Blog

Cum este aplicată procedura acordului-cadru de unele autorități/entități contractante din RM
Revizii

Cum este aplicată procedura acordului-cadru de unele autorități/entități contractante din RM

  Autor: Diaconu Olga   Abuzul de procedurile de negociere fără publicare și de achiziții de valoare mică își are deseori originea în necunoașterea tipului de procedură adecvată bunurilor, serviciilor sau lucrărilor achiziționate. Majoritatea circumstanțelor de urgență invocate la achiziționarea unor bunuri, servicii și/au lucrări nu reprezintă de fapt situații neprevăzute, ci situații de planificare…

Lista de interdicție ca metodă de răzbunare a DÎTS Briceni
Revizii

Lista de interdicție ca metodă de răzbunare a DÎTS Briceni

  Autor: Olga Diaconu   Versiunea în rusă poate fi accesată aici Includerea în lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice reprezintă o sancțiune pentru operatorii economici care și-au încălcat obligațiile contractuale și alte obligații ce reies din legislația privind achizițiile publice. În unele situații însă, autoritățile contractante utilizează lista de interdicție ca metodă de…

Cum scapă nesancționate autoritățile contractante care încalcă repetat deciziile ANSC
Revizii

Cum scapă nesancționate autoritățile contractante care încalcă repetat deciziile ANSC

  Autor: Olga Diaconu Versiunea în rusă poate fi accesată aici Un proiect de modificare a legislației în achizițiile publice, votat în primă lectură anul trecut, vizează reducerea numărului de contestații la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor, prin instituirea unei taxe de contestare, egală cu 1% din valoarea estimată a achiziției. Prin această măsură,…

„Abonare” de nezdruncinat la contractele servicii de spălare şi testare hidropneumatică a sistemelor de încălzire ale DETS Râșcani
Revizii

„Abonare” de nezdruncinat la contractele servicii de spălare şi testare hidropneumatică a sistemelor de încălzire ale DETS Râșcani

Autor: Valeriu Ciorbă Serviciile de spălare și testare hidropneumatică a sistemelor de încălzire sunt procurate anual de către instituțiile publice cu încălzire centralizată. Doar că, de ani buni, la DETS-urile din Chișinău, în special sectorul Râșcani, contractele pentru aceste servicii se încheie cu  compania – „Vanro-Com” SRL. Din informațiile contractelor de valoare mare (Licitații deschise…

Denaturarea concurenței și tergiversarea cu 4 ani a executării lucrărilor de construcție a stației de epurare din s. Cioburciu
Revizii

Denaturarea concurenței și tergiversarea cu 4 ani a executării lucrărilor de construcție a stației de epurare din s. Cioburciu

Autor: Olga Diaconu   Versiunea în rusă poate fi accesată aici Concurența în achizițiile publice de lucrări poate fi denaturată la diferite etape. În unele cazuri, denaturarea concurenței are loc la etapa de proiectare a lucrărilor, atunci când proiectantul realizează proiectul în așa fel încât să determine operatorul economic care a obținut contractul să-l subcontracteze…

Riscuri în achiziția de lucrări de renovare a Teatrului de Vară
Revizii

Riscuri în achiziția de lucrări de renovare a Teatrului de Vară

  Autor: Olga Diaconu   Versiunea în rusă poate fi accesată aici Renovarea Teatrului de Vară din parcul Valea Morilor urma a fi finalizată până la sfârșitul lunii mai 2022, dar lucrările s-au prelungit până la finalul lunii decembrie. Nici resursele financiare, și nici de timp, nu s-au dovedit a fi suficiente. Astfel încât, la…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice pentru perioada iunie – octombrie 2022
Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice pentru perioada iunie – octombrie 2022

Concluziile Raportului de monitorizare a achizițiilor publice pentru perioada iunie – octombrie 2022 În perioada de referință, monitorii AGER au constatat persistența erorilor ce țin de planificarea și desfășurarea achizițiilor publice. Lacunele legislative și dezvoltarea insuficientă a sistemului electronic de achiziții publice au creat dificultăți suplimentare sub aspect. Analizând o serie de proceduri, am constatat…