Blog

Raport de monitorizare a achizițiilor publice septembrie 2019 – aprilie 2020 | AGER
AGER Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice septembrie 2019 – aprilie 2020 | AGER

Concluziile scurte ale raportului:

Perioada de referință a abundat în evenimente la nivel național, în special de ordin politic, dar și la nivel internațional, în contextul pandemiei COVID-19. Această situație a scos în evidență fisurile
sistemului de achiziții publice din Republica Moldova, care nu au fost remediate prin reformele din ultimii ani. A devenit clar, pe de o parte, că evoluția sistemului de achiziții publice este direct influențată de voința politică, iar anumiți actori din societate încearcă să deraieze cursul stabilit, promovând utilizarea în continuare a unor sisteme perimate și netransparente, contrar principiilor consacrate prin reglementările naționale și internaționale. Aceaste tendințe au cunoscut noi valențe în contextul pandemiei COVID-19, care a servit drept justificare pentru multiple derogări de la principiul transparenței.

Descarcă: Raport de monitorizare a achizițiilor publice septembrie 2019 – aprilie 2020 | AGER

AGER_Raport_monitorizare_AP_sep_19_apr_2020