Blog

Achiziții publice cu probleme în Găgăuzia și lipsa reacției din partea autorităților
Revizii

Achiziții publice cu probleme în Găgăuzia și lipsa reacției din partea autorităților

Autor: AGER

Acum un an și jumate în urmă, la 15 august 2019, Irina Vlah, Bașkanul Găgăuziei, în cadrul unei ședințe a aparatului executiv al UTA Găgăuzia a ținut un discurs despre întreprinderile cu care lucrează autoritățile publice din Găgăuzia și care nu-și îndeplinesc condițiile contractuale. Doamna Bașkan a indicat includerea în “lista neagră” de achiziții publice în Găgăuzia a Moncomtex S.R.L. Totodată, în acea “listă neagră” ar fi fost incluse și “Sud-Terra S.R.L., Zagorlar S.R.L., APS Service Grup S.R.L., Alianta Proiect S.R.L. și Alianta Construct S.R.L.

În pofida decizie luate (sau pretinse a fi luate), Moncomtex S.R.L. continuă să participe la multe proceduri în Găgăuzia și să câștige contracte de achiziții publice. După acea ședință, Moncomtex S.R.L. a încheiat mai multe contracte cu următoarele autorități contractante din UTA Găgăuzia:

Celelalte două întreprinderi, după includerea lor în „lista neagră”, de asemenea, au încheiat mai multe contracte de achiziții publice cu autorități contractante din Găgăuzia:

 

Precizăm că aceste date nu sunt complete și există probabilitatea ca și alte contracte să fi fost încheiate în această perioadă de către Moncomtex S.R.L. și celelalte întreprinderi cu autoritățile contractante din Găgăuzia (de exemplu contracte de mică valoare).

În această ordine de idei, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice prevede la art. 25 existența Listei de interdicție a operatorilor economici care este întocmită și gestionată de către Agenția Achiziții Publice. Un operator economic introdus în această listă nu poate participa timp de 3 ani la procedurile de achiziții publice reglementate de această lege. Condițiile și modul de introducere în Lista de interdicție sunt prevăzute de către Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici. Totodată, legislația privind achizițiile publice nu permite crearea unor alte liste negre care ar putea afecta dreptul operatorilor economici de a participa la achiziții publice.

În legătură cu încălcările comise invocate și pretinsa listă neagră pentru achiziții din Găgăuzia am adresat o petiție Doamnei Bașkan Irina Vlah. Am primit următorul răspuns din partea Direcției generale de construcții și infrastructura Găgăuziei:

 

Prin răspunsul primit ni s-au comunicat următoarele:

  1. În UTA Găgăuzia nu există nici o listă neagră pentru achiziții în pofida declarațiilor Bașkanului.
  2. În cadrul achiziției pentru Reconstrucția acoperișului, schimbarea tâmplăriei și termoizolarea fațadei la clădirea IMSP Centrul de Sănătate Comrat, operatorul economic Moncomtex S.R.L. nu a executat toate lucrările conform contractului și actului de predare primire. În pofida acestui fapt, Directorul Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia a semnat actul de predare primire. Menționăm că la data de 14 ianuarie am depus o petiție în adresa ADR UTA Găgăuzia pentru comentarea acestei informații, însă pînă la moment nu am primit un răspuns.
  3. În cadrul achizițiilor organizate de către Direcția Generală de Construcții și Infrastructură a Găgăuziei, mai mulți agenți economici, inclusiv COOP Granit și SRL Iunins-com nu și-au onorat obligațiunile contractuale în mod corespunzător. Adițional ni s-a comunicat despre faptul că Direcția Generală de Construcții și Infrastructură a Găgăuziei va solicita de la Agenția Achiziții Publice introducerea operatorilor economici respectivi în lista de interdicție.

La momentul actual, acești operatori economici nu sunt în lista de interdicție

Constatăm cu regret că autoritățile publice nu fac uz de mecanismele legale existente pentru a combate executarea proastă a contractelor de achiziții publice. Nu cunoaștem dacă cauza este lipsa profesionalismului, a personalului care ar monitoriza implementarea corespunzătoare a contractelor sau corupția. Însă oricare ar fi cauza, o implicare activă a cetățenilor în procesul de monitorizare a modului cum sunt cheltuiți banii publici ar crește eficiența acestora. Iată de ce, vă îndemnăm să nu fiți indiferenți față de procesele de achiziții publice și modul în care se execută contractele de achiziții publice.

Dacă știi despre anumite încălcări în procedurile de achiziții publice, te îndemnăm și pe tine să scrii un articol pentru a fi publicat pe pagina revizia.md. Mai multe informații găsești aici.

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).