea civilă dispune, în continuare, de pârghii insuficiente de
  influențare și stopare a procedurilor ilegale.

Descarcă RAPORT DE MONITORIZARE A ACHIZITIILOR PUBLICE noiembrie 2022 – aprilie 2023

ager_raport_noiembrie-22-aprilie-23