Blog

Revizii

Restricționarea accesului societății civile la procedurile de achiziții publice

Autor: Covalciuc Maria

În luna mai 2019 Primăria Durlești a lansat o procedura de achiziție pentru lucrări de construcție a drumului str. N. M. Spataru și str-la Rediul Mare din oraşul Durleşti, mun. Chişinău. Valoarea totală estimată a achiziției a fost 1 419 548,33  lei. În timp ce stradela Rediul Mare este un pic mai mare, strada N. M. Spătaru este un drum foarte scurt, cu o singură intrare.

Dat fiind faptul că pe pagina web a Primăriei nu există vreun plan de achiziții pentru 2019, sau un plan de dezvoltare a localității, nu este clar de ce anume aceste două strazi au fost selectate pentru reconstrucție. Am înaintat o solicitare către Primăria Durlești să fim incluși în componenta Grupului de lucru pentru procedura dată. Au urmat o serie de apeluri telefonice și cîteva mesaje scrise, la care am primit diverse răspunsuri evazive. Am continuat să telefonăm și după data de 6 iunie, cînd era data deschiderii ofertelor, însă nu au mai răspuns la telefon.

La patru zile după data deschiderii ofertelor, am primit o scrisoare din partea Primăriei, prin care regretă faptul că nu au răspuns în timp util solicitării noastre, invocînd un motiv îndoielnic, după părerea noastră. Am fi putut crede scuza dacă nu telefonam de cîteva ori pe zi, timp de cîteva zile, perioadă în care am reușit să discutăm și cu acea secretară pe care o menționează în scrisoare. E posibil oare ca timp de cel puțin 7 zile (din momentul în care am transmis solicitarea și până cînd am primit răspunsul Primăriei) secretarea nu a înțeles ce asteptăm de la ei?

Ulterior am aflat prin intermediul MTender că achiziția a fost anulată, motivul invocat de către AC a fost lipsa celor 3 oferte calificate.

Analizînd achizițiile Primăriei pentru ultima perioadă, am constatat că la finele anului 2018 Primăria mai anunțase o achiziție pentru repararea acelorași străzi, dar cu o sumă de 2,5 ori mai mică. Iar în caietul de sarcini al acelei achiziții nu era indicată decît montarea bordurilor. Deși a fost selectat un câștigător și încheiat un contract de achiziție, acesta a fost ulterior reziliat.

Tipul Contractului Data documentului Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma
Acord aditional de micsorare/rezeliere 12.04.2019 Modificare DS COP MTender  P Durlesti Chisinau CAPMANLUX SRL Constructia drumului, str. N. M. Spataru, stradela Rediul Mare, or. Durlesti, mun. Chisinau REPETAT -645.456,00

Ținând cont de faptul că nu am putut participa la ședințele grupului de lucru și adresa întrebări, am solicitat primăriei Bălți să ne ofere planul anual de achiziții (2019), dar și să ne comunice de ce au fost anulate procedurile din mai 2019, respectiv decembrie 2018, precum și informații privind stabilirea priorităților referitor la reparația străzilor din Durlești (dacă există sau nu un plan de dezvoltate a localității).

Răspunsul recepționat îl găsiți atașat. Cu toate acestea, rămâne neclar de ce aceste două străzi au fost selectate pentru a fi reparate și câte solicitări din partea locuitorilor au fost adresate în acest sens.

Pe 26 iunie curent, o nouă procedură a fost anunțată, ofertele însă nu au fost, deocamdată, evaluate, în sistemul Mtender nefiind publicată o Decizie în acest sens.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED și ale Ministerului Ceh de Externe.

Anexa: RASPUNS prim. Durlesti.semnat