Blog

Revizii

Troll . . . sau PAZNIC care deconspiră scheme ?

Autor: Ciorba Valeriu

Pe scurt:

  • 75 de întrebări de clarificare adresate,
  • perioada de clarificări extinsă de cîteva ori, iar, în final, a durat aproape o lună,
  • 1 contestație depusă pe marginea documentației de atribuire, admisă de către ANSC,
  • 3 contestații depuse pe marginea rezultatelor procedurii,
  • decizia ANSC de ANULARE a procedurii,
  • bănuielile rezonabile ale unui Operator Economic privind înțelegerea expresă între alți trei operatori economici de a participa la procedura de achiziție publică și manipulările de acte făcute.

Acesta este sumarul lanțului de evenimente stranii cu privire la procedura de achiziție publică „Corpuri de iluminat stradal”, lansată de către primăria municipiului Ungheni, în data de 23 august 2019, și anulată prin decizia ANSC în data de 9 decembrie 2019. În ultimele zile ale perioadei inițiale de clarificări, au început a curge gîrlă întrebarile de clarificare, întrebări care erau postate la interval de cîteva minute.

În data de 28 august 2019, „ARITAL-LUX” S.R.L. a depus o contestație pe marginea documentației de atribuire (nr. 02/677/19). La data de 19 septembrie 2019, ANSC a emis DECIZIA Nr. 03D-588-19, prin care a obligat primăria mun. Ungheni să modifice documentația de atribuire, prin excluderea cerinței „ISO 18000” din pct. 15, subpct. 9, din anunțul de participare, cu prelungirea respectivă a termenului de depunere a ofertelor.

Pe toată durata perioadei de clarificări, care a fost extinsă pînă la data emiterii Deciziei ANSC, au fost adresate tocmai 75 de întrebări de clarificare. O mare parte din întrebări erau postate la intervale de timp de cîteva minute, se repetau ca și conținut, iar acest instrument s-a transformat în unul de presiune (justificată sau nu ?!) asupra autorității contractante. Ultima întrebare a fost postată pe 19 sept 2019, ora 16:08. La ora 16:09 a fost postat răspunsul autorității contractante, iar la ora 16:10 s-a încheiat perioada de clarificări și a început perioada de depunere a ofertelor.

Menționăm faptul că toate întrebările de clarificare depuse în sistemul MTender sunt anonime.

Oferte au fost depuse de tocmai șapte companii. „ARITAL-LUX” S.R.L., care a contestat documentația de atribuire, NU a depus ofertă.

Deși începând cu 1 octombrie, ora 08:10, ofertele puteau fi deschise și evaluate, înscrierile din MTender arată că primăria mun. Ungheni abia pe data de 13 noiembrie, în jurul orei 20:00, a „anulat” în MTender toate ofertele. Mențiunea indicată a fost „pentru evaluarea complexă a tuturor ofertelor”. În ziua următoare (14.11.2019), primăria mun. Ungheni a descalificat patru oferte (dintre care trei oferte aveau preț mai mic) și a desemnat cîștigătorul: SRL „Lumplanet” cu oferta de 804 300 MDL fără TVA.

Pe 18, 19 și 20 noiembrie 2019, trei contestații au fost depuse la ANSC de către trei companii participante la procedura dată:  „ECO EVOLUTIONS” S.R.L., „LumGrupMaș” S.R.L. și „Euro Light” S.R.L.. A fost admisă doar contestația depusă de „ECO EVOLUTIONS” S.R.L. În data de 9 decembrie 2019, ANSC emite DECIZIA Nr. 03D-749-19, prin care anulează procedura cu nr. MD-1566569535192 din 01.10.2019, privind achiziționarea corpurilor de iluminat stradal, inițiată de către Primăria mun. Ungheni, inclusiv toate actele subsecvente acesteia.

Atragem atenția asupra unor detalii pe care le considerăm importante, și care au fost descrise cu lux de amănunte în contestația depusă de către „ECO EVOLUTIONS” S.R.L. Mai jos prezentăm blocul respectiv din DECIZIA Nr. 03D-749-19 a ANSC:

„În context, s-a comunicat că urmare a examinării documentelor disponibile pe platforma electronică de achiziție, se constată următoarele:
– Corpurile de iluminat utilizate de compania „Lumplanet” SRL și „ZORTETESNA” SRL (suplimentar „LumGrupMaș” SRL) și propuse în cadrul procedurii de achiziție publică în cauză sunt aceleași, iar documentația pentru corpurile de iluminat se diferențiază doar prin faptul că una este „color”, iar alta „grayscale”;
– Garanția pentru ofertă depusă de către „Lumplanet” SRL prin transfer la contul bancar al autorității contractante prin ordinul de plată nr. 1 din 27.09.2019, constituie suma de 8043 lei, ceea ce reprezintă 1% din valoarea ofertei fără TVA;
– Garanția pentru ofertă a operatorului economic „ZORTE-TESNA” SRL,
efectuată prin transfer la contul bancar al autorității contractante prin ordinul de plată nr. 101 din 27.09.2019 constituie suma de 8043 lei, ceea ce reprezintă 0,93% din valoarea ofertei, fără TVA. Astfel, „ECO EVOLUTIONS” SRL atestă că garanția pentru ofertă este mai mică decât suma solicitată, iar oferta companiei „ZORTE-TESNA” SRL era necesar a fi respinsă fără a fi evaluată.
Contestatorul susține că doar din aceste 2 (două) documente se evidențiază tacit că între acești trei operatori economici a fost o înțelegere expresă de a participa la procedura de achiziție publică în cauză cu unele și aceleași corpuri de iluminat, oferind prețuri diferite, iar una din acestea urmând a se califica.
Astfel, „ECO EVOLUTIONS” SRL menționează că apare întrebarea dacă autoritatea contractantă a ales corpurile de la un Furnizor/Producător din cei 3 (trei), care au participat cu aceleași corpuri, de ce aceasta nu l-a ales pe cel cu prețul cel mai mic, așa cum garanția oferită este una similară, fiind oferită de același producător?
Contestatorul consideră că acest fapt este o înțelegere prealabilă privitor la fiecare ofertant ce documente va furniza, iar cel cu prețul cel mai mic să refuze furnizarea unui document pentru a fi descalificat. De asemenea, acesta subliniază faptul că diferența de preț dintre „Lumplanet” SRL și „LumGrupMaș” SRL este de 118 225 lei.
Suplimentar, operatorul economic contestator susține că din specificațiile tehnice ale caietului de sarcini, se evidențiază la pct. 6.4.1 documentele ce vor fi anexate la fiecare corp de iluminat și anume „Raport de încercări pentru confirmarea gradului de protecție IP, IK. Se va face dovada acreditării laboratoarelor care au emis raportul”.
La acest aspect, contestatorul menționează că, reieșind din cerința enunțată supra, se constată că la analiza tuturor ofertelor depuse de operatorii economici, cu excepția „ECO EVOLUTIONS” SRL, nici un ofertant nu a îndeplinit această cerință. Astfel, acesta comunică faptul că „Lumplanet” SRL, de comun cu „ZORTE-TESNA” SRL, au prezentat Raportul de încercări nr. 02/08 din 05.08.2019 emis de către IS „Centru de Metrologie Aplicată și Certificare”, care este unul și același solicitat de „Lumplanet” SRL prin actul de prelevare nr. 2617 din 02.08.2019. Concomitent, operatorul economic contestator afirmă că, raportul menționat se referă la un singur bun „ECO CLASR AREA SPD 840 de 45 W”, pe când ofertanții au participat cu 3 bunuri – 30 W, 60 W, 45 W.
Astfel, contestatorul menționează un lucru foarte important că în subsolul raportului emis de IS „CMAC” este prevăzut expres: „Raportul de încercări se referă numai la mostre supuse încercărilor”. Altfel, explicit acesta deduce că testarea dată nu face referință la grupa de corpuri de iluminat ce urmează a fi livrate, iar testele făcute nu acoperă întreaga livrare.
În continuare, la cele expuse mai sus, „ECO EVOLUTIONS” SRL atrage atenția asupra faptului că în conținutul raportului indicat nu este nici o referință la nivelul de protecție IP, IK a corpurilor de iluminat testate, iar dovada acreditării laboratorului lipsește cu desăvârșire. Mai mult de atât, pentru ca laboratorul să poată efectua testări, acesta trebuie să posede acreditarea și verificarea pe gradul și tipul de testări măsurate. Contestatorul susține că, aceste informații lipsesc cu desăvârșire și un asemenea raport nu poate fi luat în considerare la calificarea unui corp de iluminat.
Operatorul economic contestator susține că utilizarea aceluiași raport de către doi operatori economici emis de către un organism la solicitarea uneia dintre acestea, cu confirmarea că garanția pentru ofertă a fost făcută pentru una și aceeași sumă, indică că cel puțin cele 2 (două) entități, prin participarea la procedura de achiziție publică menționată, au încălcat prevederile art. 7 lit. c) din Legea nr. 131/15, iar autoritatea contractantă nu a luat nici o măsură în acest sens, ba mai mult, a declarat câștigătoare una din acestea, deși bunurile propuse nu sunt conforme și nu satisfac cerințele expuse în documentația de atribuire.”

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED și ale Ministerului Ceh de Externe.