Blog

Suspiciuni de participare cu oferte trucate la achizițiile publice, cazuri identificate de AGER
Revizii

Suspiciuni de participare cu oferte trucate la achizițiile publice, cazuri identificate de AGER

 

Autor: AGER

 

Consacrarea principiului concurenței în achizițiile publice, prin Legea 131/2015, are drept scop creșterea eficienței utilizării banilor publici prin reducerea costurilor și îmbunătățirea calității bunurilor, serviciilor sau lucrărilor procurate. În realitate, legislația nu asigură mecanisme pentru a pune capăt acțiunilor de denaturare a concurenței în achizițiile publice. Mai multe sesizări privind participarea cu oferte trucate la procedurile de achiziții publice nu au avut niciun rezultat, deoarece Consiliul Concurenței și Agenția Achiziții Publice nu au făcut decât să-și paseze una alteia sesizările spre constatare a acțiunilor/inacțiunilor de denaturare a concurenței.

Denaturarea concurenței în achizițiile publice ia diverse forme, printre care:

 • Stabilirea specificațiilor restrictive sau neclare de către autoritățile contractante, astfel încât vor fi eliminați din competiție concurenții;
 • Atribuirea contractului unui operator economic care a depus o ofertă neconformă;
 • Acorduri anticoncurențiale și participare cu oferte trucate la procedurile de achiziții publice.

În procesul de monitorizare a achizițiilor publice, AGER a identificat mai multe cazuri în privința cărora există suspiciuni de participare cu oferte trucate la procedurile de achiziții publice. Trucarea ofertelor reprezintă, conform definiției din Legea concurenței, realizarea, prin intermediul licitațiilor sau altor forme de concurs de oferte, a acordurilor anticoncurențiale ale întreprinderilor concurente referitoare la prețuri, la împărțirea piețelor, la sursele de aprovizionare sau la calitatea produselor.

 

 

Operatorii economici în privința cărora am identificat suspiciuni privind participarea cu oferte trucate la procedurile de achiziții publice sunt următorii:

1. Operatorii economici ,,Manticora” SRL și ,,Catranis-Com” SRL

2.Operatorii economici ,,Tensgrup” SRL și ,,Mihcompany-com” SRL

3.Operatorii economici ,,Lisnic Grup” SRL și ,,Mixacon-Lux” SRL

4.Operatorii economici ,,Vicoliv Grup” SRL și „Tower Cons” SRL

5.Operatorii economiciDrumuri-Bălți” SA, „Magistrala -Nord” SRL șiDrumuri-Briceni” SA

 

 

 

 

 

 

Operatorii economici ,,Tensgrup” SRL și ,,Mihcompany-com” SRL au depus ambii oferte la următoarele două achiziții:

 1. Procedura de achiziție publică prin AVM nr. ocds-b3wdp1-MD-1631085762220 din 14 septembrie 2021, cu obiectul „Lucrări de renovare a iluminatului pe teritoriul Centrului de găzduire”, organizată de Centrul de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil.
 2. Procedura de achiziție publică prin COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1633590204813 din 19 octombrie 2021, cu obiectul ,,Lucrări de instalare a iluminatului electric de interior”, organizată de Î.M. ,,Parcul urban de autobuze”. 

Ofertele depuse sunt întocmite în mod concertat întrucât:

 1. Ambele întreprinderi au exact aceeași adresă: str. Liviu Deleanu 4 ap. (of.) 63, mun. Chișinău, Republica Moldova. (https://date.gov.md/open/company-details?idno=1013600026414; https://date.gov.md/open/company-details?idno=1015600019441).
 2. Asociații și administratorii operatorilor economici sunt rude. ,,Tensgrup” SRL are unic asociat, fondator și administrator pe Nicolae Mihu. Iar ,,Mihcompany-com” SRL are în calitate de unic asociat, fondator pe Mihu Olga și administrator pe Mihu Cristina.

 

 

 

 

Operatorii economici ,,Manticora” SRL și ,,Catranis-Com” SRL au depus ambii oferte la următoarele două achiziții:

 1. Procedura de achiziție publică prin licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1611838935946 din 3 martie 2021, cu obiectul ,,Vopsea de marcaj, diluant și microbile reflectorizante”, organizată de Î.M. Regia ,,EXDRUPO”. 
 2. Procedura de achiziție publică prin licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1610715323158 din 7 februarie 2021, cu obiectul ,,Materiale de construcții și articole din metal în asortiment” organizată de Î.M. Regia ,,Autosalubritate”.
 3. Procedura de achiziție publică prin licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1609220679777 din 25 ianuarie 2021, cu obiectul ,,Vopsele, lacuri şi masticuri” organizată de Î.M. ,,Regia Transport Electric”.

Ofertele depuse sunt întocmite în mod concertat întrucât:

 1. Ambele întreprinderi au în calitate de administrator și unic asociat două persoane cu același nume: Moghildea Artiom la ,,Manticora” SRL (https://date.gov.md/open/company-details?idno=1013600026414) și Moghildea Nina la ,,Catranis-Com” SRL (https://date.gov.md/open/company-details?idno=1013600026414).
 2. Deși, de la fondare la ambele întreprinderi au fost aceeași asociați/administratori, la 17 iulie 2020, ,,Catranis-Com” SRL și-a schimbat sediul de la MD-2068, str. Miron Costin 7, ap. (of.) 112, mun. Chişinău la MD-2023, str. Uzinelor 9/3, mun. Chişinău. Sediul precedent – str. Miron Costin 7, Chișinău, este indicat pe site-ul https://vopsele.md/, care aparține ,,Manticora” SRL.

3 La procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1611838935946 din 3 martie 2021, ambele întreprinderi au depus oferte care denotă faptul că au fost întocmite de una și aceeași persoană.

Ambele întreprinderi au ofertat exact aceleași modele/branduri de bunuri:

,,Manticora” SRL,,Catranis-Com” SRL
Formularul cu specificații tehnice: https://achizitii.md/document_preview?doc_id=14047871 Formularul cu specificații tehnice: https://achizitii.md/document_preview?doc_id=14048007 
Lotul 1.1:

Vopsea pentru marcaj rutier DPR City, Albă, produsă în Bulgaria, de Orgahim

Lotul 1.2:  

Diluant pentru vopsea marcaj rutier BAT, produs în Bulgaria, de Orgahim

Lotul 1.2:  

Diluant pentru vopsea marcaj rutier BAT, produs în Bulgaria, de Orgahim

Lotul 2:

Microbile reflectorizante Interminglas, produse în Polonia

Lotul 2:

Microbile reflectorizante Interminglas, produse în Polonia

Lotul 1.2:  

Diluant pentru vopsea marcaj rutier BAT, produs în Bulgaria, de Orgahim

 

Iar în coloana nr. 7 a respectivului Formular, cu Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant, care se completează de către ofertanți, ambele întreprinderi au inclus fraze identice și care diferă de conținutul coloanei nr. 6, cu specificarea solicitată de autoritatea contractantă, respectiv aceste texte sunt creația proprie a acestor întreprinderi:

,,Manticora” SRL,,Catranis-Com” SRL
Formularul cu specificații tehnice: https://achizitii.md/document_preview?doc_id=14047871 Formularul cu specificații tehnice: https://achizitii.md/document_preview?doc_id=14048007 
Lotul 1

 

Lotul 1

 

Lotul 1.2:  

Diluant pentru vopsea marcaj rutier BAT, produs în Bulgaria, de Orgahim

Lotul 2:

Microbile reflectorizante Interminglas, produse în Polonia

Lotul 2:

Microbile reflectorizante Interminglas, produse în Polonia

Lotul 1.2:  

Diluant pentru vopsea marcaj rutier BAT, produs în Bulgaria, de Orgahim

Analizând extrasele de mai sus, am putea să credem că sunt din același document. Însă, ele de fapt, sunt specificațiile tehnice detaliate propuse de doi operatori economici diferiți, la una și aceeași procedură de achiziție publică.

Însăși Formularele cu specificațiile tehnice oferite, conțin multe similitudini specifice care lipsesc în documentația standard, însă le regăsim anume la aceste două întreprinderi.

Deși în documentația standard se indică că sunt doar două loturi numerotate consecutiv, ambele întreprinderi au numerotat lotul nr. 2 cu cifra ,,4.1” în coloana nr. 2:

Iar în partea dreapta sus a specificațiilor tehnice propuse de ambele întreprinderi, este indicat într-un chenar separat data și numărul loturilor care, de fapt, lipsesc în Formularul din Documentația de atribuire. Totodată, la denumirea coloanei nr. 7, ambele întreprinderi au comis aceeași greșeală: în loc de cuvântul ,,propusă” au scris ,,solicitată”:

Concluzionăm, este vădit faptul că ofertele ,,Manticora” SRL și ,,Catranis-Com” SRL au fost pregătite de una și aceeași persoană, cu scopul de a truca procedura dată de achiziție. 

Mai mult de atât, deși inițial conform deciziei ANSC Nr. 03D—260-21 din 06.05.2021, pe marginea achiziției date, a fost declarată câștigătoare oferta ,,Catranis-Com” SRL, iar ulterior a fost desemnată câștigătoare oferta ,,Manticora” SRL:

Diferența dintre oferte este de 249 060 lei, inclusiv TVA. 

Potrivit reprezentanților companiei ,,Manticora” SRL, Moghildea Artiom și Moghildea  Nina sunt rude, lucru care nu a fost negat, activitatea companiilor bazându-se pe principii de concurență, or fiecare își are activitatea sa  independentă una față de alta.  Totodată, aceștia menționează că: ,,Procedurile de achiziții publice sunt unele complexe, iar documentația care este solicitată de către autorități la desfășurarea acestor proceduri este voluminoasă și complicată. Respectiv, pentru întocmirea tuturor actelor necesare de a fi depuse în cadrul procedurilor de achiziții publice, compania noastră are angajată o persoană care se ocupă de întocmirea întregului set de acte. Presupunem că aceiași persoană prestează servicii și altor companii.”

Totodată, reprezentanții ,,Manticora” SRL au precizat: ,,În acest sens, atragem atenția asupra faptului că la data de 15 ianuarie 2021 între „Manticora” S.R.L. și Orgachim Jsc a fost încheiat contractul de vânzare mărfuri nr. 9-A. Prin urmare, la această procedură de achiziție, văzând că anume acest furnizor de oferă prețul cel mai mic, am decis să propunem marfa lor. Iar în partea ce ține de faptul că s-au propus exact aceleași modele/branduri de bunuri, comunicăm că noi am propus marfa produsă de Orgachim Jsc pentru pozițiile solicitate de către autoritatea contractantă.”

 

Se pare că, ambele întreprinderi fiind controlate de una și aceeași persoană, au folosit situația creată, în care între ofertele depuse nu există nici un concurent, pentru a trece contractul pe întreprinderea clasată pe locul doi (,,Manticora” SRL) și a câștiga în plus 249 060 lei. Această ,,trecere” putea fi făcută prin refuzul de a semna contractual de către ,,Catranis-Com” SRL și pierderea garanției pentru ofertă de doar 40 000 de lei. Însă în acest caz, probabil, ,,Catranis-Com” SRL nu a prelungit oferta inițial valabilă până la data de 2 mai 2021, or ANSC a emis o decizie pe marginea cauzei la 6 mai 2021, și respectiv autoritatea contractantă ar fi putut încheia contractul doar după data de 6 mai 2021.

În context, ,,Manticora” SRL susține: ,,Aceste concluzii sunt pripite din moment ce în acea perioadă prețurile la vopsele creștea foarte tare. În acest sens anexăm evoluția prețurilor. Presupunem că din acest motiv
„Catranis-com” S.R.L a optat să nu procure marfă la un preț deja prea mare.”

4 La procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1609220679777 din 26 ianuarie 2021, a avut loc o licitație electronică, unde se observă în cadrul rundelor, că ambele întreprinderi au participat concertat. 

  

În cadrul licitațiilor electronice, ofertanții pot scădea ofertele în trei runde. Modificarea ofertelor se face pe rând, de la ofertantul clasat pe ultimul loc până la cel clasat pe primul loc, iar ceilalți văd modificarea efectuată în timp real. 

Din licitația electronică menționată se observă că ambii ofertanți au mimat concurența pentru a asigura câștigul ofertantului ,,Catranis-Com” SRL. Astfel, la prima rundă, ,,Manticora” SRL care se afla inițial pe locul II, a scăzut oferta doar cu 22 440 lei, pentru a se plasa înaintea ofertei de pe locul III – a Resacons-STR, însă nu a scăzut-o sub oferta ,,Catranis-Com” SRL, pentru a nu reduce prea mult prețul cu care ar urma ultima să câștige:

La fel și la a doua rundă, ,,Manticora” SRL a scăzut oferta doar pentru a-l devansa pe Resacons-STR:

Reprezentanții ,,Manticora” SRL susțin că informațiile nu corespund realității, din motiv că: ,,Oferta de 720.000 lei a fost propusă de „Manticora” S.R.L. la ora 14:03, iar oferta de 695.020 lei a fost propusă de „Catranis-Com” S.R.L. la ora 14:06.Oferta de 685.000 lei a fost propusă de „Manticora” S.R.L. la ora 14:09, iar oferta de 680.000 lei a fost propusă de „Catranis-Com” S.R.L. la ora 14:11.”

 

Iar la a treia rundă, ,,Manticora” SRL a scăzut prețul sub oferta Resacons-STR, pentru ca agentul economic ,,Catranis-Com” SRL să-l scadă la rîndul său și mai jos cu 1000 de lei, respectiv în final să se obțină un clasament unde pe primul și al doilea loc sunt două întreprinderi afiliate.

Respectiv, când oferta ,,Catranis-Com” SRL a fost declarată câștigătoare, nu au mai fost depuse contestații, or Resacons-STR fiind clasat pe locul III, nu vedea documentele ofertei ,,Manticora” SRL, clasată pe locul II și nu avea rost să conteste, neștiind ce pretenții să înainteze față de oferta clasată pe locul II și în plus, fiind nevoit în acest caz, să depună două contestații.

Drept urmare, ,,Manticora SRL” menționează: ,,Dacă este să analizăm ofertele propuse de către ambele companii, se observă că
„Manticora” S.R.L. a prezentat marfă produsă de către Ninachim2, iar „Catranis-Com” S.R.L. a prezentat marfă produsă de către Orgachim AD3. Astfel, încă un lucru care demonstrează faptul că nu putea să fie o înțelegere între „Manticora” S.R.L. și „Catranis-Com” S.R.L., este și situația în care ambii procurăm mărfuri de la producători diferiți, respectiv marja de profit cu care poate opera fiecare agent economic este diferită.”

 

 

 

Operatorii economici ,,Lisnic Grup” SRL și ,,Mixacon-Lux” SRL au depus ambii oferte la următoarele achiziții:

 1. Procedura de achiziție publică prin AVM nr. ocds-b3wdp1-MD-1593427471386 din 7 iulie 2020, cu obiectul ,,Sistem de supraveghere”, organizată de Curtea Supremă de Justiție.
 2. Procedura de achiziție publică prin licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1602742436069 din 5 noiembrie 2020, cu obiectul ,,Camere video fixe și mobile”, organizată de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI. 

Ofertele depuse sunt întocmite în mod concertat, or prin Decizia Nr. DA-37/17-20 din 05.04.2018, Consiliul Concurenței a constatat: ,,SC „Lisnic Grup” SRL rolul de conducător al acordului anticoncurențial de tip cartel dur dintre SC „Lisnic Grup” SRL și „Mixacon-Lux” SRL”. Iar după această decizie, nici administrația și nici asociații ambelor întreprinderi nu s-au modificat. Respectiv, este vădit faptul că starea lucrurilor în ceea ce privește interacțiunea dintre aceste întreprinderi a rămas aceeași.

 

 

 

 

 

 

Operatorii economici ,,Vicoliv Grup” SRL și „Tower Cons” SRL

Ambele întreprinderi au depus oferte la aceleași proceduri de achiziții publice, deși la momentul desfășurării procedurilor respective, erau controlate de aceeași persoană: Țurcanu Liviu. Acesta este asociatul majoritar, beneficiarul efectiv, administratorul și persoana de contact la ambele întreprinderi specializate în construcția drumurilor. Ambele întreprinderi au indicat aceeași persoană de contact, aceleași numere de telefon în cadrul acestor proceduri.

Au fost identificați următorii indicatori în legătură cu posibila participare cu oferte trucate:

 1. Procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1677584333774 din 22 martie 2023, cu obiectul ,,Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale”, organizată de Consiliul Raional Telenești.

Conform pct. 11 din anunțul de participare, nu se admite depunerea ofertelor alternative. Deci regula este obișnuită, un ofertant – o ofertă. Asta este o regulă generală și unanim recunoscută a oricărui concurs, care reiese inclusiv din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

Din ofertele depuse se observă că, ambii ofertanți au depus oferte de preț similar, cu diferența nu mai mult de 30 mii de lei, fără TVA, probabil scopul fiind ca, în cazul în care va fi declarată o ofertă câștigătoare, cealaltă să asigure contra contestațiilor. Or, este bine știut faptul că, în mare parte sunt depuse contestații de către operatorii economici clasați pe următorul loc după cel declarat câștigător. Ceilalți operatori economici, când văd că sunt clasați pe locul trei sau mai departe, renunță la contestație, întrucât conștientizează faptul că șansele ca contestația să fie admisă sunt mult mai mici. De asemenea, aceștia vor trebui să depună câteva contestații până a ajunge să fie ei declarați câștigători (întâi descalificându-l pe primul, după pe al doilea). Acest fapt va reduce din termenul rămas pentru executarea contractului, astfel chiar dacă vor ajunge să execute contractul, vor fi mult mai constrânși în timp. Un alt scop al acestor oferte truncate ar fi, probabil, de a mări șansele la succes, astfel, dacă s-ar depista careva erori într-o ofertă, să fie declarată câștigătoare cealaltă.

2 Procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1677067903148 din 16 martie 2023, cu obiectul ,,Lucrări de întreținere a drumurilor publice”, organizată de Consiliul Raional Telenești.

La procedura de achiziție respectivă, ,,Vicoliv Grup” SRL și „Tower Cons” SRL, la fel, au depus oferte la ambele loturi, deși nu erau admisibile oferte alternative. Astfel, prin utilizarea a două întreprinderi, Liviu Țurcanu și-a dublat șansele de câștig. Și acest câștig s-a adeverit a fi la unul dintre loturi. Totodată, pe lotul câștigat, ofertantul de pe locul 3 nu a contestat rezultatele, probabil din exact același motiv pentru care agenții economici ,,Vicoliv Grup” SRL și „Tower Cons” SRL truchează ofertele: pentru a respinge oferta ,,Vicoliv Grup” SRL, trebuie să conteste și oferta „Tower Cons” SRL.

În cazul dat, din nou, ambii ofertanți au același beneficiar, asociat, administrator, persoană de contact și persoană care a semnat ofertele: Liviu Țurcanu.

La toate loturile de la toate achizițiile la care am făcut referință, oferta ,,Vicoliv Grup” SRL este clasată pe locul întâi, iar oferta „Tower Cons” SRL pe locul doi, la o diferență relativ mică. Acest lucru reprezintă un indicator precum că ofertele sunt elaborate în mod conștiincios, cu scopul de a truca achizițiile date, fapt care afectează concurența liberă. Or nu putem vorbi de o liberă concurență, când o singură persoană depune mai multe oferte la aceeași procedură de achiziție publică, fapt expres interzis, atât de lege, cât și de autoritățile contractante respective.

Conform pct. 14 subpct. 4) din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici, sunt incluși în lista respectivă operatorii economici, dacă există dovezi prezentate de autoritatea contractantă sau de organul de control, care demonstrează faptul că operatorii economici au participat la procedura de achiziție cu oferte trucate, au participat ca membri ai grupului de întreprinderi dependente la aceeaşi procedură de achiziţie publică cu mai multe oferte sau au creat o concurenţă neloială între participanţi.

 

 

 

 

Operatorii economici „Drumuri-Bălți” SA, „Magistrala -Nord” SRL și „Drumuri-Briceni” SA

„Drumuri-Bălți” SA, „Drumuri-Briceni” SA și ,,Magistrala-Nord” SRL, au depus oferte la mai multe proceduri de achiziție publică, asta deși ele constituie o concentrare economică. La momentul desfășurării acelor proceduri, ,,Magistrala-Nord” SRL era asociatul unic al „Drumuri-Bălți” SA și „Drumuri-Briceni” SA și avea un control efectiv asupra acestora. Totodată, Ion Railean este beneficiarul efectiv al întreprinderilor. Considerăm că aceste fapte demonstrează existența unui acord anticoncurențial din partea „Drumuri-Bălți” SA, „Drumuri-Briceni” SA și ,,Magistrala-Nord” SRL, care are/a avut drept scop trucarea procedurilor de achiziție publică.

Astfel, în perioada anilor 2019-2020, am identificat 16 proceduri de achiziție, la care au fost depuse oferte de cel puțin două dintre aceste întreprinderi:

 

 1. https://achizitii.md/ro/public/tender/21027900/lot/11469527/
 2. https://achizitii.md/ro/public/tender/21024418/lot/11461202/
 3. https://achizitii.md/ro/public/tender/21018692/lot/11439513/
 4. https://achizitii.md/ro/public/tender/21006518/lot/11123894/
 5. https://achizitii.md/ro/public/tender/21016235/lot/11429532/
 6. https://achizitii.md/ro/public/tender/21021544/lot/11450126/
 7. https://achizitii.md/ro/public/tender/21021533/lot/11450039/
 8. https://achizitii.md/ro/public/tender/21023705/lot/11458554/
 9. https://achizitii.md/ro/public/tender/21022645/lot/11454858/
 10. https://achizitii.md/ro/public/tender/21024039/lot/11459620/
 11. https://achizitii.md/ro/public/tender/21019955/lot/11444264/
 12. https://achizitii.md/ro/public/tender/21019781/lot/11443786/
 13. https://achizitii.md/ro/public/tender/21019781/lot/11443786/
 14. https://achizitii.md/ro/public/tender/21006786/lot/11138579/
 15. https://achizitii.md/ro/public/tender/21005211/lot/10925151/
 16. https://achizitii.md/ro/public/tender/21022940/lot/11456037/

 

La două dintre achizițiile date, au depus oferte chiar toate trei întreprinderi:

Remarcăm, deși actualmente acționarul unic al ,,Drumuri-Briceni” SA este Ion Russu, cel puțin până la data de 19.04.2021, acționarul unic al acestei întreprinderi a fost ,,Magistrala-Nord” SRL, iar beneficiar efectiv – același Ion Railean. Acest lucru reiese din Documentul Unic de Achiziție European (DUAE) (pag. 26), semnat electronic și prezentat la data 19.04.2021, de către ,,Drumuri-Briceni” SA la licitația nr. MD-1617626255752.

Respectiv la toate procedurile de achiziție menționate mai sus, la momentul depunerii ofertelor, ,,Drumuri-Briceni” SA avea același beneficiar efectiv ca și celelalte două întreprinderi, fiind totodată întreprinderea fiică a uneia din ele și co-fiică a celeilalte.

Din analiza documentelor la licitațiile ce au urmat, în anul 2021 se pretinde că întreprinderea a trecut în proprietatea lui Ion Russu. Credem că această vânzare de acțiuni a fost una fictivă, cu scopul de a ascunde beneficiarul efectiv al întreprinderii. Or Ion Russu era și anterior administratorul întreprinderii. Iar Ion Railean a rămas în consiliul de administrare al ,,Drumuri-Briceni” SA. Recent, „Drumuri-Bălți” SA și ,,Magistrala-Nord” SRL, care încă sunt ,,înrudite”, au depus câte o ofertă la una și aceeași licitație, iar pe marginea acestui fapt este examinată o contestație de ANSC.

 

 

 

 

 

Sesizări la Consiliul Concurenței și Agenția Achiziții Publice

Monitorii AGER au formulat sesizări către Consiliul Concurenței și Agenția Achiziții Publice, cu referire la toate cazurile menționate mai sus. Până la momentul publicării acestui raport, am fost informați despre rezultatul examinării sesizării cu privire la operatorii economici „Drumuri-Bălți” SA, „Magistrala-Nord” SRL și „Drumuri-Briceni” SA. Consiliul Concurenței nu a inițiat o investigație pe acest caz, din motiv că, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea concurenței nr. 183/2012 „acordurile încheiate între întreprinderi dependente nu se califică drept acorduri anticoncurențiale”. Din aceste considerente, Consiliul Concurenței a constatat că acțiunile întreprinderilor „Drumuri-Bălți” SA, „Magistrala-Nord” SA și „Drumuri-Briceni” SA nu pot fi calificate drept acorduri anticoncurențiale care contravin prevederilor art. 5 din Legea concurenței nr. 183/2012.

Totuși, Consiliul Concurenței a redirecționat sesizarea AGER către Agenția Achiziții Publice, care are competențe de a include operatorii economici menționați în lista de interdicție a operatorilor economici or, conform prevederilor pct. 14 subpct. 4) din Hotărârea Guvernului 1418/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici, un temei pentru care un operator economic poate fi înscris în Lista de interdicție este „există dovezi prezentate de autoritatea contractantă sau de organul de control care demonstrează faptul că operatorii economici au participat ca membri ai grupului de întreprinderi dependente la aceeaşi procedură de achiziţie publică cu mai multe oferte…”.

Agenția Achiziții Publice a ales să ignore neregulile sesizate, motivând că „nu s-a constatat existența unui act adoptat de un organ competent privind constatarea de acțiuni ce s-ar încadra în cele menționate la pct. 14 subpct. 4) al Regulamentului”. În același răspuns se mai spune că „Agenţia nu dispune de nici o informaţie, precum şi Consiliul Concurenţei nu a prezentat nici o informaţie/probă concludentă care ar demonstra că acţiunile operatorilor economici vizaţi în speţă ar fi cauzat vreun prejudiciu vreunei autorităţi contractante sau i-ar fi afectat activitatea”.

Astfel, observăm că ambele autorități pasează una alteia responsabilitățile de a constata și sancționa cazurile de denaturare a concurenței și participare cu oferte trucate la procedurile de achiziții publice.

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).