Blog

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2018 – februarie 2019 | AGER
AGER Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2018 – februarie 2019 | AGER

Concluziile scurte ale raportului:

1. Specificațiile „cu dedicație” sau vădit necalitativ elaborate se întâlnesc foarte frecvent

2. Modul în care autoritățile gestionează anumite proceduri de achiziții este alarmant și sub orice critică

3. Contestațiile sunt soluționate, în mare parte uniform, și corect

4. Societatea civilă nu dispune de pârghii pentru a influența sau a stopa procedurile ilegale.

Descarcă: Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2018 – februarie 2019 | AGER

AGER_Raport_monitorizare_AP_oct_18_feb_2019