Blog

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2020 – aprilie 2021 | AGER
Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2020 – aprilie 2021 | AGER

Concluziile Raportului de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2020 – aprilie 2021:

Autorizarea folosirii unor proceduri de achiziție netransparente și majorarea pragurilor pentru unele tipuri de achiziții determină posibilități reduse de monitorizare din partea societății civile și riscuri sporite de folosire ineficientă a unor sume mai mari de bani publici. Prevederi legale permisive, în combinație cu lipsa unor mecanisme legale de asigurare a respectării mecanismelor de transparență, datorate unor lacune legislative, a favorizat urmărirea unor interese, altele decât cele publice, în procedurile de achiziții publice. În consecință, subliniem următoarele concluzii:

  1. Planificarea defectuoasă a procedurilor de achiziții publice, ceea ce determină eficiența scăzută a achizițiilor și irosirea banilor publici;
  2. Actele normative în domeniul achizițiilor publice destinate gestionării pandemiei COVID au generat reducerea transparenței și creșterea ponderii banilor publici utilizați în afara sistemelor transparente de achiziții;
  3. Concurența în cadrul procedurilor de achiziții publice este limitată prin aplicarea unor proceduri improprii sau ajustarea specificațiilor tehnice;
  4. Atribuirea contractelor de achiziții publice operatorilor economici ce au depus oferte neconforme;
  5. Lipsesc mecanisme de executare a deciziilor ANSC, ceea ce determină ignorarea acestora de către unele autorități contractante;
  6. Unele autorități contractante inițiază proceduri repetate de achiziții publice, având același obiect, după depunerea contestațiilor la ANSC pe procedurile inițiale;
  7. Controlul eficient și sancționarea încălcărilor în domeniul achizițiilor lipsește;
  8. Societatea civilă dispune, în continuare, de pârghii insuficiente de influențare și stopare a procedurilor ilegale.

Descarcă: Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2020 – aprilie 2021 | AGER 

AGER_Raport_monitorizare_AP_oct20-apr2021