Blog

Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” din nou schimbă autobuzele vechi pe alte autobuze vechi, cu încălcarea legii
Revizii

Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” din nou schimbă autobuzele vechi pe alte autobuze vechi, cu încălcarea legii

Autor: AGER   Recent, Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” a inițiat o achiziție pentru 16 autobuze cu parcurs cu scopul de a „renova” parcul municipal de autobuze. La solicitarea AGER cu privire la această achiziție am primit următorul răspuns (disponibil aici):         Conform informațiilor prezentate, Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” și-a propus…

Principalul furnizor de apă potabilă a mun. Chișinău, S.A. “Apă-Canal Chișinău” cumpără apă îmbuteliată pentru necesitățile angajaților
Revizii

Principalul furnizor de apă potabilă a mun. Chișinău, S.A. “Apă-Canal Chișinău” cumpără apă îmbuteliată pentru necesitățile angajaților

Autor: AGER La data de data de 7 iunie a anului curent, S.A. “Apă-Canal Chișinău” a inițiat o achiziție de valoare mică a 22 000 sticle de apă potabilă de 1,5 l. Valoarea estimată a achiziției este de 148 680 lei fără TVA. Jumătate din cantitatea solicitată este apă plată, iar jumate apă carbogazoasă. Specificația…

Economii de 17 milioane de lei pentru un lot, datorită concurenței
Revizii

Economii de 17 milioane de lei pentru un lot, datorită concurenței

  Autor: Olga Diaconu   Asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice, nu este doar un moft al legiuitorului, scopul fiind reducerea costurilor în achizițiile publice și eficientizarea utilizării banilor publici. Ne-am convins în repetate rânduri că asigurarea concurenței chiar contribuie la reducerea costurilor pentru bunuri, servicii și lucrări similare, un exemplu…

Două oferte depuse la licitație pentru lucrări privind extinderea bd. Mircea cel Bătrân cu prelungirea liniei de troleibuz până la str. Bucovina
Revizii

Două oferte depuse la licitație pentru lucrări privind extinderea bd. Mircea cel Bătrân cu prelungirea liniei de troleibuz până la str. Bucovina

    Autor: AGER     La data de 15.08.2022, Direcția Generală transport public și căi de comunicație a mun. Chișinău a inițiat procedura de licitație deschisă pentru achiziția de lucrări privind extinderea bd. Mircea cel Bătrân cu prelungirea liniei de troleibuz până la str. Bucovina, cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1660577706084, cu valoarea estimată de 200 108…

Participarea cu oferte trucate la achizițiile Primăriei or. Ialoveni
Revizii

Participarea cu oferte trucate la achizițiile Primăriei or. Ialoveni

  Autor: Olga Diaconu   Concurența în achizițiile publice favorizează obținerea unor bunuri, servicii sau lucrări de calitatea superioară la prețuri mai mici. Pe de altă parte, distorsionarea concurenței are ca efect irosirea banilor publici, prin achiziționarea de bunuri, servicii sau lucrări de calitate inferioară, la prețuri majorate.  Un exemplu de coluziune, prin licitare complementară,…

Problemele în achiziția de ambulanțe continuă
Revizii

Problemele în achiziția de ambulanțe continuă

  Autor: AGER   Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) a lansat, la 26 iulie 2022, o nouă procedură de achiziție a ambulanțelor pentru necesitățile IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) și IMPS SCM Gheorghe Paladii. Aceasta este deja a treia procedură de achiziție a ambulanțelor începînd cu primăvara 2021…

Favoritism și încălcarea deciziilor ANSC la ÎM „Regia Transport Electric”
Revizii

Favoritism și încălcarea deciziilor ANSC la ÎM „Regia Transport Electric”

Autor: AGER ÎM „Regia Transport Electric” a încheiat un contract de achiziție în perioada în care la ANSC se afla pe rol o contestație, încălcînd astfel prevederile Legii nr. 74/2020 privind achizițiile sectoriale (Capitolul XIII. Soluționarea litigiilor și răspunderea juridică articolul 87, punctul (2) Soluționarea contestațiilor privind atribuirea contractelor de achiziții sectoriale se realizează conform…

Practică neunitară și specificații ajustate la CAPCS
Revizii

Practică neunitară și specificații ajustate la CAPCS

  Autor: Olga Diaconu   Practicile neunitare ale Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate legate de acceptarea medicamentelor neautorizate în Republica Moldova au făcut obiectul mai multor contestații depuse de operatorii economici la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor, dar și unor dosare examinate de instanțele de judecată în ultimii ani.  Într-un articol publicat…

Cum NU au devenit achizițiile sectoriale mai transparente la 2 ani de la adoptarea Legii 74/2020
Revizii

Cum NU au devenit achizițiile sectoriale mai transparente la 2 ani de la adoptarea Legii 74/2020

  Autor: AGER   La doi ani de la adoptarea Legii 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale și la peste un an de la intrarea acesteia în vigoare, domeniul achizițiilor sectoriale este unul rudimentar și insuficient reglementat. E un domeniu cu care au ajuns să jongleze autoritățile, care încearcă în…