Blog

Abuzul unor DETS-uri din Chișinău în utilizarea procedurilor de Negociere Fără Publicare în anul 2022
Revizii

Abuzul unor DETS-uri din Chișinău în utilizarea procedurilor de Negociere Fără Publicare în anul 2022

Autor: Valeriu Ciorbă

 

Versiunea în rusă poate fi accesată aici

Criza pandemică și ulterior cea legată de războiul din țara vecină au dus la apariția unor norme temporare care au permis utilizarea în achizițiile publice a procedurilor de Negociere Fără Publicare (NFP) în anumite cazuri. Mecanismele de flexibilitate reglementate prin prevederi speciale*, suprapuse cu utilizarea abuzivă și tendențioasă de către unele autorități contractante a procedurii de NFP, au dus practic la o creștere semnificativă a procedurilor respective de către unele Direcții Educație, Tineret și Sport (DETS) din Chișinău. În anul 2022, sumar, DETS-urile din Chișinău, au semnat 37 contracte prin proceduri NFP și 4 acorduri de modificare, în sumă totală de 48 176 126 lei, ceea ce este de peste 6,7 ori mai mult ca în anul 2021 când au fost semnate 9 contracte prin proceduri NFP, în sumă totală de 7 109 738,05 lei.

Creșterea semnificativă a numărului de contracte NFP și a banilor cheltuiți în anul 2022, prin contracte de NFP ridică foarte mari semne de întrebare asupra eficienței utilizării banilor publici și a calității achizițiilor efectuate. Un alt argument în susținerea banuielilor de abuz în utilizarea procedurii netransparente de NFP sunt obiectele achizițiilor respective, care nicidecum nu le considerăm a fi de maximă urgență sau nu există alternativă pe piață. Câteva cazuri descrise mai jos se referă la achiziția de mobilă sau la servicii/lucrări de construcții și reparații, care în mare parte sunt atribuite companiilor abonate de ani buni la banii publici ai DETS-urilor, una dintre care este „Anreal Cons” SRL.

Foarte dubioase sunt contractele NFP încheiate în anul 2022 de către DETS Centru cu compania „Anreal Cons” SRL: cinci contracte directe în sumă totală de 8 663 635,51 lei, pentru servicii de reparații, tâmplărie.

Ridică semne de întrebare și contractele NFP încheiate de către DETS Râșcani în anul 2022 pentru reparații: 9 contracte NFP în sumă totală de 8 608 947,13 lei.

DETS Buiucani a încheiat un contract de NFP în sumă de 1 470 000 lei cu „Anreal Cons” SRL pentru pentru Lucrări de schimbare a tâmplăriei LT Mihai Marinciuc. Menționăm faptul că asupra deciziei de a încheia acest contract s-a expus Agenția de Achiziții Publice, care a monitorizat procedura dată (Nr.27/259-687 din 15.08.2022) și a solicitat DETS Buiucani de a revizui decizia grupului de lucru privind desfășurarea acestui NFP. Solicitarea AAP a fost neglijată, iar banii au ajuns la compania respectivă.

DGETS a încheiat două contracte prin procedură de NFP pentru Mobilier pentru necesitățile a două Centre Municipale de Tineret în sumă totală de aproape un milion de lei.

DETS Botanica a încheiat trei contracte NFP cu compania „Anreal Cons” SRL în sumă de 6 898 681,34 lei pentru lucrări de construcție și reparații.

În perioada ianuarie 2021 – septembrie 2022, Agenția Achiziții Publice a monitorizat șase achiziții prin proceduri de Negociere Fără Publicare petrecute de către DETS-urile din Chișinău: DETS Buiucani – 3 proceduri NFP, DETS Botanica, Centru și Râșcani – câte 1 procedură. A fost constatată desfășurarea neîntemeiată a tuturor celor șase proceduri de achiziție prin negociere fără publicare, prin ce se încalcă principiul transparenței și asigurării concurenței, prevăzut la art.7 lit.h) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice. Pentru toate cele șase proceduri monitorizare, AAP a considerat insuficiente și neconvingătoare argumentele Autorităților Contractante de a desfășura proceduri de NFP și a solicitat autorităților contractante revizuirea deciziilor grupurilor de lucru de a petrece procedura de NFP în achizițiile respective.

Tabel: Contracte prin procedura de Negociere Fără Publicare ale Direcțiilor Educație din Chișinău pe perioada anilor 2017-2022, număr de contracte și sumele în lei.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
DGETS Nr. 2 5 10 15
Suma 949 306 3 118 194,05 7 398 091,99 1 278 859,01
DETS Botanica Nr. 5 1 1 14 1
Suma 8 377 340,76 1 661 184 265 495,88 2 360 477 299 568
DETS Buiucani Nr. 6 1 1 1
Suma 4 531 615,2 609 926 854 234 38 820
DETS Centru Nr. 13 + 3A 1 1 2 1
Suma 19 650 625,34 527 155 1 236 000 829 850,38 129 220
DETS Ciocana Nr. 1 3 16
Suma 1 844 449,2 1 680 494,36 852 366,25
DETS Râșcani Nr. 12 + 1A 2 1 4 2 3
Suma 12 822 789,5 1 720 434 685 785 2 765 686,93 801 071 1 397 250

 

Sursa datelor prezentate este pagina web a Agenției Achiziții Publice, rubrica Contracte atribuite. Datele respective au fost descărcate, prelucrate și extrasă informația ce se referă la NFP-uri, iar fișierul cu date prelucrate poate fi descărcat AICI.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).