Blog

Cu ce scop s-a optat pentru divizarea achizițiilor publice la IMSP Spitalul Clinic Bălți?
Revizii

Cu ce scop s-a optat pentru divizarea achizițiilor publice la IMSP Spitalul Clinic Bălți?

 

Autor: Diana Grosu

 

Transparența achizițiilor publice este unul din pilonii de bază în sistemul de achiziții publice și presupune informarea și crearea condițiilor pentru o informare corectă și adecvată a tuturor celor interesați, cu privire la inițierea și desfășurarea unor proceduri de achiziție publică. Transparența permite identificarea nevoilor reale ale comunității și informează cetățenii cu privire la modul eficient de cheltuire a banilor publici. 

La analiza achizițiilor publice în domeniul sănătății realizate de către IMSP Spitalul Clinic Bălți, am descoperit că, din totalul de achiziții de valoare mică cu CVP comune, au fost identificate mai multe achiziții, dintre care:

– CVP 33100000-1 – cincizeci și trei contracte din care 48 cu obiectul „proteze de şold” în valoare de 1 306 944 lei, și alte 5 contracte în valoare totală de 316 574 lei;

– CVP 15800000-6 – cincisprezece contracte în valoare totală de 901 058 lei;

– CVP 45000000-7 – șase contracte în valoare totală de 747 984 lei;

– CVP 50421000-2 – șase contracte în valoare totală de 538 124 lei;

– CVP 44100000-1 – patru contracte în valoare totală de 524 556 lei;

– CVP 33184100-4 – două contracte în valoare totală de 391 860 lei;

 

Anumite neclarități conțin achiziția de valoare mică cu obiectul „proteze de şold”. Astfel, în anul 2019, au fost identificate – 48 de achiziții de valoare mică cu obiectul „proteze de şold” în valoare de 1 306 944 lei, iar în anul 2020 -142 de AMV cu obiectul „proteze de şold” în valoare totală de 3 866 376 lei, la care câștigător a fost desemnat „MT Internațional Grup SRL”. 

Nicio achiziție cu obiectul „proteze de şold” nu a fost realizată prin intermediul platformei M-tender.

Menționăm ca pe platforma M-tender a fost realizată o procedură de AMV cu obiectul „proteze de şold” din 05.06.2019 cu valoare totală estimată de 189 850 lei, la care au participat trei operatori economici GBG-MLD SRL cu oferta de 174 930 lei, INTERMED cu oferta de 171 130 lei (cea mai mică ofertă) și MT International Group cu o ofertă de 182 624 lei (cea mai mare ofertă). Însă, pe data de 12.08.2019, grupul de lucru a decis să anuleze procedura, în temeiul art. 71 a Legii nr. 131 din 03.07.2015 „privind achizițiile publice”, pe motiv că permisiunea MSMPS RM a expirat. Procedura s-a desfășurat repetat, după eliberarea de către MSMPS RM a unei noi Permisiuni. Pe data de 30.05.2019, Intermed SRL a depus o contestație la ANSC. Conform legislației naționale, achizițiile de valoare mică nu se pot contesta la ANSC, de aceea, pe data de 04.06.2019, a fost adoptată decizia de a restituie fără examinare în fond contestația.

Drept urmare, MT International Group, cu cea mai mare ofertă, a fost desemnat câștigătoare a procedurii. Același operator economic a încheiat 48 de contracte de valoare mică cu IMSP Spitalul Clinic Bălți, fiecare cu valoare de aproximativ 27 220 MDL (https://scb.md/wp-content/uploads/2020/12/58-MT-International-Grup-SRL.pdf). (Pe pagina web a spitalului puteți accesa toate contractele cu acest operator economic: https://scb.md/despre-noi/transparenta/achizitii/). 

Achizițiile publice de valoare mare presupun o anumită procedură conform prevederilor legislative, care să asigure concurența și un tratament egal, imparțial, nediscriminatoriu în privința tuturor ofertanților. Însă administrația IMSP Spitalul Clinic Bălți a optat pentru o procedură mai simplificată, ceea ce nu corespunde cu cadrul legal. 

Conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, pct.5, „Nu se permite divizarea achiziţiilor planificate de bunuri, lucrări şi servicii în scopul aplicării prevederilor prezentului Regulament şi evitării procedurii de achiziţie publică stabilite de legislaţia cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.” 

Considerăm că divizarea achiziţiilor prin încheierea unor contracte separate necesită o atenție deosebită din partea Agenției Achiziții Publice. 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).