Blog

Ședință secretă de deschidere a ofertelor la Judecătoria Bălți
Revizii

Ședință secretă de deschidere a ofertelor la Judecătoria Bălți

În buletinul achizițiilor publice Nr. 55 din 13 iulie 2018, anunțul de participare la procedura de achiziție publică inițiată de Judecătoria Bălți (Cererea Ofertelor de Preț Nr. 1519-op/18 din 26 iulie 2018) atrăgea atenția prin felul cum era prezentată informația, și anume ofertele se depuneau până la ora 17:00 (la sfârșitul zilei de muncă), nefiind însă specificată ziua când va avea loc ședința de deschiderea a ofertelor, doar ora – 10:00. Conform art. 62, alin. (2) Ofertele se deschid la timpul specificat în documentaţia de atribuire ca dată-limită de depunere a ofertelor sau la timpul specificat ca dată-limită a termenului prelungit, indiferent de numărul de ofertanţi, în conformitate cu procedurile stabilite în documentaţia de atribuire. Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”. Respectiv, agenții economici care au dorit să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pentru a vedea ce documente și ce prețuri au prezentat operatorii economici concurenți, nu au avut această posibilitate.

În ultimii ani nu am observat astfel de anunțuri în BAP, de aceea am hotărât să monitorizăm această procedură. În acest context, reprezentantul Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI a depus cerere de includere în calitate de membru al grupului de lucru din partea societății civile, expediind toate documentele necesare, conform Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii. Ulterior, am decis să ne prezentăm la sediul Judecătoriei până la deschiderea ofertelor și să aflăm dacă cererea a fost a acceptată. În discuția cu domnul vicepreședinte al Judecătoriei Bălți am fost informați că cererea depusă a fost recepționată, nefiind menționat niciun temei juridic ca această să fie restituită pentru perfectare. De asemenea, am încercat să aflăm de ce anunțul din BAP conține informații incomplete, domnul vicepreședinte declarând că pleacă următoarea zi în concediu și nu ne poate explica nimic cu privire la întrebările noastre.

Pe data specificată ca fiind termenul – limită de depunere a ofertelor, la ora 17:00, ne-am prezentat la sediul Judecătoriei Bălți, însă nici persoanele din cancelarie, nici doamna din biroul în care trebuiau depuse ofertele nu au putut să ne comunice data când se va desfășura ședința de deschidere a ofertelor. Am fost contactați pe 30 iulie și informați că peste o oră va avea loc ședința grupului de lucru, aflând ulterior că nici măcar nu am fost incluși în componența acestuia! Deși cererea a fost expediată pe data de 20 iulie 2018, autoritatea contractantă nu a respectat pct.7 din Hotărârea de Guvern. Nr. 667 din 27.05.2016, și anume: În cazul în care cererea nu corespunde condiţiilor prevăzute la pct. 6, autoritatea contractantă va restitui cererea respectivă pentru perfectarea corespunzătoare. Astfel, reprezentanții societății civile nu au avut posibilitate să modifice această cerere (în cazul în care într-adevar ar fi fost necesar) și să o expedieze perfectată cu 2 zile înainte de deschiderea ofertelor. Pe 03 august 2018 am solicitat în scris informații cu privire la această procedură, iar prin scrisoarea Nr. 31998 din 20 august 2018 am fost informați (peste o lună de la ședința secretă) că nu a fost depusă nici o ofertă la sediul autorității contractante. Prin urmare, procedura de achiziție sus-menționată a fost anulată în conformitate cu prevederile art. 67 alin.(1) lit.a din Legea 131 privind achizițiile publice.

Deși Legea 131 stipulează clar că ofertele se deschid la timpul specificat în documentaţia de atribuire ca dată-limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă a decis să organizeze ședința publică pe 30 iulie, și nu pe 26, mai mult decât atât, îngrădind și accesul reprezentanților societății civile. Este indubitabil că, în asemenea circumstanțe, agenții economici nu au încredere în integritatea autorității contractante și nu sunt interesați să-și prezinte oferta comercială. Din păcate, astfel de cazuri ne demonstreează că transparența achizițiilor publice poate fi problematică chiar și în cadrul sistemului judecătoresc.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.

Sursă imagine: nordnews.md