Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminare online privind acordurile-cadru în achizițiile centralizate din domeniul sănătății | Agenția Achiziții Publice

În perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022, reprezentanții SIGMA au desfășurat 10 ateliere de instruire cu genericul ,,Acordurile-cadru în achizițiile centralizate din domeniul sănătății”. La aceste instruiri au participat reprezentanți ai Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), funcționari publici din cadrul Agenției Achiziții Publice, precum și reprezentanți ai instituțiilor medicale din țară și a altor autorități contractante.

 

Subiectele abordate în cadrul atelierelor de instruire s-au axat pe prezentarea procedurilor legale, modul de planificare, cercetarea pieței, criterii de calificare, riscuri și oportunități de aplicare a acordului-cadru în domeniul achizițiilor medicale.

 

 

Scopul și obiectivele atelierului au fost axate pe exemple practice din domeniul sănătății, un schimb de experiență și de opinii între participanți, prezentarea de către experții străini a celor mai bune practici internaționale, precum și stabilirea unei viziuni de viitor privind implementarea acordului cadru în achizițiile din domeniul medical.

 

Discuțiile din cadrul evenimentului s-au totalizat cu propuneri, recomandări, precum și alte elemente necesare de a fi cunoscute în aplicarea acordului-cadru pentru participanți, care va contribui la dezvoltarea și eficientizarea sistemului de achiziții medicale din Republica Moldova.

Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More