Blog

Cît sunt de pregătiți elevii și profesorii de anul de studii în format nou?
Revizii

Cît sunt de pregătiți elevii și profesorii de anul de studii în format nou?

Autor: Diaconu Olga

Anul de studii începe în câteva zile iar o bună parte din elevi și cadre didactice nu vor putea participa la procesul educațional. Acest fapt se datorează insuficienței dotării cu echipamentul necesar (computere). Deși evoluția covid-19 în țara noastră sugera încă cel puțin din luna iunie că procesul educațional nu va putea fi desfășurat în mod obișnuit în anul de studii 2020-2021, autoritățile nu s-au grăbit să asigure ca elevii si profesorii sunt pregătiți pentru noul format.

Abia la data de 19.08.2020, prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova nr. 840, s-a dispus realizarea cartografierii/identificării necesităților de dotare cu tehnică și dispozitive TIC a instituțiilor din subordine, ale cadrelor didactice și ale elevilor în vederea asigurării accesului la învățământul la distanță în mediul online (pct. 4.2.1.), de către organul local de specialitate în domeniul învățământului. Asta deși încă la data de 17 aprilie 2020 Guvernul Republici Moldova a aprobat alocarea sumei de 20 000 000 lei pentru procurarea tehnicii de calcul în vederea dotării instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal din țară. De asemenea, Banca Mondială a alocat suma de 3,5 milioane dolari SUA pentru achiziționarea de echipament IT pentru învățământul la distanță pentru profesorii și elevii din învățământul primar și secundar. 

Din câte înțelegem, cartografierea nu s-a finalizat, or cel puțin nu au fost publicate date în acest sens pe pagina ministerului. 

Însă, pe pagina MECC este prezentată o hartă, elaborată în cadrul campaniei „Donează un computer”, lansată pe 4 iunie. Datele dezagregate pe raioane în tabelul de mai jos:

Potrivit acestor date, cei mai mulți elevi și cadre didactice care nu dispun de tehnică de calcul par să fie din mun. Chișinău, și raioanele Drochia, Soroca și Ialoveni. Cei mai pregătiți pentru procesul de studiu la distanță par a fi elevii și cadrele didactice din mun. Bălți, raioanele Rezina, Dondușeni și Taraclia. O situație interesantă constatăm în Găgăuzia, unde numărul cadrelor didactice care nu dispun de calculator/laptop/tabletă îl depășește de 6 ori pe cel al elevilor cu necesități similare. 

Nu este clar dacă aceste date sunt complete, sau dacă acestea urmează a fi ajustate în procesul cartografierii dispuse la mijlocul lunii august. Pe de altă parte, unii părinți susțin că au fost întrebați, încă în luna martie, dacă copilul posedă telefon (nu smartphone) sau dacă au acasă un laptop sau calculator (indiferent câți membri ai familiei îl utilizează zilnic pentru muncă sau lecții online). Alți părinți ne-au comunicat că au fost rugați să semneze o declarație prin care se obligă să asigure copilul cu tehnica necesară procesului educațional. 

Planul de achiziții al MECC nu a fost actualizat în rezultatul alocării resurselor financiare menționate mai sus, însă recent au fost inițiate proceduri de achiziție de tehnică de calcul. Altele fuseseră anunțate ceva mai devreme și deja au fost finalizate.

Astfel, licitația pentru achiziționarea a 2500 de laptopuri, nr. ocds-b3wdp1-MD-1590400570931, a fost inițiată la data de 25.05.2020. La data de 28.07.2020, MECC a încheiat contractul de achiziție a celor 2500 laptopuri în sumă de 14 928 000 lei, cu „AV-MACROCOM” SRL. La data de 07.08.2020, peste numai 9 zile de la semnarea contractului inițial, MECC a încheiat un acord adițional de majorare a valorii contractului cu 2 239 200 lei, ceea ce reprezintă exact 15% din valoarea contractului inițial. Autoritatea contractantă, majorând valoarea inițială a contractului, a urmărit să se încadreze în limita maximă de majorare a contractului prevăzută la art. 76 din Legea 131/2015, care limitează orice majorare la 15% din valoarea inițială a contractului inițial. Totuși, alin. (2) din același articol condiționează majorarea valorii contractului de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă;

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;

c) creşterea preţului nu depăşeşte 15% din valoarea contractului de achiziţii publice/acordului-cadru iniţial”.

În speță, nu este clar care ar fi circumstanțele neprevăzute, care au apărut la câteva zile de la semnarea contractului inițial și care au determinat încheierea acordului adițional. 

 

La data de 20.08.2020, MECC a publicat pe pagina oficială un anunț de participare pentru achiziționarea a 10 000 de calculatoare notebook. Suma de 3,5 milioane de dolari SUA a fost alocată de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma Educației în Republica Moldova”, în baza creditului nr. 6181-MD, contract nr. MD-MOED-188349-GO-RFQ, pentru achiziționarea de echipament IT pentru învățământul la distanță pentru profesorii și elevii din învățământul primar și secundar conform planului de achiziții din 3 ianuarie 2019.

În niciunul dintre anunțurile de participare nu vedem exact ce beneficiari sunt vizați, fie că este vorba de instituții de învățământ, elevi sau profesori și din ce localități sau instituții de învățământ sunt aceștia. În același timp, observăm că și Direcțiile de învățământ din unele raioane desfășoară achiziții de laptopuri.

Direcția de Învățământ Soroca desfășoară procedură de licitație publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1597987605644 pentru 150 de laptopuri, cu valoarea estimată de 833 300 lei, fără TVA. În anunțul de participare nu este specificat cine va beneficia de laptopuri și cum vor fi repartizate acestea.

Direcția de Învățământ a Consiliului Raional Leova desfășoară o cerere a ofertelor de prețuri, nr. ocds-b3wdp1-MD-1597986900842, pentru 125 de laptopuri, cu valoarea estimată de 666 666 lei, fără TVA. Din răspunsul autorității contractante la o cerere de clarificare, reiese că laptopurile sunt destinate cadrelor didactice din raion.

Direcția de Învățământ Hîncești desfășoară licitația pentru achiziționarea a 50 de laptopuri, nr. ocds-b3wdp1-MD-1597078245642, cu valoarea estimată de 375 000 lei, fără TVA. Laptopurile vor fi repartizate câte unul pentru fiecare instituție de învățământ, conform răspunsului autorității contractante la o cerere de clarificare.

Și unele licee desfășoară proceduri de achiziție de laptopuri. Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin” a achiziționat 40 de laptopuri și 22 de calculatoare în sumă de 484 668  lei, în temeiul licitației cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1593159612334. Dintre acestea, 15 calculatoare cu boxă par a fi destinate elevilor.

Liceul Teoretic „Alexandru Donici” din s. Peresecina, r-nul Orhei achiziționează 22 de laptopuri în cadrul cererii ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1598016331579, cu valoarea estimată de 183 333,33 lei, fără TVA. În acest caz, laptopurile vor fi repartizate diriginților de clase, conform explicațiilor autorității contractante.

În afară de achizițiile de echipament IT desfășurate de MECC, de direcțiile de învățământ raionale sau de instituțiile publice de învățământ, mai multe organizații internaționale au donat laptopuri și tablete pentru elevii și cadrele didactice care nu dispun de acestea, potrivit unui comunicat al MECC ca răspuns la solicitarea AO „Părinți Solidari”. În comunicat se spune despre următoarele donații:

  • Fundația Soros Moldova a oferit 20 de laptopuri cu Windows licențiat pentru cadrele didactice, care nu dețin tehnică de calcul necesară pentru educația la distanță;
  • Fundația pentru copii „Pestalozzi” Elveția a donat 33 tablete cu conexiune gratuită la internet pentru elevii care provin din familii numeroase din 11 raioane ale țării: Drochia, Telenești,  Ștefan Vodă, Anenii Noi, Călărași, Hîncești, Ungheni, Bălți, Criuleni, Cimișlia, Comrat;
  • Parteneriatul Global pentru Educație prin intermediul UNICEF a acordat 70 mii de dolari pentru a fi procurate 80 unități de tehnică de calcul pentru profesori și elevi.

Planificarea corespunzătoare reprezintă o etapă esențială a procedurilor de achiziții publice, dar și o condiție indisolubilă pentru obținerea rezultatelor scontate de autoritățile contractante. Toate aceste achiziții au ca și punct de pornire asigurarea elevilor și cadrelor didactice cu tehnică necesară pentru participarea la procesul educațional, dar au fost inițiate în lipsa unei evaluări adecvate a necesităților. 

Prin urmare, există un risc mare ca dispozitivele achiziționate de MECC și alte autorități contractante ar putea să nu ajungă la cei care au cea mai mare nevoie de ele, iar un număr mare de elevi sau/și profesori să nu fie pregătiți pentru procesul educațional în format nou.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).