Blog

Cum mimează ANSA concurența în achizițiile de servicii de reparație curentă a automobilelor
Revizii

Cum mimează ANSA concurența în achizițiile de servicii de reparație curentă a automobilelor

Autor: Diaconu Olga

 

La data de 21 mai 2020, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a inițiat procedura de cerere a ofertelor de prețuri pentru servicii de reparație tehnică și deservire a automobilelor, cu valoarea estimată de 777 500 lei. Procedura de achiziții era împărțită în 36 de loturi, corespunzătoare subdiviziunilor teritoriale ale ANSA. 

În documentația de atribuire, autoritatea contractantă a stabilit că ofertanții trebuie să prezinte autorizația de funcționare a stației de deservire tehnică, declarația referitor la echipamentul modern disponibil, și lista specialiștilor stației de deservire tehnică a automobilelor. 

Ca și condiție specială, ANSA a stabilit că stația de deservire tehnică urmează să fie amplasată în raionul pentru care se ofertează. În același timp, la pct. 9 din anunțul de participare este indicat că oferta poate fi depusă doar pentru mai multe loturi.

 

 

Conform prevederilor alin. (4) din Legea 131/2015, „În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă precizează în anunţul de participare dacă ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile”. În speță, formularea din anunțul de participare sugerează că un potențial ofertant poate depune o ofertă doar pentru mai multe loturi, iar nu pentru unul singur. Pe de altă parte, același ofertant poate depune oferte doar pentru loturile destinate subdiviziunilor teritoriale unde dispune de stație de deservire tehnică. În acest mod, autoritatea contractantă denaturează concurența și încalcă prevederile alin. (2) al art. 39 din Legea 131/2015, potrivit căruia „…autoritatea contractantă stabilește obiectul fiecărui lot pe baze cantitative, adaptând dimensiunea contractelor individuale astfel încît să corespundă mai bine capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale întreprinderilor mici și mijlocii, sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului”.

Doar 4 dintre cele 36 de loturi, și anume loturile pentru subdiviziunile teritoriale din raioanele Ocnița, Edineț, Dondușeni și Briceni, au fost atribuite operatorului economic – „Ruric Service” SRL.

 

 

Examinând actele atașate în sistemul MTender de operatorul economic „Ruric Service” SRL, constatăm că printre acestea nu se regăsesc unele acte obligatorii, și anume autorizația de funcționare a stației de deservire tehnică în fiecare dintre cele 4 raioane, declarația referitor la echipamentul modern disponibil, și lista specialiștilor stației de deservire tehnică a automobilelor. 

Operatorul economic „Ruric Service” SRL are sediul în or. Ocnița, unde se găsește și stația de deservire tehnică pe care o deține. Potrivit Registrului întreprinderilor care desfășoară activități conexe conform situației de la data de 14.08.20 al Agenției Naționale pentru Transport Auto, întreprinderea „Ruric Service” SRL își desfășoară activitatea în r-nul Ocnița, iar nu în raioanele Edineț, Dondușeni și Briceni. Administratorul și unicul asociat al întreprinderii „Ruric Service” SRL este Rurinchevici Serghei. Întâmplător sau nu, pe lista candidaților la funcția de consilier local din partea PSRM din or. Ocnița pentru alegerile din 20 octombrie 2020, se regăsește o persoană cu numele Rurinchevici Nicolai, care a indicat că are calitatea de administrator „Ruric Service” SRL. 

 

 

Conchidem că autoritatea contractantă a atribuit contractul de achiziții unui operator economic care nu corespunde criteriilor din documentația de atribuire, după ce aceeași autoritatea contractantă stabilise o condiția ca ofertantul să dețină o stație de deservire pe teritoriul raionului pentru care ofertează. În acest mod, ANSA a creat condiții inegale pentru alți potențiali ofertanți la procedura de achiziție.

Cu referire la celelalte loturi, majoritatea au rămas fără oferte, probabil și din cauza modului în care au fost formulate criteriile din documentația de atribuire. Pentru celelalte loturi, ofertele apar ca fiind „în cauză”, fără a se menționa dacă a fost sau nu emisă o decizie de atribuire. Pe de altă parte, am sesizat că în sistemul MTender au fost publicate 26 de proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a anunțului de participare, până la acest moment, care par să corespundă loturilor neatribuite din procedura precedentă de cerere a ofertelor de prețuri.

https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-18-000002-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-15-000009-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-15-000010-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-15-000008-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-15-000007-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-15-000006-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-15-000005-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-15-000004-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-15-000003-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-15-000002-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-15-000001-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-14-000007-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-14-000006-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-14-000005-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-14-000004-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-14-000003-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-14-000002-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-14-000001-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-13-000009-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-13-000007-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-13-000006-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-13-000005-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-13-000004-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-13-000003-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-13-000002-1?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2020-08-13-000001-1?tab=contract-notice

 

Accesând procedurile NFP postate în sistemul MTender, descoperim că, de fapt, ANSA a desfășurat o singură procedură NFP, cu 33 de loturi și cu valoarea estimată de 670 000 lei. Autoritatea contractantă a atașat în sistem un singur document scanat- o invitație nedatată la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, fără semnătură electronică. Operatorii economici sunt invitați să prezinte oferte, la sediul autorității contractante, până la data de 26.06.2020, ora 11:00. 

Autoritatea contractantă nu a justificat motivele pentru care a recurs la procedura de negociere fără publicare prealabilă a anunțului de participare. O cauză posibilă ar fi numărul mare de loturi fără ofertă și unele oferte neconforme depuse în cadrul procedurii. Pe de altă parte, amintim despre formulările din anunțul de participare și documentația de atribuire, de natură să limiteze substanțial numărul potențialilor ofertanți, denaturând concurența. Examinând invitația de participare la procedura NFP, observăm că prevederile restrictive nu se mai regăsesc, autoritatea contractantă rezervându-și libertatea de a atribui contractele fără constrângeri și transparență. Până la acest moment, nici în sistemul MTender, nici pe pagina Agenției Achiziții Publice, nu apar informații referitor la operatorii economici desemnați câștigători.

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).