Blog

Sute de loturi în procedurile de achiziții publice pentru procurarea serviciilor veterinare
Revizii

Sute de loturi în procedurile de achiziții publice pentru procurarea serviciilor veterinare

În cele cîteva proceduri de achiziții pentru procurarea de „servicii veterinare” petrecute recent de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, au fost utilizate foarte multe loturi, recordul fiind de 526 loturi pentru o procedură. Prin achizițiile date ANSA a procurat servicii acordate de către medicii veterinari de libera practică. Fiecare lot a fost format pentru o localitate distinctă, pentru care se solicitau practic aceleași servicii ca și în celelalte loturi. Valorile estimate a loturilor fiind de cîteva zeci de lei pînă la cîteva zeci de mii de lei.

Cu toate că articolul 39 din Legea 131 prevede expres obligativitatea autorității contractante de a stabili obiectul fiecărui lot pe baze cantitative sau calitative. În aceste cazuri autoritatea contractantă a aplicat un alt criteriu la împărțirea pe loturi: așa numitul criteriu geografic, care nu este menționat în actele normative din Republica Moldova. „Alegerea formulei de lotizare (loturi grupate sau separate) se realizează în funcție de rațiuni de eficacitate și depinde de importanța lucrărilor și eventual de localizarea lor geografică” – explică un blog al expertilor in achizitii publice din România.

Este indiscutabil faptul că petrecerea procedurilor de achiziții publice prin MTender contribuie mult la transparentizarea achizițiilor. În același timp, crearea unor proceduri foarte mari mari de achiziții care conțin sute de loturi face destul de greu gestionarea întregii proceduri de achiziții. În cazul achiziției ANSA de servicii veterinare, termenele de deschidere a ofertelor pentru toate cele patru proceduri (cu un total tocmai de 1488 loturi) a fost în aceiași zi. Examinarea cu celeritate în termeni rezonabili a unui așa număr imens de oferte depuse devine o sarcină greu de realizat.

Mai jos găsiți descrierea scurtă a procedurilor de achiziții publice de „servicii veterinare” care conțineau sute de loturi, petrecute de către ANSA în primăvara anului 2019.

În data de 24 februarie 2019, ANSA, publică în sistemul MTender procedura de achiziții publice prin licitație deschisă pentru procurarea de „servicii veterinare, cu valoarea estimată de 4 278 299,80 lei, împărțită în în 478 loturi. Peste citeva minute procedura dată a fost anulată, motivul indicat fiind: „a fost indicata gresit suma achizitie”.

În ziua următoare, 25 februarie 2019, ANSA a lansat o altă procedura de achiziții publice prin licitație deschisă pentru procurarea de „Servicii veterinare partea 1”, cu valoarea estimată de 4 278 299.80 lei, împărțită în 478 loturi. Termenul de depunere a ofertelor a fost data de 16.04.2019, ora 18:41. La majoritatea loturilor a fost depusă cîte o singură ofertă, care a fost desemnată cîștigătoare. Ca exemplu, ÎI „Butnari Fedora” a depus oferte pentru tocmai 37 loturi din or. Chișinău și suburbii, valoarea totală a ofertei fiind de 267 227 lei. Straniu pare faptul că în zona unde e concentrată cel mai mare număr de populație activează doar un singur medic veterinar de libera practică.

În data de 28 februarie 2019, ora 9:21, ANSA a lansat o altă procedura de achiziții publice prin licitație deschisă pentru procurarea de „Servicii veterinare partea 2”, cu valoarea estimată de 1 459 974 lei, împărțită în 169 loturi. Termenul de depunere a ofertelor a fost data de 16.04.2019, ora 10:00. Și în această procedură, la majoritatea loturilor a fost depusă cîte o singură ofertă, care a fost desemnată cîștigătoare.

Tot în data de 28 februarie 2019, la ora 12:18, ANSA a lansat o altă procedura de achiziții publice prin licitație deschisă pentru procurarea de „Servicii veterinare partea a 3-a”, cu valoarea estimată de 3 748 833 lei, împărțită în 315 loturi. Termenul de depunere a ofertelor a fost data de 16.04.2019, ora 10:00. Și în această procedură, la majoritatea loturilor a fost depusă cîte o singură ofertă, care a fost desemnată cîștigătoare. Ca exemplu, ÎI „Buzatu Liubovi” a depus oferte pentru 10 loturi.

Tot în data de 28 februarie 2019, la ora 16:01, ANSA a lansat o altă procedura de achiziții publice prin licitație deschisă pentru procurarea de „Servicii veterinare partea a 4-a”, cu valoarea estimată de 4 299 956 lei, împărțită în 526 loturi. Termenul de depunere a ofertelor a fost data de 16.04.2019, ora 10:00. Și în această procedură, la majoritatea loturilor a fost depusă cîte o singură ofertă, care a fost desemnată cîștigătoare.