Blog

Achiziții în mass media IDIS Viitorul

UE// IDIS Viitorul a informat un grup de cetățeni din raionul Călărași cum să monitorizeze achizițiile publice | IDIS Viitorul


Română

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a discutat, online, cu un grup de cetățeni din raionul Călărași despre monitorizarea transparenței și eficienței procedurii de achiziție: lucrări de reparație a acoperișului la Centrul medicilor de familie din orașul Călărași, desfășurată în 2019-2020 de către Consiliul raional Călărași. Scopul activității, care are loc în cadrul proiectului „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”, a fost de a-i abilitata pe cetățeni să monitorizeze achizițiile publice și modul în care autoritățile locale din Călărași cheltuie resursele din bugetul raional și cele locale.

Marți, 18 mai, expertul în achiziții publice al IDIS „Viitorul”, Diana Enachi, a demonstrat participanților cum ea a monitorizat transparența și conformitatea achiziției privind lucrările de reparație a acoperișului Centrului, de la planificare, până la monitorizarea executării contractului de achiziții publice. De asemenea, cum a analizat pagina web a Consiliului, prin prisma asigurării accesului la informația despre achizițiile și contractele de achiziției. Astfel, s-a constatat că, CR Călărași depune eforturi în asigurarea transparenței achizițiilor publice, în special la etapa de tender, dar mai puțin la etapa de executare a contractelor de achiziții. Totodată, au fost constatate deficiențe la etapa de planificare, or procedura de achiziție monitorizată nu a fost inclusă în Planul anual de achiziții pentru anul 2019 care este disponibil pe pagina web a autorității raionale.

De asemenea, le-a vorbit despre analiza datelor din sistemul electronic de achiziții publice „MTender” și al platformelor de achiziții, parte ale sistemului; despre analiza datelor privind contractele atribuite și amendamentele la acestea pe pagina web a Agenției Achiziții Publice; despre analiza datelor privind existența contestațiilor pe pagina web a ANSC; despre analiza datelor disponibile pe portalul OpenMoney și despre vizita la obiectul achiziției pentru verificarea lucrărilor realizate.

Potrivit lui Victor Ambroci, reprezentant al Incubatorului de Afaceri din Călărași, Centrul medicilor de familie are cinci etaje, iar cetățenii nu pot ajunge pe acoperiș să vadă calitatea lucrărilor. Însă, își exprimă speranța că acestea au fost executate calitativ, deoarece medicii nu mai spun că în cadrul instituției plouă. La fel, a spus că ar trebui, constatările raportului, expediate consiliului raional pentru o îmbunătăți pagina web, pentru că este foarte greu să găsești unele informații. În altă ordine de idei, a opinat că este vorba despre taxele și impozitele cetățenilor, iar dacă se va reveni la această problemă, reparația acoperișului Centrului peste doi-trei ani, va fi dureros pentru cetățenii.

Nicolae Lupu, fost director al Centrului medicilor de familie din orașul Călărași, a declarat că ascultând raportul de monitorizare a observat neajunsurile care au fost în procesul de contractare a lucrărilor de achiziție. Medicul și-a exprimat speranța că vor fi acestea vor fi înlăturate și nu vor mai fi înregistrate la viitoarele achiziții publice. „Nu înțeleg de ce nu s-a calculat corect costul acestor lucrări, de ce au ieșit așa de mici ofertele. Nu știu dacă au fost valorificați toți banii, unde s-au dus eventual cei care au rămas”, s-a întrebat Nicolae Lupu.

Carolina Ungureanu, managerul proiectului, a spus că toate observațiile de la ședință vor fi înserate într-un raport, care va fi remis autorității contractante pentru a vedea constatările și recomandările făcute. „Noi ca reprezentanți ai societății civile avem obiectivul nu de a critica, dar de a veni cu recomandări constructive pentru a îmbunătăți sistemul și a ajuta autoritățile contractante, începând de la acea pagină web, să publice planurile de achiziții, rapoartele de monitorizare, pentru ca să avem posibilitate să monitorizăm mai ușor cum sunt cheltuiți banii publici din impozitele și taxele pe care le achită fiecare dintre noi”, a spus Carolina Ungureanu.

Diana Enachi a concluzionat prin a spune că se recomandă CR Călărași, cu referire la pagina web, să revadă compartimentul „achiziții publice” și să îmbunătățească accesibilitatea informației privind achizițiile publice. De asemenea, să asigure transparența la etapa de executare a contractelor de achiziții, care este foarte limitată, prin elaborarea și publicarea rapoartelor de monitorizare a executării contractelor de achiziții publice. O altă recomandare, este de a depune eforturi în sensul identificării organizațiilor și asociațiilor locale, cetățenilor activi care ar fi interesați să participe în grupul de lucru pentru achiziții din cadrul autorității raionale pentru diferite proceduri de achiziții. Aceasta ar permite, pe de o parte, autorității să-și îmbunătățească transparența achizițiilor publice și, pe de altă parte, societății civile să se implice mai activ în procesul de monitorizare a achiziții publice.

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul” este beneficiarul Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Promovarea eficienței energetice în raionul Călărași (PEE-CĂLĂRAȘI)”.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO ADR „Habitat”.

Image: 
Images: 

Sursa: IDIS Viitorul | Read More