Blog

Alte 20 de milioane de lei pentru vaccinarea vulpilor din avion, cheltuite prin achiziții dubioase?
Revizii

Alte 20 de milioane de lei pentru vaccinarea vulpilor din avion, cheltuite prin achiziții dubioase?

Autor: Diaconu Olga

 

Vaccinul antirabic achiziționat în anul 2020 de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), pe care au fost cheltuiți mai mult de 22 milioane de lei din banii publici, nu prea a fost eficient. Peste 20 000 de mii de doze, în valoare de 20 000 EURO, au ajuns în lacuri și în localități. Acest lucru reiese din comunicatul Centrului Național Anticorupție din 26.12.2020, unde se spune că un om de afaceri a încercat să mituiască cu 50 000 lei un angajat ANSA pentru a nu menționa în raportul cu privire executarea calitativă a lucrărilor şi distribuirea întregii cantităţi de vaccin despre irosirea celor 20 000 doze. Această mențiune ar fi dus la o reducerea a valorii totale a contractului cu suma echivalentă costului dozelor irosite. Omul de afaceri a fost reținut de CNA pentru o perioadă de 72 de ore.

În comunicatul CNA nu apare denumirea agentului economic sau a omului de afaceri care o oferit mită. Totuși conform procedurii de achiziții din MTender din anul 2020, cunoaștem că este este vorba despre operatorul economic „Decebal-Impex” SRL, un operator economic inclus în lista de interdicție, după ce instanța de judecată a constatat că acesta a participat într-o schemă de trucare a unei achiziții similare de vaccinuri pentru animale. În baza datelor falsificate, „Decebal-Impex” SRL a obținut certificatul de înregistrare a produsului farmaceutic de uz veterinat CIFV nr. 001273 din 16.02.2016. Decizia de includere în lista de interdicție a fost suspendată de instanța de judecată, fapt ce permite în continuare „Decebal-Impex” SRL să obțină contracte de achiziții publice. 

Despre achiziția din anul trecut am scris un articol disponibil la acest link. În articolul menționat, am enumerat multiplele încălcări admise de ANSA în procedura de achiziții publice, care par să fi favorizat compania „Decebal-Impex” SRL. Totodată, am accentuat că în procedura de achiziții din 2020, „Decebal-Impex” SRL a prezentat același certificat de înregistrare a produsului farmaceutic de uz veterinat CIFV nr. 001273 din 16.02.2016, despre care se constată prin Decizia CSJ că a fost obținut prin falsificarea informațiilor despre produsul de uz veterinar. ANSA nu pare să fi fost preocupată de actele false, și a atribuit contractul de achiziții acestui operator economic.

Mai noi, la data de 15 ianuarie 2021, ANSA a inițiat o nouă licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de vaccinare antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor vaccinale, cu valoarea estimată de 20 875 872 lei, fără TVA. Prin aceasta, autoritatea contractantă își propune să distribuie aerian 1 338 050 momeli vaccinale pe o suprafață de 24,67 km2. 

 

Încălcările admise de ANSA la desfășurarea acestei proceduri de achiziții sunt similare achiziției din anul trecut. Atât achiziția de bunuri – momeli vaccinale, cât și serviciile aeriene au fost incluse într-un singur lot. În același lot au fost incluse și momelile care urmează a fi distribuite manual. Din cerințele din anunțul de participare, reiese că niciun operator economic capabil să livreze momelile vaccinale nu ar avea posibilitatea de a participa la licitație dacă nu dispune și de 4 aparate de zbor. În același timp, nicio companie capabilă să presteze servicii aeriene nu are șanse dacă nu dispune în paralel și de certificate de autorizare a preparatelor farmaceutice veterinare conform cerințelor autorității contractante. 

În acest mod, considerăm că autoritatea contractantă restricționează nejustificat accesul mai la procedura de achiziții publice, denaturând concurența. Conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea 131/2015, „autoritatea contractantă stabilește obiectul fiecărui lot pe baze cantitative, adaptînd dimensiunea contractelor individuale astfel încît să corespundă mai bine capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale întreprinderilor mici și mijlocii, sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului”.  Orice decizie a autorității contractante de a nu împărți pe loturi achiziția trebuie argumentată, reieșind din circumstanțele care ar face imposibilă sau inoportună împărțirea pe loturi. Această obligație reiese din prevederile alin. (3) din același articol „Dacă nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, autoritatea contractantă are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi”.

Din același anunț de participare observăm că autoritatea contractantă nu s-a preocupat prea mult de calitatea momelilor vaccinale. Singura cerință față de aceste momeli era termenul de valabilitate de minim 12 luni din momentul livrării. Calitatea momelilor vaccinale nu se numără printre factorii de evaluare a ofertelor. Factorii de evaluare se referă doar la prețul ofertat, experiența experților-cheie (piloți și aviatori) și experiența experților IT.

 

Modalitatea de calcul a punctajului pentru experiența piloților pare să sugereze intenția autorității contractante de a selecta aceeași operatori economici care au prestat servicii similare în anii precedenți. Experiența piloților se calculează în funcție de numărul de campanii de vaccinare prin distribuție aeriană a medicamentelor de uz veterinar monitorizate prin GPS. Nu cunoaștem despre alte campanii de distribuție aeriană a medicamentelor veterinare în Republica Moldova, deci presupunem că ar fi vorba anume de campaniile de distribuție a momelilor vaccinale antirabice din anii precedenți.

 

În mod similar se calculează și punctajul acordat pentru experiența operatorilor, dar și experților IT.

 

 

Deși autoritatea contractantă nu a prevăzut prea multe detalii despre specificațiile momelilor vaccinale, unii operatori economici consideră că datele din documentația de atribuire favorizează oricum preparatele farmaceutice veterinare ale producătorului Biovita, Cehia și operatorul economic care posedă dreptul exclusiv de distribuire pe piața Republicii Moldova a produselor Biovita – „Decebal-Impex” SRL. Conform argumentelor din cererea de clarificare din 19.01.2020, termenul de valabilitate a bunurilor de 12 luni ar fi caracteristice anume acestui producător. Pe de altă parte, acest operator economic invocă faptul că un asemenea termen nu este justificat, din considerentul că momelile vaccinale urmează a fi distribuite în cel mult 15 zile în cadrul a 2 campanii de vaccinare distincte – primăvară și toamnă. Respectiv. furnizorul ar urma să importe produsele pe parcursul anului, fără a fi necesară livrarea întregii cantități spre a fi păstrată timp de 12 luni.

 

Termenul limită de depunere a ofertelor urmează să expire la data de 17 februarie 2021, dată din care vom putea vizualiza ofertele depuse în sistem.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).