Blog

Achiziții în mass media IDIS Viitorul

Transparența APL-urilor din nordul țării, discutată în cadrul unei dezbateri | IDIS Viitorul


Română

Rapoarte privind asigurarea transparenței activității în anul 2020 de către autoritățile publice locale din nordul țării au fost prezentate miercuri, 14 iulie, online, în cadrul unei dezbateri. La eveniment au participat circa 40 de persoane: reprezentanți ai organizațiilor societății civile, care au realizat rapoartele de monitorizare și ai autorităților publice locale, care au fost chemate să fie informate asupra concluziilor și recomandărilor rapoartelor. Activitatea este parte a proiectului „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați”, implementat de către IDIS „Viitorul”.

Expertul proiectului, Mihai Țurcanu, a informat participanții că în cadrul proiectului au fost selectate 30 de ONG-uri din toate regiunile țării, care au fost capacitate să monitorizeze transparența a 92 de APL-uri de nivelul I și II. Au fost desfășurate seminare de instruire, sesiuni de coaching, iar ca rezultat – elaborate 30 de rapoarte. Totodată, au avut loc trei emisiuni TV la nivel regional, la Drochia TV din orașul Drochia, la Albasat TV din orașul Nisporeni și la Media TV din orașul Cimișlia, pentru a aduce la cunoștința cetățenilor concluziile și recomandările rapoartelor de monitorizare. De asemenea, trei evenimente publice sunt organizate pentru a aduce la cunoștința APL-urilor concluziile și recomandările rapoartelor.

Viorel Pîrvan, le-a spus participanților că au fost monitorizate nouă zone de transparență: accesul al informație; participarea în procesul decizional; achizițiile publice; administrarea proprietății publice; procesul bugetar; resursele umane; serviciile sociale; etica profesională și conflictele de interese; și investițiile, întreprinderile municipale și societățile comerciale. Aceste zone de transparență au inclus mai mulți indicatori, care sunt în mare parte acele obligații, responsabilități pe care le au APL-urile, prevăzute de cadrul normativ de a activa într-un mod transparent, de a publica informații, proiecte de decizii și de a implica cetățenii în procesul decizional.

Raisa Adescenco, reprezentant al Asociației Obștești „Lingureni cu suflet mare”, care a monitorizat Primăria orașului Briceni, a spus ca a întâmpinat mari dificultăți în colectarea informației pentru a determina nivelul de transparență în activitatea acesteia. „Analizând pagina oficială a primăriei am constatat că dispune de mai multe compartimente dedicate transparenței, dar informațiile prezentate sunt sumare, neactualizate din 2018, ceea ce arată că nu este deschisă pentru cetățeni. 23% dintre indicatori au fost realizați, 30,8% – parțial realizați, iar 46,2% – nerealizați”, a spus Raisa Adescenco.

„Administrația Consiliului raional Glodeni a demonstrat pe parcursul anului 2020 un nivel scăzut  de transparență. Din totalul de 56 de indicatori, 29 indicatori au fost evaluați cu calificativul nerealizat, 17 au obținut calificativul parțial realizat, 10 – realizat”, a spus Rodica Nemerenco, reprezentanta organizației „Media Regional” de la Glodeni care a monitorizat nivelul de transparență al Consiliului raional Glodeni și Primăria orașului Glodeni.

Zinaida Scripcari, specialist în problemele relației cu publicul la Consiliul raional Glodeni, cu referire la cele constatate, a spus că „toate abaterile vor fi remediate”. „Transparența pentru noi este importantă, pentru că ne permite să aducem mai multă lumină asupra a ceea ce se întâmplă în raionul Glodeni. Vom face toate corectările necesare, poate niște rubrici noi, ca cetățenii să cunoască mai multe despre raionul Glodeni”, a spus Zinaida Scripcari.

Svetlana Olaru, monitori civic din Ungheni, a menționat cu referire la activitatea Consiliului raional Ungheni și a Primăriei orașului Ungheni că în ambele cazuri nu este suficientă transparență. Din cei 56 de indicatori privind transparența Consiliului raional Ungheni: 28 au fost realizați, 8 – parțial realizați, iar 17 – nerealizați, alți 3 indicatori nu au fost aplicabili. Din cei 55 de indicatori privind transparența activității Primăriei orașului Ungheni: 25 au fost realizați, 14 – parțial realizați, iar 17 – nerealizați.

Rodica Postolachi, secretarul Consiliului raional Rîșcani, a menționat că toate aceste concluzii, constatări și recomandări incluse în rapoarte va oferi autorității pe care o reprezintă posibilitatea să eficientizeze activitatea birocratică.

„Noi depunem efort cu întreaga echipă pentru ca să asigurăm transparența atât pe pagina web, cât și în luarea unor decizii. Ca și în orice sistem sunt lacune, lucrul acesta trebuie să-l recunoaștem. Este loc de mai bine. Noi avem un singur obiectiv, ca lucrurile să fie transparente. Atunci când sunt transparente pentru toți este simplu”, a declarat Sergiu Fîntînă, președintele Consiliul raional Fălești.

 „Lipsa transparenței este in indicator de risc, inclusiv de corupție. În lipsa transparenței apar astfel de suspiciuni. Prin urmare, asigurarea transparenței nu face decât să elimine în primul rând aceste suspiciuni pentru cetățeni și să nu mai planeze în activitatea locală și astfel, să nu fie învinuiți cei responsabili de acte de corupție. Colaborarea dintre autorități și societatea civilă, cetățeni, duce la îmbunătățirea activității autorităților. Astfel de evaluări scot în evidență anumite carențe și trebuie mai întâi să recunoaștem problema ca să o putem rezolva”, a conchis Diana Enachi, de asemenea expert al proiectului.

Proiectului „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați” este implementat în perioada septembrie 2020 – iulie 2021 de către IDIS „Viitorul”. Acesta este finanțat de către Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer, prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”.

Programul oferă în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană.

Acest comunicat de presă a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Image: 

Sursa: IDIS Viitorul | Read More